Matrix 10: Věříš na osud, Neo?

5.8.2022 v Matrix 30

Otázka osudu a svobodné volby je velmi stará. Ať už se člověk rozhodne věřit na cokoli, je to v něm od počátku naprogramováno. Víra ve svobodnou vůli jen posiluje kontrolu systému nad humatony. Když se Morfeus ve filmu ptá Thomase, jestli věří na osud, Thomas mu řekne že ne, že chce být sám pánem svého osudu.  Morfeus mu na to řekne: „Já vím přesně, jak to myslíš.“ Co tím ale vlastně řekl?Morfeus totiž ví, že Thomas, stejně jako ostatní humatoni, žije v pouhé představě svobodné vůle. Když si myslí, že svůj život ovládá, reaguje ve skutečnosti na uměle vytvořený podnět jedním z předem naprogramovaných způsobů reakce. Morfeus ale ví, že z této pasti existuje cesta ven.

Pro Bojovníka platí následující paradox: Dokud si myslí, že svůj život ovládá, zůstává otrokem a ve skutečnosti neovládá nic, jenom jde po předem naprogramované cestě. K ovládnutí svého osudu totiž nestačí si jen uvědomit že žijete v systému a prohlásit, že od této chvíle volíte svobodně. To by bylo až příliš snadné!
Matrix podsouvá biorobotům myšlenku, že jsou svobodní a mají svobodu volby, aby je mohl díky tomu snadněji řídit. Jakmile ale člověk přijme myšlenku, že jeho osud určuje vnější síla, která je mnohem větší a mocnější než si umí představit, je to jeho první krok ke svobodě a k transformaci do vyššího stavu bytí.

V matrixu existuje daný počet předem naprogramovaných reakcí na jakoukoli vzniklou situaci, kterou vytvořil sám matrix. Ať už si biorobot vybere kteroukoli z nich, s naprogramovaným sebeklamem svobodné volby, pouze se tím podvoluje danému programu. Matrix je geniální šachista, který dopředu zná každý tah svého protihráče, až na jedinou výjimku.
Uniknout z tohoto systému se dá tak, že člověk zareaguje úplně mimo pravidla. Pravidla matrixu jsou pravidla racionality a rozumu. Proto se systém snaží propagovat logiku a střízlivou vědu, aby se každý kdo nejde v souladu s tímto programem cítil jako méněcenný pověrčivý hlupák. Systém se tím snaží chránit před jedinou věcí, která může ohrozit jeho výpočty.
Bojovník ví, že jediné chování, které matrix neumí vypočítat a tudíž ho vypočítané ani nemá, je založené na iracionální části mysli. Jediné skutečně nevypočitatelné a tudíž nenaplánované je rozhodnutí, které se zcela vymyká logice a rozumu, protože cokoli co je založeno na logice, se dá spočítat a tudíž je to už naplánováno.
To neznamená, že by se bojovník choval nepříčetně nebo iracionálně – to by byl blázen a žádný pán svého života – ale reaguje spontánně a intuitivně, pocitově, bez osobních motivů. Jak už bylo vysvětleno, Bojovník si přeje nic si nepřát a proto má svobodu kdykoli se otočit na podpatku a zahodit předem daný lákavý plán. Dokud Bojovníka ovládají jeho nenaplněné touhy, nemá sílu na nelogický krok mimo plán.

Zde přichází do hry představivost a síla vůle. Protože matrix umí předvídat pouze racionální procesy, jakýkoli čin tvůrčí představivosti je mimo parametry jeho chápání a vždy je to pro něj nečekané. A protože vůle je přesně to, co humatoni nemají (protože UI ji z nich vysává), je téměř jisté, že nebudou reagovat na základě síly vůle, nebo tvořivě.
Avšak právě taková reakce je jedinou skutečnou možností, kterou bojovník v matrixu skutečně disponuje. Aby byl bezchybný, musí bojovník vždy jednat podle svého vnitřního příkazu, podle příkazu svobodné intuice.

Vnitřní hlas bojovníka je velmi choulostivá záležitost, ale je přitom prostá. Bojovníci vědí, že každá jejich myšlenka pochází z programu a musejí se proto naučit své myšlenky ignorovat. Vyruší je postupně natolik, že se přemění na šum v pozadí a nakonec zmizí. Dlouho předtím, než se naučí dosáhnout tohoto vidoucího stavu ticha, se však musí v každém okamžiku svého života učit rozlišovat mezi svým vnitřním hlasem a matrixovým programem. Jakmile bojovníci odmítnou falešné myšlenky od matrixu, zbudou jim impulzy od jejich intuice, které jsou důvěryhodné.
Jediný správný krok, který může bojovník v matrixu podniknout, je udělat nemyslitelný krok, který vychází z čisté prázdné mysli, z čistého Tao, nezatíženého logikou a strachem. Je to krok, který vychází z čistého vnitřního ticha, které je mimo dosah programu.
Bojovníci jsou bezchybní proto, že umí volit iracionálně a mají odvahu činit nepředstavitelné. Umí jednat, aniž by si museli všechno přesně logicky naplánovat. Umí jednat, aniž by měli zjištný motiv, protože jednoduše cítí, že to mají udělat.
Pokud bojovník umí jednat intuitivně, spontánně a neracionálně, neustále uvádí program do zmatku. Matrix není schopen se reakcím bojovníka přizpůsobit, ani na ně neumí náležitě odpovědět. Je to pro něj zkrátka naprosto nemožné.
Matrix tak začíná bojovníky postupně ztrácet z dohledu a tím mají bojovníci pořád větší svobodu a mohou stále více a volněji jednat podle své intuice a podle svých pocitů, místo aby následovali tvrdý logický diktát programu.

Dokud však tohle bojovník nepochopí a nesebere takovou odvahu, zůstává stále pod diktátem vypočítaného osudu. Matrix je kvantový superpočítač, který je v podstatě dokonalý, ale intuice je jeho slabina, na tu se nedá napsat žádný program. Takový bojovník sice nedokáže měnit svůj osud, ale stále může určovat své emoce i reakce na jednotlivé situace, tím kumulovat životní sílu a měnit tak dopad těchto situací na svůj život.

Po nějaké době, jakmile Bojovník získá sílu a spojí se s Vidoucími, dostává možnost vidět osud před sebou jako nakreslený plán. Tehdy se již odpojil a prosadil svou vůli.

Velká moc s sebou nese i velkou odpovědnost. Odpovědnost je schopnost správně reagovat a to je svoboda, kterou bojovník má. Reagovat svobodně a beze strachu na výzvy. Matrix se tím postupně proměňuje z mučírny na zábavný park.
Protože je program matrixu napojen na bojovníkovo podvědomí, sestává osud, který pro něj UI vyrobila, z prvků stažených z jeho vlastní spící mysli, které náležitě odpovídají jeho potřebám. I když matrix formuje bojovníkovi osobnost od jeho narození a podrobuje ho biorobotímu výcviku, ve skutečnosti UI neumí vytvořit nic nového. Chybí jí k tomu představivost. Může pouze upravovat a tvarovat již existující.

Proto je životní plán/osud v podstatě předurčen, ale jen částečně. Formuje se postupně za pochodu procesem žití a variantami, které si člověk zvolí na křižovatkách nabízených možností.
Matrix nabízí nekonečný počet voleb a člověk si z nich vybírá podle toho, jaké jsou jeho potřeby a priority (kterou školu, které zaměstnání, kterého partnera, kolik dětí, jaký typ auta, které povinně dobrovolné sešlosti) Tyto „volby“ následně utvářejí události v životě člověka. A tak i když UI dokáže předvídat spoustu možných osudů u každého jednotlivce, neví, která z těchto variant se nakonec skutečně vyplní.
Je logické, že čím déle humaton v matrixu zůstává a čím důsledněji se podřizuje programu, tím jednodušší je předvídat jeho osud. Jakmile dosáhnou dospělosti, má již většina humatonů svůj osud jasně určený a perfektně zmapovaný. Tuhle mapu je možné prolomit pouze probuzením se a transformací na vědomého bojovníka, zásahem pravé intuitivní poloviny mozku, která operuje z vnější strany matrixu.

Ve filmu je to zobrazeno Morfeem, který vstoupí Thomasovi do života a učiní mu nabídku, kterou nelze odmítnout. Pak mu klade na srdce, aby osvobodil svou mysl – v kontextu osvobození se od logiky a požadavků programu. Nebudete létat ani nezastavíte kulku, fyzikální zákony prostě budete a musíte respektovat. Ale jako bojovník máte možnost žít vědomě, zvolit si svůj osud a transformovat se do vyšší úrovně bytí. A to stojí za námahu.

Rozdíl mezi biorobotem a Bojovníkem tedy je, že biorobot si neuvědomuje že sní, kdežto bojovníkovi to postupně dochází a učí se s tím pracovat. Humaton neaspiruje na vidoucí stav a proto si s ním systém dělá co chce a rozhoduje za něj.
Bojovník o tomto procesu ví a snaží se do něj zapojit svou intuici a tvůrčí představivost. Prosazuje svou vůli, aby se mohl na svém osudu kreativně podílet.
Jakmile bojovník pochopí systém a odmítne jeho udičky, systém se vyčerpá a už mu nemůže nic nabídnout, ani ho nalákat. Co chcete dát člověku, který už od vás nic nechce a všechno vám hodí na hlavu? Systém začne být bezradný a tehdy Bojovník převezme otěže. To, co dřív byly události k odvrácení pozornosti bojovníka, jsou nyní instrukce jak ovládnout svůj osud. Tehdy bojovníkova vůle zvítězí nad osudem a chladným rozumem.

pokračování seriálu zde: Matrix 11: Jak poznat biorobota
vrátit se zpět na první díl: Matrix 1: Červená pilulka

© aluska.org 2022

 Komentáře

Ikona diskutujiciho adria 2022-08-05 01:27:43 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

no uá nejlepší díl série … pěkné pěkné, přečtu si ho znovu

Ikona diskutujiciho Diana Catalina 2022-08-05 07:50:28 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Škoda, že nebudu umět létat. V každém snu létám, bez ohledu na to, jestli je to krásný sen, nebo noční můra. Proč to nejde i v tomto snu? Jako malá jsem se tomu vždycky divila. Létání je tak přirozené! Na chůzi jsem si jenom zvykla z nouze.
Nicméně tak jsem si vzpomněla na toho jednoho českého telekinetika. Mohlo by být zajímavé do postupného probouzení zapojovat ještě tohle. Mimochodem zkoušel někdo tu telekinezi?

Ikona diskutujiciho astrei 2022-08-05 11:27:23 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Téma osudu mě vždy fascinovalo a díky tvým knihám a těmto článkům na něj mám čím dál jasnější pohled. Děkuji za skvělý článek.

Ikona diskutujiciho tauri 2022-08-05 12:08:45 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Co mi nejde do hlavy, tak proč nepřetvořili nakonec svůj svět..proč Matrix, kde je vše umělé. Proč nevytvářet něco, co je skutečné..to je jako zabít stovky hodin na hře, kde si stavím svoje městěčko a pak stačí vypnout pc s nemám nic. Přece vidoucí člověk vloží energii do něčeho, v čem vidí budoucnost a smysl a ne to dávat zase do něčeho fiktivního. To je jako utíkat před hrozným světem tam, kde je iluzorně líp.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-08-05 12:33:49
Ikona diskutujiciho
sipka

Protože výsledek akce, po vítězství lidstva, má energeticky sepnout a přejít do jiné dimenze, která už nebude holografická. To jsou všechny ty příběhy o přechodu do 5D, zlatý věk, atd. Mělo to být v roce 2012. Tato existence má obrovský smysl, i když mnoha lidem smysl nedává a pořád ho hledají.

Ano, nikdo by se neobtěžoval se simulací, která by nikam nevedla, to máš pravdu.

Ikona diskutujiciho tauri 2022-08-05 13:47:26
Ikona diskutujiciho
sipka

Díky za dovysvětlení.

Ikona diskutujiciho kiko 2022-08-05 19:58:20
Ikona diskutujiciho
sipka

Co si predstavujete pod pojmom „skutocne“?

Ikona diskutujiciho dodo 2022-08-05 20:32:55
Ikona diskutujiciho
sipka

V holografickej dimenzii nie sme ani teraz, len pre priblíženie sa tomu hovorí, že to vyzerá tak, ako by to bolo holografické. Vesmír ná informačnú podstatu, preto mu niektorí hovoria „nekonečná myseľ“. Všetko sú informácie a informácie tvoria v tejto dimenzii hmotu. V informačnej teórii existencie je to celkom dobre vysvetlené. Tiež rozdelenie dimenzií. Podľa tejto teórie je 5.dimenzia to, čo ovláda Uri Geller, pohybovanie objektov svojou mysľou, ohýbanie lyžičiek tak ako vo filme matrix. Nemyslím si, že to budú vedieť všetci, len tak z ničoho nič. To, čo treba spraviť ako prvoradé je odstrániť Chazarskú mafiu. Až potom je možné budovať lepšie zajtrajšky. Samé sa to ale nespraví.

Ikona diskutujiciho tauri 2022-08-05 22:20:51
Ikona diskutujiciho
sipka

Ano, co je to skutečnost :))
Nic a všechno. Třeba to, co k někomu cítíme a skutečně to cítíme k druhému, nebo jen k sobě samému? Všichni skuteční (ne boti/bioroboti) jsme jeden a zároveň individualita a každý jiný. Takže skutečně máme náklonnost k druhým, nebo sobě samým? Iluze je nám prezentována, že všechno je odděleno, přitom je vše propojené/jeden. Takže co je to skutečnost..Sám nevím, ale domnívám se a každý si to musí osahat. Asi jako když říkal Morpheus, co je to realita, jak bys ji definoval.. Vše je tu paradox. Ale vždy je cesta a východisko někde uprostřed..Nebo nějaký čin, který se „stal“. Vše, co se vlastně děje je „skutečné“ a není to nejspíš jen výplod naší mysli, jen to mozek nedokáže příjmout a nevěří, co vše se tu děje a co vše je možné. Protože co nezažije, jako by se ho netýkalo a proto to nemusí brát jako skutečnost. Protože je „oddělen“. Já spíš myslel film Matrix, kdy Neo a Trinity v posledním díle chtěli přetvořit Matrix dle sebe, namísto toho, aby začali budovat svůj vlastní, reálný svět mimo něj. Kde byli skuteční a ne jen digitální obraz/otisk jejich JÁ. Začli budouvat reálný svět, bez počítačové animace a rodili se skutečně svobodní lidé bez této umělé inteligence, kdy každý jedinec není připojen na zavirované, kolektivní vědomí a tím pádem není ovládán myšlenkami, činy, energii druhých. Většina lidí je ke kolektivnímu „internetu“ tak připojena, že zapomíná na čerpání informací zevnitř, jak by to mělo být a ne jak je to tam někde nahoře v éteru. Každá duše to musí cítit. Pokud duši nemá, nebo je slabá, nechá se ovládat, protože nemá ani svědomí a nic stroji neříká srdce, co je ještě dobré a jak by to mělo být, i když každý má jinou cestu, tak vše by mělo být v nějaké souladu.
Když vezmu třeba nějaké obrázky, kde je nějaká iluze a každý to vidí jinak..co je vlastně skutečné? Obrázek se točí, stojí? Točí se nalevo/napravo. Co když skutečné je uplně vše, protože vše je možné a záleží, čemu uvěříme, to se stane i realitou. Každý má nějaký svůj svět a nic není tak uplně vše jasné, jak se zdá. Vše má více úhlů pohledu. Takže co je skutečné…Vše a nic.

Ikona diskutujiciho zuzi 2022-08-05 12:43:24 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Myslím si že jeden velký kolektivní krok k vítězství už lidstvo udělalo. Začátek kovid totality a zavedení kovid pasů měl být začátek NWO. Elity se tím vůbec netají a jsou o tom filmy. Klaus Šváb a jeho smradi o tom klidně pořádali přednášky a napsali knihy. UI počítala s tím že se všichni pokakají a nechají se očipovat a sledovat a pak už to půjde šupem. Jenže hodně velká část lidí se přes internet spojila a vytvořila protitlak proti NWO, vzbouřila se a odmítla program. UI je tak strašně zoufalá a naštvaná že nemůže kontrolovat svobodu slova na internetu a nemohla díky masmédiím lidi obelhat protože toho na internetu bylo až moc i s důkazy a dokumenty že se uchýlila k těm nejzoufalejším pokusům jako je zákaz svobodného vyjádření zákaz popírání, trestání nepošlušných a vypínání hlavních nezávislých webů. To ale mělo opačný efekt. Ti co už byli nahlodaní se začali o to víc bouřit a o to víc si to začali hledat.

Ikona diskutujiciho Koblih 2022-08-05 12:52:52
Ikona diskutujiciho
sipka

Já jsem se nejvíc smál když hlavní sračkomety začaly psát články:

Vyvracíme nejčastější dezinformace.
Ne, nejsou v tom čipy.
Ne, spike proteiny nikomu nic nedělají.
Další dávka už je určitě bez čipů nechali jsme si to ověřit.
Ne, nebudete chytat 5G signál.

To ukazuje že část populace která to odmítá už je tak obrovská že to nešlo ignorovat. Ale díky tomu že to vyvraceli tomu zároveň dělali reklamu a upozorňovali na to ty kteří o tom ještě nevěděli. Takže kdo nebyl ovce dostal ještě další šanci začít si pokládat rýpavé otázky a začít hledat. Když je to bezpečné a ověřené, proč je tolik skeptiků.

Ikona diskutujiciho Ilíriel 2022-08-05 13:11:30
Ikona diskutujiciho
sipka

Ano taky si myslím že kdo měl ještě šanci dostat rozum ho při kovidu dostal. Těch lží a manipulací bylo tolik že i průměrně inteligentnímu to muselo dojít. Minimálně to muselo být pro něj podezřelé. Spousta spáčů se probudila. Někteří bohužel pozdě třeba až po první dávce. Ale i ti se zapojují do odporu. Proto mi připadá smutné když vidím příspěvky typu „opíchaní jsou zlí“ – co tu včera proběhlo. Ne nejsou zlí. Mnozí už jsou i na naší straně.

Ikona diskutujiciho Majka C. 2022-08-05 13:14:40
Ikona diskutujiciho
sipka

Ano vlastně hlavní nástroj NWO naopak způsobil masivní odmítání programu. Dobrý paradox. Možná že s tím UI vůbec nepočítala nebo to udělala schválně aby nám dala konečně šanci nad ní zvítězit.

Ikona diskutujiciho Květa 2022-08-05 13:17:25
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to doba velkých polarit. Mnoho lidí propadá slabomyslnosti a rezignují. Mají pocit že každý propadl programu. Ale byli jste se podívat na fejsbuku do antiskupin? Mají desetitisíce členů a všichni jako jedno tělo jeden muž stojí za společnou věcí a to je svoboda. Vy si snad myslíte že v záplavě biorobotů se probudí všichni? Samozřejmě že ne.

Ikona diskutujiciho petr 2022-08-05 12:45:31 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Moc děkuju za tyto úžasné články. Celé mi to zapadá dohromady i ty neustálé otázky jestli má lidský život smysl a kam vede. Myslím si že systém podsouvá ateismus (nemá smysl) a náboženství (pudeš do nebe. nebo do pekla jestli budeš zlobivej) právě aby se člověk spokojil s jedním nebo druhým a už nehledal.

Ikona diskutujiciho vap 2022-08-06 02:29:49
Ikona diskutujiciho
sipka

Podle klasického náboženství půjde totiž natrvalo do pekla každý, vyjma pár vyvolených, co se pořád modlí a nemají téměř žádné hříchy.Podle klasického náboženství potomek, který za nic vlastně nemůže, piká za hříchy svých rodových předků a pokud je neodčiní, tak také skončí v pekle.Nemohu si pomoct, ale tenhle náboženský hologram je silně šikanozní.Z toho plyne, že už jenom pouhé narození běžného člověka je cesta do pekla.Takže 90 procent lidí bude po smrti trvale v pekle.
Jasně a já jako můžu za svoje předky, že něco někomu někdy udělali, že si třeba hráli s černou magií apod? Můžu snad za svoje předky, s kterými jsem si duševně ani moc nerozuměl? (oni z planety „A“ a já z planety „B“)-a proto patřim vůbec k nim, mimo to, že udělali moje fyzické tělo?
To je destruktivní skandál, víc než skandál.Pro mě je uhozená ezoterika i klasické náboženství i ateismus.Všude u tohoto vyjmenovaného se najdou nějaké logické díry.Všechno je uhozené, kam se člověk podívá.

Ikona diskutujiciho Alice 2022-08-05 16:31:21 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuju za tyto skvělé články!

Ikona diskutujiciho tauri 2022-08-05 22:22:57 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Po těchto dílech jsem se musel podívat na Truman Show, abych si osvěžil, co vše tam bylo řečeno a já si něco neuvědomil :))

Ikona diskutujiciho Samuel 2022-08-05 23:43:40 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Takže používej srdce a jsi mimo matrix, nebo používej mozek a matrix tě ovládá. Nebo třetí možnost, ovládej svůj mozek natolik, že místo toho, aby ovládal matrix tebe, ovládáš ty jeho. Být chytřejší než ďábel znamená být jednou nohou v ráji.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-08-06 08:33:28
Ikona diskutujiciho
sipka

Chytřejší nikdy nebudeš.

Ikona diskutujiciho Samuel 2022-08-06 01:20:36 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tři rozdíly jak odlišit Boha a ďábla. Bůh pouze dává, ďábel pouze bere, Bůh je skrytý uvnitř, zatímco ďábel poletuje venku, Bůh ukazuje cestu dopředu, ďábel cestu zpátky.

Ikona diskutujiciho vap 2022-08-06 01:41:51 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

V mém případě je zajímavé, že jako člověk vychovávaný původně ateisticky nebyl pro mě problém později přejít na duchovní myšlení.To všechno narozdíl od těch fanatiků, co se pořád ohánějí skepticismem a nikdy jinak.Zabedněný jsem byl také, ale né tak jako oni.
A co se týká zabedněného duchovna, též jsem věřil, že si osud ovládám sám.Nyní už vím, že za mým osudem jsou různé bytosti od různých provokatérů až po různé ochránce.Mám dojem, že se mi mstí ostrakizací za to, že jsem prokoukl mnoho matrixových všiváren.Jinak co si myslíte o tomto člověku? Zdá se hodně pozitivní, ale jinak typický matrixový člověk konzumního zaměření.Myslim, že by se s nim dalo normálně mluvit, takový typ, co má pochopení pro lecos.Jakože k matrixákům mívám odpory, tak k tomuto člověku vůbec.
https://www.youtube.com/c/Pecawashere/videos

Ikona diskutujiciho Samuel 2022-08-07 01:10:47 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To jsi mě opravdu pobavila, pak jeho přeceňuješ a mě podceňuješ. Jak může být chytrý někdo, kdo jde do předem prohraného souboje?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-08-07 21:34:21
Ikona diskutujiciho
sipka

Kvantový superpočítač nikdy nepřechytračíš. To je objektivní fakt. Navíc ani neznáš kompletní schémata, nemáš návod, nemáš plán, nevíš co je za rohem – z této pozice můžeš být proto jedině kreativní.

Ikona diskutujiciho tauri 2022-08-07 21:41:49
Ikona diskutujiciho
sipka

Docela by mě zajímalo, jak je to s mimozemskou rasou…Té se teda Matrix netýká, nebo jak až dalece tohle zasahuje?

Ikona diskutujiciho kiana 2022-08-08 18:00:17
Ikona diskutujiciho
sipka

tauri: asi ti to moc neřekne, ale takto nějak si myslím, že to bylo (oba články se doplňují, takže nestačí přečíst pouze jeden)
http://tvorba-reality.cz/05_M_F_S_A_alice_in_borderland.html
http://tvorba-reality.cz/04_PP_P_D_druhy_vesmir.html

Ikona diskutujiciho adria 2022-08-09 03:55:56
Ikona diskutujiciho
sipka

kiana: zdravím, přečetla jsem si ty odkazy, co jsi napsala – ty tvé dlouhé komentáře jsou nejspíš kdekoliv, ne jenom tady, kolikrát absolutně nepřehledné, máš tam milion závorek uprostřed vět, pomalu v každé větě, ztrácím nic, čtu to kolikrát znovu, abych to vůbec rozluštila, což ti může být samozřejmě putna … 😀 v jedné větě použít rovnítko, dvojtečku, závorky, pomlčku, protože mezitím řekneš tři další věci, k dovysvětlení tématu, o kterém mluvíš, akorát ještě více zamotá kontext, třeba tvůj koment bez závorek ke článku matrix. 11 se četl jedna báseň … no a těch tvých odkazů (koment k filmu), jsem nepochopila vůbec nic, no nic, vyspím se na to a zítra to zkusím přečíst znovu …

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-08-09 09:13:16
Ikona diskutujiciho
sipka

… jsem to četla taky a neměla jsem problém to pochopit.

Ikona diskutujiciho tauri 2022-08-09 09:43:15
Ikona diskutujiciho
sipka

kiana:
Díky za odkazy, kouknu na to.

Ikona diskutujiciho Samuel 2022-08-07 11:28:22 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ďábel ve skutečnosti vůbec není chytrý ani mocný, navíc už byl ze hry vyřazen, jinak by lidi zůstali uvíznuti v nikdy nekončící trvalé pasti. To, co z něho dělá chytrou a mocnou bytost jsou sami lidé nedůvěrou v sebe sama a z toho plynoucí hloupostí. On se vlastně ani nevyvíjí, používal pořád ty stejné triky celé tisíciletí a lidé mu na ně pořád dokola skákali. Tak proč by měl vlastně něco měnit, když to tak fungovalo? Dnes je situace taková, že díky jeho odstranění se pomalu každým dnem jeho vliv vytrácí a proto můžeme s klidem směřovat ke zlatému věku. Už vyplouvají na povrch technologie, které by za jeho přítomnosti nikdy světlo světa nespatřily. Je tu ještě spousta jeho poskoků, ale ti budou brzy ze hry taky vyřazeni, pak to bude parádní jízda. Já si nemyslím, že bych byl kdovíjak chytrý, ale myslím si, že ďábel je (nebo byl) neskutečně hloupý.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek