Matrix 18: Velké odpojení

21.8.2022 v Matrix 11

Matrix poskytuje humatonům cosi neocenitelného: iluzi. Díky matrixu nikdy nemusejí dospět a převzít odpovědnost za své činy. Nikdy se nemusejí sami rozhodovat ani hledat nějaký smysl či cíl. A především se nikdy nemusejí dozvědět pravdu sami o sobě. Protože matrix podporuje pocit bezmoci a nevědomosti, poskytuje homatonům naprostý luxus embryí, která nikdy nemusejí opustit matčino lůno, natož aby vyrostla a naučila se stát na vlastních nohou.Protože humatoni instinktivně tuší, že přechod z matrixu/lůna do reality je něco strašného, mají velmi silnou tendenci udržovat se v pohodlí matrixu navždy, přestože je to pro ně navýsost nepřirozené prostředí.

Matrix samozřejmě poskytuje řadu výhod, mezi největší luxus však patří tyto:

Zaslepenost
Humatoni se dívají a přesto nevidí. Natolik se soustředí sami na sebe a vlastní naděje, strach a očekávání, že je nic jiného nezajímá, takže vidí pouze to, co tomuto pohledu odpovídá. Jsou uvězněni uvnitř bubliny sebestřednosti. Odpojit se znamená tuto bublinu propíchnout, což je pro humatony velmi nepříjemná záležitost. Jakákoli iluze je jim milejší než realita, která by je vytrhla z jejich sebestřednosti.
Nevědomost je sladká. Humatoni vidí pouze stíny věcí, nikdy předměty samé. Protože jsou sami přízraky, vidí jen další přízraky. Aby se však uchránili před strašlivou pravdou o svých iluzích, musejí považovat všechno kolem sebe – bez ohledu na to, jak zjevně je to umělé – za „skutečnost“.
Humatoni jsou zaslepeni zcela umíněně a hystericky. V zenu se tato zaslepenost vyjadřuje rčením „plést si prst s měsícem“. Humatoni na všechno ukazují prstem, a zakryjí jím tak všechno, na co se dívají. Navěky tak vidí jasně pouze svůj vlastní ukazováček.

Neodpovědnost
Humatoni nikdy nepřekonají pubertu. Nikdy neučiní ten klíčový krok a neuvědomí si, že jsou smrtelné bytosti s omezenou dobou života, a proto nikdy nepřevezmou odpovědnost za své činy. Následkem toho jsou jako mrzutí adolescenti, kteří již nemohou nalézt útočiště v bezradnosti dětství, odmítají však dospět a vzít svůj osud do vlastních rukou. Uvízli mezi infantilní závislostí a vyzrálostí dospělého. Všichni humatoni se zasekli ve vývoji a proto tak snadno podléhají vlivu a kontrole matrixu. Stejně jako mrzutí adolescenti, i humatoni se rádi bouří v nepodstatných věcech, zůstávají však v zásadě loajální. S oblibou si stěžují na svůj život a na „pravidla“, aniž se je kdy pokusili změnit. Jsou pasivně agresivní, rozmrzelí, náladoví a vždy „nepochopení“. Každý dospívající  se chápe pozice rebela bez příčiny a cítí se být obětí krutého a nespravedlivého světa. Humatoni tuto fázi nikdy nepřekonají.

Nesmrtelnost
Humatoni se chovají, jako by stáří a smrt patřily do říše pouhých nepodložených fám, jako by to byly divné a vzácné nemoci, které postihují pouze ztroskotance a podivíny, které se však nikdy nebudou týkat jich. Matrix to zařídil tak, že představa smrti je natolik temná a strašlivá, že o ní humatoni nejsou vůbec schopni jasně přemýšlet a odstrkují ji tak do nejtemnějších koutů své mysli spolu s létajícími talíři a kruhy v obilí k „pozdějšímu přezkoumání“. Většina humatonů se smrtí nezačne zabývat, dokud není příliš pozdě na to s tím cokoli udělat. Do té doby si užívají luxusu nesmrtelnosti a mají k dispozici veškerý čas. Následkem toho žijí s lehkomyslností amatérů na kostýmní zkoušce před představením, o němž jsou přesvědčeni, že se nikdy nebude hrát.
Jen zřídka jsou hrdí na své činy, s výjimkou případu, kdy se jimi chlubí druhým humatonům. Vychvalují veškerý pokrok, vědu a evoluci, zatímco jejich vlastní činy jsou stále slabší, nicotnější, ubožejší a bezvýznamnější, až se ztratí jako příslovečná pára nad hrncem a nezanechají po sobě nic než své vlastní výkaly.

Necitlivost
Humatoni jsou izolovanými tvory bez jakéhokoli spojení či komunikace s čímkoli kolem nich. Žijí ve svých vlastních světech a proto se nikdy nemusejí starat o nic jiného než o své vlastní pohodlí, bezpečí a spokojenost. Jak jsme již zmínili, humatoni jen zřídka berou na vědomí existenci pocitů a ještě řidčeji mají ohledy na pocity druhých. Není to z nějaké lhostejnosti, nýbrž z jejich vrozené necitelnosti a naprosté neschopnosti považovat cokoli mimo svých vlastních pocitů za „reálné“. Humatoni chápou život jako něco, co se děje mimo ně, jakoby koukali na obrazovku. Nejsilnější emocí jakou jsou schopni cítit, je většinou lítost (kromě zlosti, pohrdání a sexuálního chtíče). Humatoni se rádi navzájem litují, většinou proto, že si sami natolik libují v sebelítosti, že považují litování ostatních za projev velkorysosti, ba dokonce blahovůle. V zásadě jsou však vůči pocitům ostatních lhostejní a poměrně otupělí i vůči svým vlastním. Když mluví o „citlivosti“ (a humatoni o své citlivosti mluví neustále), mají ve skutečnosti na mysli extrémní přecitlivělost, schopnost urazit se i kvůli těm nejmenším věcem a nechat se každou maličkostí hned znechutit.

Bezpečí a pasivita
Největší luxus, který matrix humatonům poskytuje, spočívá v tom, že nikdy nemusejí učinit sami za sebe jediné rozhodnutí ani čelit hrozivým požadavkům neznámého reálného světa. Podobný luxus mají zvířata v zoo, na rozdíl od humatonů se však nedají tak snadno oklamat. Zvířata totiž nikdy nepovažovala svoji svobodu za ochromující břemeno ani neměla svou přirozenost za tíživou odpovědnost, které se musí za jakoukoli cenu zbavit. Humatoni jsou v živočišné říši výjimeční svou představivostí, která jim umožňuje stěžovat si a přát si, aby byly věci jinak, než jsou. Takový přepych by byl divokým zvířatům osudný, v matrixu si toho však člověk může neomezeně užívat.
Jako zvířata v zoo jsou humatoni zcela pasivní a spoléhají na své ošetřovatele, že se o ně postarají. Protože jsou na rozdíl od zvířat schopni svou situaci rozumně vysvětlovat, přizpůsobili se humatoni ve skutečnosti životu v zajetí mnohem lépe. Dokonce sami sebe přesvědčili, že neměnnost, kterou s sebou takový život nese, vynahrazuje ztrátu svobody.

Nikde není bezpečněji, než ve vězení a čím menší a uzavřenější vězení je, tím je bezpečnější. Takže čím více vězení omezuje vězňův pohyb, čím je vězení bezpečnější, tím pasivnější musí vězeň být. Život v matrixu je bezpečnější s každou uplynulou hodinou a vězení je stále menší a uzavřenější, humatoni jsou tudíž pasivnější a poddajnější.
Je ironií, že humatoni připisují tento proces „privilegovanějšímu“ životnímu stylu a s oblibou hovoří o tom, že „věk luxusu“ je již za rohem. Konečný krok v tomto procesu je však zřejmě eutanazie. Proto je nanejvýš naléhavé je odpojit co nejdříve.

Poslední soud je tradičně chápán jako zápas mezi Kristem a Ďáblem, Michaelem a Luciferem, silami světla a temnoty. Je to bitva o lidskou duši a o Zemi (možná o celý Vesmír). Bojovník chápe, že je to jen metafora pro konflikt menších rozměrů, jehož podstata je však stejná.

pokračování seriálu zde: Matrix 19: Věk informací a eschaton
vrátit se zpět na první díl: Matrix 1: Červená pilulka

© aluska.org 2022Komentáře

Ikona diskutujiciho octomaník 2022-08-21 07:30:39 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Neodpovědnost, Bezpečí a pasivita – jinak řečeno, přesouvání odpovědnosti na druhé.

Občas někomu řeknu, ať se učí samostatnosti a vlastnímu rozhodování – reakce jsou takové, že krom kyselého obličeje dotyčného jsou potřeba i špunty do uší……
obdobná reakce je, když dotyčné osobě sdělím, že se má vrátit, až se naučí slušnému chování…..

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-08-21 12:25:28
Ikona diskutujiciho
sipka

Postupem času taky nakonec dojdeš ke zjištění, že mnozí z nich toho nejsou schopní. Proto se v minulosti tak dařilo církvi. Celá je postavená na stádním bezmyšlenkovitém chování. A mnozí nejsou schopní ani té slušnosti. A nesvádějme to na výchovu rodičů, je to otázka osobní volby a taktu.

Ikona diskutujiciho octomaník 2022-08-21 12:50:20
Ikona diskutujiciho
sipka

Oni by třeba té změny chování a jednání byli schopni, ale proč by to dělali, když jim to ve výsledku vyhovuje a nic je nenutí nebo nemotivuje svoje chování a jednání změnit..

vlivy na chování a jednání „jedince“:
1/ výchova nebo nevýchova rodičů, prarodičů, příbuzných
2/ vliv školy
3/ vliv kamarádů, spolužáků
4/ vliv kolegů v zaměstnání
5/ dědičné dispozice
a jak píšeš je to otázka osobní volby….když se mi něco nelíbí u druhých, tak se můžu ozvat nebo být z ticha, pokud jde o vlastní chování, buď mi vyhovuje a nemám potřebu ho měnit, anebo zjistím, že dělám ve svém chování a jednání chyby a rozhodnu se změnit…

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-08-21 17:21:13
Ikona diskutujiciho
sipka

Všechno je otázka osobní volby. Tvoji kamarádi a to jestli budeš následovat výchovu po rodičích, od školy. Je to přitom jednoduché. Stačit si uvědomit že jsi uvěřil hovadině a prostě ji přestat dělat. Je velká spousta hovadin, které mě kdysi někdo naučil a od kterých jsem se musela vydetoxikovat abych mohla uvažovat čistě. Nikdo toho procesu není ušetřen a všichni jsme za to sami v sobě zodpovědní.

Ikona diskutujiciho Danny 2022-08-21 11:01:12 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

…“S oblibou si stěžují na svůj život a na „pravidla“, aniž se je kdy pokusili změnit.“ – Moc dobře znám. Např. mám v práci kolegyni, co je strašně extrovertní, ukecaná a hlasitá. Pořád si ztěžuje, co v práci všechno funguje špatně, co by se dalo dělat líp, atd., ale když přijde na věc a má možnost se vyjádřit, drží zobák. Před „vrchností“ je „hodná“, ale třeba na mladší kolegyně si hubu otevře bez problémů.

A co se týče sebelítosti a stavění se do pozice oběti – znám lidi, co říkají: „Já musím brát drogy, abych byl schopný žít v tomto zlém světě. Jste na mě všichni hnusní, jsem chudák, bla bla bla…“ Jsou to lidi, kteří měli úplně normální dětství, žádné velké traumata, zvykli si, že se nemusí moc snažit, že vším nějak prolezou, nejradši by prožili celý život tak, že by jim druzí posluhovali. Ale pak si nějak uvědomili, že tak život nefunguje, že do něj musí taky něco vložit a považují to za strašně nespravedlivé a fetují/chlastají, protože jsou slaboši, ne že by byli chudáčci. A nechají se ještě svést na scestí kdejakým ksindlem, kterého v životě potkají.

Ikona diskutujiciho vap 2022-08-21 13:18:15
Ikona diskutujiciho
sipka

Zato já, když jsem napsal nějaké stížnosti na úřady a podniky, tak mi odpovídali univerzálními frázemi a nebo raději vůbec.Asi jako bioroboti.To oni umí, odpovědět tak, že to šikovně zahrajou do outu a nic ve skutečnosti neřeší.

Ikona diskutujiciho tauri 2022-08-21 22:42:16
Ikona diskutujiciho
sipka

Danny:
No to je taky to, že ve výsledku nakonec žádná pravidla nejsou, jsou jen vesmírné zákony. Pravidla jsou jen k omezení bytosti tak, aby se chovala jako robot a nemohla se bránit, popř. jednat jinak, než ji dovolí Matrix.

vap:
Nedávno jsem si stěžoval na úřednici písemně, samozřejmě, že vše se zahrálo do autu a nemáš dovolání.
Prostě pro ně je takové chování v pořádku a ještě k tomu vynáší úřednice informace ven…Vždy mají navolené nějaké odpovědi, protože nemůžou přiznat chybu, jinak by je to stálo místo. A raději okecají spoustu věcí, než aby vysvětlili určitou věc pár větami a taky nemůžou říct, že to vlastně něvědí..Ale dobré je rozsypat třpitky kolem, aby uniklo to důležité a kouzelník mohl oklamat pozorující, protože každý se najednou soustředí na věci kolem, než to, co chtěl…
Takový lidi jsou marný.

Ikona diskutujiciho vap 2022-08-22 12:29:04
Ikona diskutujiciho
sipka

Jak se říká, čím dražší právník, tím větší šance vyhrát.To znamená sehnat silného právníka a úřednici leda zažalovat.
Ale oni moc dobře vědí, že tohle udělá jen zřídkakdo.
Nejsme v naší zemi ojedinělí, úřední svinstva se dějí po celém světě.A je jedno, jestli na západě či východě, ubožáci jsou všude.

Ikona diskutujiciho tauri 2022-08-22 14:50:29
Ikona diskutujiciho
sipka

vap:
Většinou na úřednickou/státní pozici se dostane někdo, kdo už tam má rodinu/známého a cizí člen se tem nemá možnost dostat.
Proto si takových prací neváží a vědí, že kryje jeden druhého, protože práci dostali neférově s předem známým výsledkem.
Výběrová řízení jsou většinou jako kulisa pro lidi, aby uvěřili, že měli na výběr.
Ale jak píšeš, ne každý jde do sporu a celý tento systém je tak prohnilý, že nevíš, komu vlastně důvěřovat.
Ale kdyby se člověk nebránil, podporoval by šikanu lidí a nemohl by se divit, že jsme tam, kde jsme.
Už by to chtělo nějakou očistu planety, protože na tohle právní systém nestačí.

Ikona diskutujiciho vap 2022-08-21 12:43:02 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já mám dojem, že Matrix+další duchovní okolnosti si hrají na NEROVNOST PRÁV jedinů.To znamená, že odpojení je někomu umožněno, jinému ne.Někdo se odpojí celkem lehce, jinému jsou házeny klacky pod nohy.Pořád jsme ve hře vlivu démonů.
Pak jsou lidi jako já, kteří žijou někde na pomezí všeho, tedy částečně v matrixu, částečně mimo a vlastně nikde-o tom nikde žádné oficiální zmínky.
V mém případě mám mimo jiné podezření na šikanu svých „duchovních průvodců“ což nejsou kvalitní bytosti, ale jsou silné a nedovolí mi vymanit se z jejich vlivu.Já jsem se tuhle ze zoufalství pokoušel proklet mé nepřátelé, začal jsem přitom usínat a najednou zaslechnu šepot entity „nemáš povolení“.Aha a kdo teda o tom povolení vlastně rozhoduje? Začínám mít dojem, že nemám povolení vůbec na nic, ani na důstojný život, ani na kontakt se svatými.No jistě, duchovní špína.
Jednou při usínání jsem zkoušel myslet na anděla Michaela, najednou se mi v rámci snění zjevila nějaká Romka a řekla příkazem „NE“.Jindy jsem taktéž při usínání se koncentroval na 4.čakru a pak se mi zdál sen, že nějakej plešatej chlap mi držel ruce a měl dostkrát větší sílu než já.Z těchto znamení se dá vyvodit, že ty temný duchovní šmejdi jsou vůči mě v přesile.Jenže tohle se táhne již od dětství.To je doslova duchovní korupce a je třeba ji konečně nemilosrdně rozkopat (ale kdo to dokáže?).To svíčičky a sůl v koutech místnosti jistě nevyřeší.Vytáčí mě povrchní najivita spousty duchovních lidí.Dále mě vytáčí ten internetový bulvár o energetických upírech a jak se jim bránit.To jsou rady na rozkopání zadku.O tajných upírech, co sajou na dálku pochopitelně žádné zmínky.Démonické entity se nějaké soli v rozích vysmějí, to dá rozum.Taktéž vykuřování místnosti.Všechno jenom nasmrádne a entity se tam pohybují vesele dál.Některým to sice vadí.Tyčinky dokouří a už jsou všechny nasomrovaný zpátky.Vyhodíš entitu oknem a přijde dveřma, takle to v praxi funguje.Entity jsou takové fašistky.

Ikona diskutujiciho hanka 2022-08-23 09:06:18 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Bouří se v nepodstatných věcech, zůstávají však loajální, stěžují si na pravidla, ale nic s tím nedělají, jsou navždy nepochopení, oběti krutého světa – toto je naprosto přesná definice umělce a hlavně z tohoto světonázoru vychází dnes veškeré takzvané „umění“. Ať se jedná o literaturu, výtvarné umění nebo hudbu, tento myšlenkový základ se prolíná úplně vším. Nepochopený umělec, stěžující si na krutosti tohoto světa, který aby to byl schopen vydržet (nebo aby byl schopen něco vytvořit), tak musí fetovat nebo být alkoholik. Bouří se ale vlastně ani neví proti čemu. Umění je směšné a ti nejvíc rebelští umělci jsou ve skutečnosti ti nejvíc stádní. Umělec si vytvoří na základě svojí tvorby svoji identitu, tzn. že našel sám sebe, je umělec a něco hlásá světu. A ta identita je natolik silná že mu nedovoluje se osvobodit, i když on tvrdí, že v tvorbě nachází svobodu. Proto taky často u umělců přichází tvůrčí krize, kdy nemají inspiraci anebo o smyslu své tvorby pochybují. Když má někdo umělecké vlohy nebo nadání a začne v tom třeba i dělat kariéru, je to z hlediska osobního rozvoje dost tenký led, protože martix toho umělci tolik dává, že se toho umělec nebude chtít vzdát. Je obdivovaný, a pokud není obdivovaný tak je nepochopený a to mu taky dělá dobře, dělá neobvyklou a zajímavou práci která mu skýtá i jakési uspokojený z „tvorby“, může být na výši protože narozdíl od normálních lidí „rozumí umění“. Je to past. Umělci bývají citliví lidé, ale svoji citlivost zaprodali systému, ztratili skutečnou lidskou citlivost a tu která jim zbývá zredukovali na vkus. Ztratili vnímání toho, co je skutečná přirozená krása a hodnota. Potom vznikají paskvily typu naučené satanské symboly a gesta ve fotografii, násilí v literatuře a filmu, recyklace mytologických příběhů bez jakéhokoli pochopení jejich smyslu, vytváření nesmyslných symbolických systémů a zejména neustále utvrzování zdejšího toxického světonázoru – že člověk je oběť, že nemůže nic dělat se svým zlým osudem, že není pánem svého života, že lidský život je jenom nějaké bezvýznamné pinožení a podžizuje se vůli osudu. Umění je ztráta času pro lidi, kteří mají potřebu trochu kultivovanější zábavy než jen sezení před televizí. Aby člověka zaujalo, musí mít pro něj cit, musí mít rozvinutější intelekt než většina, ale ve skutečnosti je umění jenom herna pro trochu chytřejší lidi. Prostě se s tím zabavíte a utvrdíte v tom, že tento svět je krutý a lidé jsou špatní a vždy tomu tak bylo. Vždyť všichni spisovatelé už od antiky píšou pořád to samé, všimli jste si? A jelikož vy rozumíte umění a jste ti chytří a vzdělaní, nikdy si nepřiznáte, že i to umění předává zkreslené a omezené informace a že vás vede do slepé uličky… že jenom marníte čas a u toho se cítíte že jste lepší než plebs. Proto se toho nikdy nevzdáte. Dokonalá udička.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek