Matrix 21: Harmonie částic

27.8.2022 v Matrix 14

Že je bůh ve všem potvrdil i odvěký nepřítel víry, věda. Kvantová mechanika v podstatě přinesla mnohem důslednější a přesvědčivější důkaz o existenci boha, než jakékoli náboženství na světě.
Fyzikové se zabývali otázkou, jestli lze všechnu existující energii zredukovat na základní stavební jednotky neboli částice, nebo zda má tato energie formu obrovské vlny. Pro organický život jsou klíčové atomy uhlíku C12, z nichž každý sestává ze šesti elektronů, protonů a neutronů. Kód pro veškerý život tak je 666.Fyzikové při svém výzkumu zjistili, že se energie chová zároveň jako částice i jako vlna. Našli důkazy o interakcích jednotlivých částic, ale zároveň prokázali, že energii tvoří kontinuální, souvislé vlnění. Z toho vyplývá „formativní“ povaha vnímání. Fakt, že pozorování mění povahu a chování toho, co pozorujeme.

Každá částice obsahuje data a je tedy nositelkou poznání. Jinými slovy by se dalo říct, že částice je vědomá. Lidé rádi předpokládají, že pouze oni sami jsou vědomí, protože si uvědomují sami sebe. Také připisují vědomí jedinému orgánu, mozku. Je však mnohem logičtější, že mozek je pouhý přijímač dat. Anténa, která sbírá data a převádí je na pocity a racionální myšlení, obrazy atd. A vědomí jako takové, včetně paměti, obsahuje každý atom v našem těle. U všech organických bytostí je nositelem informace každá molekula DNA.

Kvantová mechanika pomocí experimentů zjistila, že částice, které jsou pohyblivými body na nekonečné vlně, spolu stále vzájemně komunikují. Když se něco stane částici A v Praze, zkušenost z této události je okamžitě sdělena částici Z v jiné galaxii. Kvantoví mechanici zřejmě vycházejí z předpokladu, že co funguje lokálně, funguje i univerzálně – jak v mikrokosmu, tak v makrokosmu.
Z toho vyplývá, že vše, co daná částice zažije, může zažít jiná částice souběžně a možná to mohou zažít souběžně úplně všechny. Jsou totiž všechny součástí téže vlny, stejného energetického proudění. Tak jako se vědomosti, vzpomínky a zkušenosti u jednotlivých druhů předávají z generace na generaci podle všeho prostřednictvím DNA, takže se druh vyvíjí jako celek, podobně sdílejí informace miliardy částic, tvořící fyzický vesmír. Je to spolupráce v obrovském měřítku.

Částice jsou vědomé a každá z nich si uvědomuje, co si uvědomuje kterákoli jiná částice. Společně tak tvoří jednu velkou vědomou tapiserii, vědomý živý organismus. Vesmír je tudíž superuvědomělé bytí, tvořené všemi bytostmi, které mají vlastní život a vědomí. Je to bůh, a všechny jeho součásti a složky – jako v hologramu, jehož každý fragment obsahuje celek – jsou rovněž bohem, s úplností svého bytí.

Všechny částice spolu stále komunikují bez ohledu na to, jak jsou od sebe vzdálené. Proto každá z nich potenciálně obsahuje veškeré vědění vesmíru. Každá částice je tedy vesmír a naopak.
Existují ale částice, které se od této jednoty izolovaly a to jsou právě humatoni. Humatoni jsou jako překážky v elektronickém obvodu. Jsou izolovaní a brání plynulému průchodu proudu.
Vidoucí mají za úkol odpojit co nejvíce humatonů, napojit lidstvo znovu na vesmírný energetický obvod, obnovit správné proudění. Z toho důvodu berou stále nesnesitelnější situaci v matrixu jako nezbytný prostředek, který může humatony dohnat na cestu bojovníka a který je přiměje s radostí polknout červenou pilulku. V krizi a těžkých časech nepříjemné okolnosti posilují, vyjasňují a stupňují reakce bojovníka (a dokonce i humatona). V nejhorších časech ze sebe vydáváme to nejlepší. To není pouhá fráze, ale energetický fakt. Až když nám totální válka mezi lidmi otevře oči, jsme připraveni na červenou pilulku, na pohled vidoucího. Neo a jeho skupina přišli zničit realitu kterou známe, ale jako nezbytný prostředek k osvobození lidstva. Obrazně řečeno nás satan přišel svrhnout do hlubin, aby z popela mohl povstat bůh.

Protože se vesmírná tělesa neodchylují od své dráhy, mají humatoni pocit, že to jsou oni, kdo vládne nadřazenou inteligencí. Protože hvězdy svítí a slunce každé ráno vyjde, předpokládá se, že jsou součástí nějakého automatického mechanismu, v němž volba nemá místo. Možná ale že slunce každé ráno vyjde, protože Chce.  Moderní věda a kvantová mechanika zjistily, že chování atomů a částic, přestože je nemožné ho předvídat, charakterizuje jakýsi záměr, či motivace, dalo by se tomu dokonce říkat i Elegance.
Pak přijde logicky otázka, jak je možné, když se veškeré atomy pohybují s elegancí a záměrem, přitom humatoni jsou také soustavy těch samých atomů, jakto že jsou tak neschopní a nedokonalí? Odpověď je prostá, může za to matrix. Nechováme se tak, jak to božství a příroda zamýšleli.

Atomy sdílejí a spolupracují. Chovají se k sobě navzájem s určitou intimitou, otevřeností a důvěrou. Je to harmonický tanec. Když se setkají, vzájemně si vyměňují informace a zůstávají v trvalém spojení mezi sebou. Pokud u jednoho atomu dojde ke změně, změní se i druhý, aby ho energeticky vyvážil. Říká se tomu prolnutí, nebo symbióza. Protože toto vyvažování sil funguje na atomární úrovni, funguje samozřejmě i ve vnějším světě.

Věda dokáže DNA popsat jen z organické a racionální perspektivy. DNA je však mnohem zajímavější a záhadnější. Je prostředkem, jímž vědomí formuje a oživuje hmotu. DNA vytváří světy a k tomu potřebuje vhodný materiál. V tomto se podobá viru, ale neničí, naopak vytváří. DNA se ujme hmoty a učiní z ní živoucí věc.

Zrcadla jsou portály a realita je hologram vytvořený ze světelné energie. To, co považujeme za pouhý obraz, má ve skutečnosti svou podstatu a dokonce i autonomii. Tak je náš vlastní obraz v zrcadle nástrojem, jímž mohou jiné entity nahlížet dovnitř. Tak jako v Matrixu povrch zrcadla není pevný či neproniknutelný, ve snech se může stát tekutým, plynným a je možné přes zrcadlo projít do jiného světa.

Pokračování seriálu zde: Matrix 22: Pořád si myslíte, že to byl jen film?
vrátit se zpět na první díl: Matrix 1: Červená pilulka

© aluska.org 2022

 Komentáře

Ikona diskutujiciho le 2022-08-27 03:30:38 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Díky Alue, velmi výstižné. Naše DNA není v symbióze s vesmírným universem, nýbrž s omezujícím matrixem.

Ikona diskutujiciho zuzi 2022-08-28 09:45:37
Ikona diskutujiciho
sipka

V podstatě s teorií která tvrdí že pozemské lidstvo bylo geneticky upraveno jsme se mohli setkat už mnohokrát naskrz různá témata. Vysvětlovalo by to hodně.

Ikona diskutujiciho Josef 2022-08-28 16:35:29
Ikona diskutujiciho
sipka

Tady jsou popsané zásahy do genómu lidí.
Genesis 6-1,3:

1 Stalo se pak, když se počali množiti lidé na zemi, a dcery se jim zrodily,
2 Že vidouce synové Boží dcery lidské, any krásné jsou, brali sobě ženy ze všech, kteréž oblibovali.
3 Pročež řekl Hospodin: Nebude se nesnaditi duch můj s člověkem na věky, proto že také tělo jest, a bude dnů jeho sto a dvadceti let.

Ikona diskutujiciho dodo 2022-08-28 19:06:33
Ikona diskutujiciho
sipka

To, na čo Genesis poukazuje nepochopí nikto ak ju bude čítať tak ako v kostole. Číslo 120 v 3.verši je kód, ktorý je nutné pripočítať pre gneráciu od Adama po Matuzalema a vynásobiť dvoma aby vzniklo číslo, na ktoré Biblia poukazuje a zároveň je to aj jej posolstvom. Starovekí ľudia boli normálny ľudia tak ako my, nežili tak dlho ako sa píše v Biblii. To všetko sú kódy.

Ikona diskutujiciho Josef 2022-08-29 14:44:01
Ikona diskutujiciho
sipka

Pro Doda.
V Matrixu je mnoho pojmů z bible a proto dávam z ní citace. O dlohověkosti a genetických úpravach lidstva jsou záznamy i v jiných starých textech (Henochův apokryf, Sumer, Mezopotánie, Indie…). Pro někoho pohádky a pro někoho dějiny. Kto hledá, najde.

Ikona diskutujiciho jaromir heredos 2022-08-27 08:05:12 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

144 000
video pekne ukazuje ako sa došlo k číslu 144

Ikona diskutujiciho ma.ni. 2022-08-27 08:22:44 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

S fraktálem nemohu souhlasit. Ten jde prostě umělé do konce https://ascensionglossary.com/index.php/Krystal_Spiral

Úryvek z odkazu https://ascensionglossary.com/index.php/Fibonacci :
Když použijeme tento matematický vzorec pro kvantifikaci nebo měření pohybu energie nebo vědomí v čase nebo prostoru, Fibonacciho spirála ztratí své spojení a vrátí se zpět k nulovému bodu nebo ke zdroji, místo toho sekvence používá předchozí číslo k přičtení do sebe, aby se dostala do nejbližší vyšší číslo sekvence. Fibonacciho spirála ilustruje matematiku používanou k udržování války o energii, tedy potlačení vědomí na Zemi, protože když sekvence roste v počtu nebo velikosti, je to způsobeno spotřebou předchozích hodnot, aby se sama zvětšila. čím se zvětšuje, tím více se postupně vzdaluje a vzdaluje od Krystalové spirály původního těla manifestace jádra nebo těla božské šablony, jak se rozšiřuje. (VidětKonzumní modelování ). Proto je Fibonacciho spirála modelem Metatronického zvratu v polích vědomí, která se nakonec jako parazit přichytí k živému hostiteli a shromažďují odpadní produkty, jako jsou akumulující toxická pole Miasma , která se formují do Qlippoth nebo Adverse Sephiroth , v Phantom Matrix k infekci. univerzální strom života .

Sekvence Fibonacciho spirály se vynořuje z bodu připoutání, který je v akci parazitický, aby se připojil k živé formě, pohltil vše, co jí stálo v cestě, se kterou postupně ztrácí kontakt, když se neustále rozšiřuje. Roste a rozšiřuje své vědomí prostřednictvím konzumace a případného zničení toho, k čemu se připoutalo a k čemu dříve existovalo. To je to, co kvantifikuje činy padlé rasy nebo druhu, jako jsou skupiny Black Suns Regressive nebo Belial .

Ikona diskutujiciho asdf 2022-08-27 08:39:42 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ja uz asi na ten matrix opravdu realne zacnu verit (resp. spis vedet…). Zrovna vcera jsem se ciste nahodou z jinych duvodu dostal ke sledovani velmi pekne pohadky „Kralovstvi krivych zrcadel“ (https://www.youtube.com/watch?v=Gsj1djdjVw4), ktera nejen ze defakto dokonale sedi na nasi soucasnou politickou situaci, ale navic jde o dosti presnou alegorii matrixu a jeste je tam klicovym tematem vstup do sveta za zrcadlem. A pak si zde prectu jinymi slovy totez:
„Zrcadla jsou portály a realita je hologram vytvořený ze světelné energie. To, co považujeme za pouhý obraz, má ve skutečnosti svou podstatu a dokonce i autonomii. Tak je náš vlastní obraz v zrcadle nástrojem, jímž mohou jiné entity nahlížet dovnitř. Tak jako v Matrixu povrch zrcadla není pevný či neproniknutelný, ve snech se může stát tekutým, plynným a je možné přes zrcadlo projít do jiného světa.“

Takova synchronicita je velmi jasnym (alespon pro me) znakem ze svet skutecne neni to cim se jevi ale hlavne uz zacina byt jasne cim opravdu je a jak to zmenit…

Ikona diskutujiciho pritel 2022-08-27 11:19:30 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue má pravdu. Svět není tím, čím se zdá být. Vědecko-esotericky to názorně popisuje bytost jménem Nassim Haramein třeba zde, přednáška pro vysokoškoláky, Madrid, rok 2010: https://www.youtube.com/watch?v=9p_AVKG7vhk . Podotýkám, že je to „těžké“ povídání, ale pro ty, co neumí anglicky, toto má titulky v CZ. V podstatě dokazuje, že v každém atomu je energie na to, aby stvořila celý nám známý i neznámý vesmír. Dobrý odrazový můstek pro i materiálně založené.

Ikona diskutujiciho dodo 2022-08-27 11:26:16 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zaujímavé je to, že sa hovorí o vlne, vlnení, ale kde je zdroj toho vlnenia? Nikto sa nad tým ešte nezamýšlal?
Častice sú súčasťou rovnakej vlny, ale tej nosnej vlny, na ktorej sú namodulované iné vlny každého atómu z celej periodickej tabuľky prvkov. Táto celková vlna je prenášaná zo zdroja do našej dimenzie a v našej dimenzii je demodulovaná. Každý prvok má svoju vlastnú vlnu (frekfenciu) a je ho možné identifikovať podľa svetelného spektra. https://www.jpl.nasa.gov/edu/images/activities/spectra_elements.png
Môžete si všimnúť, že niektoré spektrálne čiary sú svetlejšie ako iné. To znamená, že amplitúda vlny je niekde väčšia ako inde. A keďže každý prvok má aj inú frekfenciu tak môžme hovoriť o modulácii pulzne-amplitúdovej, keďže to nevyzerá ako sinusovka. Z toho sa dozvedáme, že vesmír pracuje digitálne, podobne ako niektoré naše elektronické zariadenia. Ak by ten obrázok mal vysoké rozlíšenie, tak by sme mohli vidieť aj dve veľmi tenké čiary tesne pri sebe a to by bolo to, čomu hovoríme protón a neutrón. Toto je jeden z javov, ktorý kvantová teória nevie vysvetliť. Predpokladá sa, že tento jav je spôsobený rotačným momentom hybnosti elektrónu, ktorý interaguje s orbitálnym momentom hybnosti atómu. Zrejme ešte nikoho nenapadlo, že to môže byť ten istá atóm, len v rovnakej vlnovej forme vidíme jeho opačnú fázu. To by znamenalo, že neexistuje nič také ako protón a neutrón, takže 666 môžeme zrušiť, pretože máme chybnú teóriu.

Ikona diskutujiciho Ilíriel 2022-08-27 12:00:38 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tyjo to je síla. Úžasná série!

Ikona diskutujiciho josef 2022-08-27 17:21:11 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji za článek a smekám klobouk.
Dlouhou dobu uvažuji v pojmech slovo, zvuk, frekvence, vibrace, energie…
Je neuvěřitelné, co všechno by se dalo dělat (tvořit)…

V bibli kralické (Jan 1,1-4) je to zapsáno jednoduše:

1 Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh.
2 To bylo na počátku u Boha.
3 Všecky věci skrze ně učiněny jsou, a bez něho nic není učiněno, což učiněno jest.
4 V něm život byl, a život byl světlo lidí.

uvažujte v pojmech slovo, zvuk, frekvence, vibrace, energie….

Ikona diskutujiciho Fialka 2022-08-29 08:23:03 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

moc děkuji za tuto sérii

Ikona diskutujiciho ma.ni. 2022-08-31 16:44:50 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Něco o sedmikrasce smrti ( květ života) a Fibonacci

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek