Zvonění v uchu – slyšíte ho také? Co to vlastně je?

Zvonění v uchu Většina služebníků světla slýchá vysoký zvonivý tón v uchu. Je to pronikavý zvuk, který může být bolestivý.....

Kontakt s andílkem, když potřebuješ pomoct, nebo poradit / NÁVOD NA KOMUNIKACI S ANDĚLEM

Následující technika nám právě umožňuje takové spojení a andělskými bytostmi, které nám takto můžou pomoct vyřešit naše problémy a potíže.....

Automatické psaní s anděly :)

Smyslem automatického psaní je, že andělé píší prostřednictvím člověka – přijímače. Příjem může mít podobu ,,diktátu“, kdy slyšíte hlas nebo.....

Spojení – ,,andělé doprovázejí člověka stále“

Andělé doprovázejí člověka stále, i tehdy, když dá svému životu cíl, který nebe nemůže akceptovat. Doprovázejí ho pak sice s.....

Dohoda před zrozením a vlastní určení cíle

Je důležité vědět, že než duše započne svůj pozemský život, probere v hrubých rysech své životní plány s andělem Slunce,.....

V. / Anděl vypráví dál… Člověk v ráji – Drama člověka po pádu

ČLOVĚK V RÁJILidské duše se zpočátku od světla neodvracely. Stejně jeko většina andělů zůstávaly věrné a přikloněné k Bohu. Když.....

IV. / Anděl Elion popisuje také vznik hmoty – velký třesk, vesmír, země,

VZNIK HMOTYPád andělů měl dramatické důsledky. Způsobil vznik materiálního světa a jeho rozložení do prostoru a času. Andělů, kteří se.....

III. / Elion vypráví dále o reakci Otce, Syna a Matky na ,,pád andělů“

REAKCE OTCE, MATKY A SYNAOtec hleděl na povýšené chování odvrácených andělů nejdříve s otcovskou schovívavostí. Když ale viděl, kolik andělů.....

II. / Anděl Elion dále pokračuje, vypráví o Pádu andělů

———————————————PÁD ANDĚLŮ———————————————————- Jakmile řeknu: ,,Nebesa vedou člověka tak, aby dosáhl své původní dokonalosti.“,ihned samozřejmě vyvstane otázka, jak vlastně se původní.....

I. / Elion vypráví, co bylo na počátku…

—————————————————-STVOŘENÍ——————————————————— OTECPředstavte si, že Bůh v sobě nesl vše, co je známé z jeho pozdějšího díla, ale ještě bez formy.....