Proč by mi moji zesnulí předkové chtěli působit bolest?

29.10.2022 v Spiritualita 21

Tato otázka je pochopitelně velmi často kladena. Lidé myslí na své blízké zemřelé s láskou, a připadá jim nepředstavitelné, že by jim záměrně způsobovali problémy po své smrti. Existují dva hlavní důvody, proč zemřelí předkové dělají svým potomkům potíže. Zaprvé kvůli svým nenaplněným přáním a
zadruhé kvůli nemožnosti postoupit v posmrtném životě dál a dosáhnout vyšší duchovní oblasti.Trápení kvůli nenaplněným touhám
V tomto případě nás předkové trápí, protože mají nenaplněné touhy. Mohou to být například:

– Hněv zaměřený na potomky, kteří nevyužívají své dědictví v souladu s přáním předka.
– Předkové, kteří jsou silně duševně připoutáni k rodině a stále chtějí, aby se věci dělaly podle nich. Nejsou schopní je nechat jít si svou cestou a přijmout fakt, že jejich doba vlivu na děti skončila.
– Předci, kteří byli za života závislí (jako jsou cigarety, drogy, sex, jídlo atd.) využívají své potomky k tomu, aby je ovládli a splnili si svoji touhu jejich prostřednictvím. Zesnulí předkové obtěžují své potomky proto, že pokrevní pouto je velmi silné a energeticky členy rodu propojuje.
– Trápení je způsobené voláním zesnulých předků o pomoc.

Když člověk zemře, jeho životní energie se uvolní zpět do vesmíru. Fyzické tělo zůstává na Zemi, zatímco jemnohmotné tělo putuje na příslušnou jemnohmotnou úroveň v závislosti na svých zásluhách či prohřešcích a stupni duchovní úrovně.
Na rozdíl od pozemského světa, je v posmrtném životě důležitá pouze duchovní úroveň a duchovní čistota jemnohmotného těla jedince.
Fyzické tělo a různé pozemské aspekty, jako jsou peníze, prestiž, zaměstnání, konexe atd. nemají v duchovní sféře jemnohmotného světa absolutně žádný význam. Jsou tam bezcenné.

Údajně existuje čtrnáct dimenzí, ale jejich teoretický udávaný počet se často lokálně liší. Někdo zase věří, že je jich devět, nebo sedm. Pochopitelně chybí empirické důkazy, proto je lepší brát jakékoli počty dimenzí spíše orientačně. Důležité je rozlišovat Zemi, astrál a pak několik úrovní nebeských nad tím a několik úrovní pekelných pod tím. Jestli je jich 7 nebo 3, je v konečném důsledku podružné.
Podle teorie o čtrnácti existuje 7 konstruktivních oblastí včetně Země a Nebe a 7 temných pekelných oblastí. (Pro lepší pochopení doporučuji přečíst článek Kde přebývají duchové 1.díl: 7 úrovní Vesmíru)

7 světlých a 7 temných úrovní vesmíru:

 Čím vyšší nebeská dimenze,  Satyalok  ↑ Jemné konstruktivní
 tím je jemnější  Tapolok  ↑úrovně Vesmíru
 duchovně vyšší,  Janalok  ↑
 vyskytuje se v ní méně ega  Mahārlok  ↑
 ↑  Swargalok (nebe)  ↑
 ↑  Bhūvarlok (astrál)  ↑
 —–  Země  Jediná fyzická hrubohmotná dimenze ve Vesmíru
 Čím níž je pekelná dimenze,  1. úroveň pekla (Pātāl)  ↓
 tím je subtilnější,  2. úroveň pekla (Pātāl)  ↓
 se silnější spirituální sílou,  3. úroveň pekla (Pātāl)  ↓
 vyskytuje se v ní více ega  4. úroveň pekla (Pātāl)  ↓
 ↓  5. úroveň pekla (Pātāl)  ↓
 ↓  6. úroveň pekla (Pātāl)  ↓ Jemné destruktivní
 ↓  7. úroveň pekla (Pātāl)  ↓ úrovně Vesmíru

Po smrti se jemnohmotné tělo destruktivních lidí stává „těžkým“ kvůli jejich napáchanému zlu, destruktivnímu myšlení a přebujelému egu. V důsledku toho takový člověk uvízne v nižších jemnohmotných rovinách existence, jako je astrální oblast (Nether, Bhuvarlok). Ale jsou-li poklesky a napáchané zlo skutečně závažné, pak se jemnohmotné tělo dostane do jedné z oblastí Pekla (Pātāl).

U konstruktivních lidí se po smrti jemnohmotné tělo stává lehčím díky jejich dobrým skutkům, zásluhám a intenzivní duchovní praxi. Čím vyšší je duchovní úroveň, tím lehčí je jemné tělo a tím rychlejší je postup do vyšších konstruktivních nebeských oblastí Vesmíru.

Jsou dva hlavní typy duchovní praxe. První zahrnuje praxi zejména pro dobro společnosti (dobročinnost, pomoc druhým, vzdělávání lidí, osvěta), zatímco druhá je o individuální soukromé duchovní praxi (meditace, cvičení). V současné době má duchovní pokrok pro dobro společnosti 70% význam, zatímco individuální duchovní praxe má 30% význam. Zkrátka dobro, které uděláte pro druhé a kterým zasáhnete životy jiných lidí, má vyšší hodnotu ve Vesmíru, než když se staráte pouze sami o sebe. Nicméně i to je mnohem lepší, než vůbec nic nedělat. Většina lidí navíc individuální duchovní praxí začínají když se učí, aby poté mohli postoupit na vyšší úroveň a začít pracovat pro společnost. Proto pokračujte s chutí a pílí v tom co děláte a netrapte se vůbec tím, jestli to stačí. Děláte tolik, kolik můžete na své současné úrovni a nemá smysl kamkoli spěchat.

Jemnohmotné tělo pokročilého duchovně žijícího člověka v důsledku jeho duchovní praxe okamžitě překračuje oblast Astrální (Nether, Bhuvarlok) a přechází zcela přirozeně do vyšších nebeských dimenzí (jako je Swargalok vykreslený v grafu), na kterých rezonuje.

Zajímavý je i tento graf, který vyjadřuje rozdělení světové populace podle duchovní úrovně lidí. Je založený na výzkumu indické skupiny, která ho prováděla v roce 2013:

Duchovní úroveň lidstva v roce 2013

 Duchovní úroveň  % světové populace  Počet osob
 20-29%  63%  4.46 miliard
 30-39%  33%  2,34 miliard
 40-49%  4%  283 miliónů
 50-59%  nepatrné  15 000
 60-69%  nepatrné  5 000
 70-79%*  nepatrné  100
 80-89%  nepatrné  20
 90-100%  nepatrné  10

*Duchovní úroveň nad 70% už je svatost.

Většina našich předků (může být i 95% z rodu, záleží na jejich duchovní úrovni) bude po smrti poslána do oblastí pod nebe, jako je oblast astrální, nebo jedna z oblastí pekla.
Vysoké procento světové populace je na duchovní úrovni nižší než 30%. Proto žijeme v morálně pokleslém světě, kde je tolik zla, nenávisti, závisti, pomluv, vražd a jiných typů duševního a fyzického zločinu.
Když tito lidé zemřou, mají jen velmi málo duchovní síly na to, aby si mohli sami pomoci v nižších jemnohmotných oblastech k nějakému postupu výše. Slovem „pomoci“ je myšleno pomoci si duchovně k postupu do vyšších konstruktivních subtilních oblastí.

V nižších éterických oblastech zažívají tyto duše bolest kvůli svým pokleskům a nevědí, jak si mají pomoci. Jsou také napadány a trápeny jinými mocnějšími duchy, kteří se zde pohybují a jsou tu doma. Touží proto přejít do vyšší duchovní oblasti, ale bez duchovní pomoci se jim to nedaří, protože nemají potřebný konstruktivní náboj.

Duše lidí, kteří jsou na duchovní úrovni vyšší než 30%, si mohou pomoci i posmrtně prováděním duchovní praxe, ale to je hodně vzácný jev. Jak si to lze představit? Taková duše se například může pokusit někomu živému pomoci, nebo požádat o spojení s vlastním zdrojem a modlit se ke konstruktivní síle Vesmíru o pomoc.

Strádání, které prožívají zemřelí předkové v nižších dimenzích, z nich vyzařuje v podobě stísněných frekvencí/vibrací. Ty se šíří napříč různými jemnohmotnými oblastmi, i do oblasti Země. A protože jejich rodinní příslušníci a potomci s nimi mají nejvíce odpovídajících frekvencí, jsou schopni tyto frekvence nejlépe přijímat a rezonovat na nich. Takto funguje energetická zátěž od předků.

Pouze za svého života máme možnost pro své zesnulé předky něco udělat. Jejich příbuzní v ostatních jemnohmotných sférách jsou v podstatě na stejné lodi, a tak jim už nemohou pomoci. Protože v současné době není většina potomků dostatečně duchovně vyvinutá, aby byla schopna přímo vnímat tísnivé frekvence, používají jejich předkové svou energii k vytváření tísně v životě svých potomků, aby si potomci všímali jejich potřeb. Trápení páchané zesnulými předky je vlastně prostředkem ke sdělení jejich bolesti a žádost o pomoc.

Když potomek zjistí, že jeho problémy přes veškerou snahu nemizí, občas vyhledá duchovní vedení. Pokud je  duchovní vedení správné, poskytuje žijícím potomkům nejen potřebnou ochranu před jejich předky, ale také poskytuje potřebný impuls pro další duchovní rozvoj. Viz. článek: Nakolik člověku poskytuje jeho duchovní úroveň ochranu proti zlým duchům?

V závislosti na povaze a duchovní úrovni zemřelých předků se podoba a intenzita trápení potomků liší.
„Hodnější“ předek by způsoboval trápení pouze do té míry, aby si jeho potomci uvědomili, že potřebuje jejjich pomoc.
Pomstychtivý naštvaný předek by naopak mohl svým potomkům způsobit rozsáhlé trápení v maximální možné míře.
Předek, který by chtěl naplnit své závislácké touhy, by svého potomka trápil tím, že by na něj přenášel sklony ke svým závislostem.
Předek toužící zejména po přechodu do vyšší jemnohmotné oblasti by se zaměřil na svého potomka vykonávajícího duchovní praxi, kterého by žádal o pomoc.

Proto se hodně často říká, že když začnete skutečně duchovně žít, můžete vyčistit svůj rod od zátěže. Je tím velmi zjednodušeně řečeno to samé, to je podrobně vysvětleno v dnešním článku. Duchovního člověka to proto staví do zodpovědné a mnohdy i těžké pozice.

Zpět na předchozí související článek zde: Jak se projevují problémy s dušemi předků

© Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2022

 Komentáře

Ikona diskutujiciho zuzi 2022-10-29 10:31:08 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alu… úžasné články. moc děkuju ♥

Ikona diskutujiciho petr 2022-10-29 10:33:03 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

S tou duchovní nerozvinulostí naprosto souhlasím a dokonce si myslím že ta čísla jsou ještě trošku nadsazená. Protože jsem zjistil že i ti co říkají že žijí duchovně ve skutečnosti nic takového nedělají. je to pro ně modní poza, způsob obživy, nebo cesta jak si řešit svoje mindráky. Došel jsem k poznání že duchovnost se nedá logicky učit, s tou člověk přijde už na tento svět.

Ikona diskutujiciho Květa 2022-10-29 14:14:06
Ikona diskutujiciho
sipka

Souhlasím. Člověk buď duchovní a dobrý je, nebo není. Jakékoliv studium je o tom naučit se s tím lépe pracovat nebo se posunout dál a zlepšit svůj život. Ale to kým jsme, je dáno když se narodíme.

Ikona diskutujiciho Tadeusz 2022-10-29 10:35:11 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to smutné ale asi to tak je. Rodové zátěže, rodová prokletí, problematičtí předkové. Pak je těžké žít konstruktivní život když člověka tahají pořád tyhle vlivy a mnohdy jsou to právě ony co člověka úplně svedou. Protože když se tím začnete až moc zabývat a až moc tím žijete tak vás ta temnota může pohltit víc než kdybyste si řekli že vám nic není a žádné rodové problémy nejsou. Třeba ty konstelace co byly v minulém článku jsou toho příklad. Nebo regrese.

Ikona diskutujiciho Miluška 2022-10-29 10:36:46 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Opravdu obdiv. Takto skvěle rozepsané téma. To jsem ještě nikde neviděla. Úžasné.

Ikona diskutujiciho Silvana 2022-10-29 11:02:29 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Článek hodně vysvětluje a pomohl mi lépe si dát do souvislostí různé událost z mého života nebo ze života mých blízkých. Proč se dobrým lidem dějí zlé věci. Proč mají dobří lidé smůlu. Proč je pro některé nemožné se zvednout z bahna i když pro to dělají maximum.

Aluska.org je královna duchovních webů. Moc děkuji a smekám.

Ikona diskutujiciho tauri 2022-11-01 09:31:05
Ikona diskutujiciho
sipka

Jarka
V pohodě, napsala jsi to něžně :)) Hele, nemám vůbec nic, proti slušným ženám, který to mají v hlavě srovnaný. Ale jelikož jsem na ženy a ne na chlapy, tak víc řeším je. Krom toho, děti jsou víc s matkou, tak jaký pak asi mohou mít vzor. Spíš mi jde o budoucnost a jaké to pak bude mít následky. Mnoho lidí rozmazluje své děti v domění, že dítě musí žít/užívat dětství a nežít jako rodiče, co třeba byli biti a nemohli „skoro nic“. Proto si myslí, že zákazy a mlácení nic neřeší. Takže pokud vidím, jak jsem měl dobré vztahy dřív se ženami a mám srovnání s tím, co je dnes „k mání“, tak je to nebe a dudy. Proto už apeluju na to, jak se chovají. Kdybych byla žena a chtěla muže, tak taky občas utrousím nemístnou poznámku, co je to kolem za bačkory, když si nestojí za svým a místo hezkýho těla mají jen faldu a nevidí si ani na pinďoura. To není zrovna sexy věc. Proč to řeším..protože když už mě takové lidi omezují, tak člověk vysloví patřičné rozhořčení. Protože člověk sem sice přišel růst, ale i v klidu žít a abych ještě řešil nevycválané děti a rodiče, tak to už není moje karma. Každý by se měl chovat tak, aby byl vzorem pro druhé a nejméně zatěžoval své okolní prostředí. Tohle je uplný opak a ti, co čtou tento web a měli jednou děti, to budou mit hoodně těžké. Ale to člověk stejně píše na nesprávném webu, protože zde nejsou alespoň omezenci, jako na novinkách. Tam by si z toho nikdo nic nevzal a tady to každý nějak ví, jak se asi chovat a čím být.

Ikona diskutujiciho František 2022-10-29 14:10:06 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

kolem roku 2012 a hlavně před ním se hodně mluvilo o zvyšující se duchovní úrovni lidí jakože se populace probouzí… ale reálně to co jsme viděli za covida a co vidíme dneska jací jsou lidi ovce. se ukázalo že to bylo jenom povzbuzování nezaložené na realitě. prostě sem přišly indigové děti a ty dneska hýbou světem ale zbytek ovcí jsou pořád stejené ovce. posun je zdání. a o lidech co dělají na oko alternativu a přitom se sami chovají jako hajzli? škoda mluvit

Ikona diskutujiciho tauri 2022-10-29 18:37:28
Ikona diskutujiciho
sipka

Co si budem nalhávat, když vidím, jak se měli lidé probouzet, tak mi příjde, že dřív jsem si s lidmi rozuměl více, než dnes. Dřív se lidé chovali více lidsky, na silnicích to nebylo o „hubu“, seznamování nebylo tak složitý a více lidí mělo co nabídnout. Dnes se člověk bojí někoho oslovit. V práci ho jen pomluví a strhají z něho i šaty, jen aby z něho vytřískali co nejvíc, protože šéf chce několikrát za rok na dovolenou a jak by pak vypadal. Děti nevychovaný, přitom mají skoro všechno a stále mají málo….tohle není probuzení, ale duchovní úpadek, na celé čáře. Z těch, kteří se nenechali očkovat je taky dost omezený výběr, protože nejsou zrovna krasavci, s kterými by člověk rád založil rodinu.
Spousta z nich i přesto, co se píše, jak vše jde podle plánu stále věří, i když už se ty věci protiřečí a opakují, tak stále věří někomu, kdo je šálí. Takže s tím probuzením to nebude tak závratný. Ale už je na čase, aby se něco stalo…tolilk lidí, co nepoužívají svoji hlavu je celkem hodně a žít mezi nimi už nebude možné a příjemné.

Ikona diskutujiciho Jarka 2022-10-29 22:04:50
Ikona diskutujiciho
sipka

tauri souhlas – silnice, vztahy, pracoviště….a to s těma neočkovanýma to mě pobavilo díky smích…a to že jde něco podle plánu už v tom začínám mít hokej….

Ikona diskutujiciho Jarka 2022-10-30 13:20:15
Ikona diskutujiciho
sipka

tauri ještě ty děti to jsem zapomněla… svým způsobem za to ty děti nemůžou….buďto se rodiče věnují dětem a chtějí se jim věnovat….nebo jim raději dají peníze a nechají je běhat po ulici…znám takových případů hodně

Ikona diskutujiciho tauri 2022-10-30 17:23:23
Ikona diskutujiciho
sipka

Jarka:
Může za to dítě a rodič, není to tak, že za to může jen a pouze rodič. Dítě dělá, co rodič dovolí, ale stále musí mit dítě nějaké svědomí, co může a nesmí. Stále dítě musí uvnitř vědět co už je špatné a mit zodpovědnost.. Jinak z nich vyroste jen další stroj na plození dětí a jedlík této planety, typický NPC. Vidím dnes a denně, kolik lidí jezdí autem a nechodí pěšky, či na kole. Kolik pak bude takových, co budou zase jen jezdit pro kdejakou kravinu, na výlet zase jen autem a když lidi mají dneska 2-3 děti, které nikam pěšky nepůjdou, co asi budem čuchat za pár let. Co asi bude země dělat, až budou všude staré baterie, pneumatiky, protože lidi budou obecně líní někam jít pěšky…Kolik koloběžek, elektrokol..protože lidé jsou líní šlapat. Tohle se nedá zatím jak recyklovat. Když zmíním ještě dítě…když se dítě nekouká pod nohy a naráží do lidí v obchoďáku, taky za to nemůže jen rodič..To dítě přece ovládá své tělo, které má koukat na cestu a nemyslet si, že mu každý uhne, protože je malý spratek, co nezná hranice..A když je nezná v dětství, proutek se špatně ohýbá, když je starý. Starého psa těžko naučíš novým kouskům, protože jeho osobnost se dotvarovala a už se odmítá stále přizpůsobovat a měnit zase svoje chování. Jak se někdo změní v pozdějším věku, když od malička si mohl dělat, co chce a pak by se měl omezovat? Celý normál se vlastně posouvá na jinou úroveň, který funguje jako rakovina, která požere nakonec sama sebe. A pokud rodiče nemají čas na děti, tak si je nemají pořizovat. A když, tak jednoho, aby na něho měli čas a peníze. Účelem života je nechat druhým prostor pro žití..každý si vlastně může sice dělat co chce, ale vážíme toho, když se nebude tolik roztahovat a nechá žít lidi kolem. Takže když nebudeme chtít tak moc, získáme víc, protože budeme všichni růst. Když budou lidé jako rakovina, chtít víc a víc, budou brát prostor druhým, až zaniknou a nakonec zanikne i ten, co všem bral, protože nebude ten, co by mu taky něco dával. Živočichové mají své teritorium, stromy se uhýbají před druhým, aby si nevadili a mohli růst. Jen lidé pořád chtějí víc, než je zdrávo a tohle učí své děti. Pak se nedivme, že elita chce zničit 90% lidí, když se lidé tak chovají. Je vidět, že lidé neudělali nic pro to, aby ukázali, že jsou hodni života. Teď trpíme, protože chce aliance probrat už stejně mrtvé lidi, které to budou mit za pár..a podívejme, za jakou cenu.

Ikona diskutujiciho vap 2022-10-31 14:46:48
Ikona diskutujiciho
sipka

Ta degenerace lidí nezná mezí.Někdo pro humatony/bioroboty vymyslí nějakou stupidní masovou akci ve městě (př.Festival Signal-opíjení lidí barevnými světly), jezdí nechutně přepráskaná MHD (běda postiženým a starým lidem, kteří potřebují někam jet), vedení města to ani nezajímá a oni, ty lidi v tom ještě libují-uhihňaní jak po fetu(??).To víš, že jo, zase nějakej někdo se na tom napakoval a tak je to se všim.Ty koloběžky a sdílená kola to je všechno o tom zam.danym byznysu, jenom to obtěžuje chodce a nikdo nic proti tomu nedělá.Já tyhle postmoderní excesy začínám silně nenávidět, člověk se jde projít, všude trollují samí upachtěnci na kolech (až 40km/hod), koloběžkách, skateboardech a dalších krámech, navíc těm nebezpečným kre.enům člověk musí pořád někde uskakovat.Úplně nejlepší jsou děťátka na kolíčkách, ty jsou schopný přejet někomu nohy, jezdí v protisměrech proti lidem a pohoda.A to městké stádovité pejskařství není ani moc láska ke psům, ale zase jen a jen byznys množíren.Co se to z městských volnočasových zón stává? Jsou to místa na klidné procházky a nebo závodní zóny? Je jen otázka času, kdy tam začnou jezdit ještě formule. Praha ještě před třiceti lety bývala normální město!! Ale oni lidi mají dneska posunuté myšlení tak, že toto co jsem napsal, ani nepochopí, zřejmě na nich někdo duchovně zapracoval tak, aby výše popsaný postmoderní bordel vnímali jako normální věc.Právě takové názory jako moje jsou bioroboty vysmívané, protože oni jsou zpracovaný současnýma propagandama.
Jinak ke článku mám připomínku, že Země nemusí být jedinou fyzickou dimenzí ve vesmíru, takových planet může být víc.A také jsou teorie paralelních světů.A ve snech máme také jakoby fyzické tělo, které není skutečné, ale vnímáme ho tak.A to pomáhání druhým, no, kolikrát jsem se spálil.Když jsem se snažil někomu s něčím pomoci, tak jsem se dozvěděl, že jsem namyšlenec, co dělá chytrého apod-pravděpodobně šlo jen o trolling jakože potřebuje s něčím poradit.Mezi blbce nezapadnu a moudré lidi nemám na dosah, tak co mám dělat? Zařekl jsem se a pomáhat hadům v lidských tělech nebudu, pomáhat budu jen pouze v případech, kde mi to ukládá zákon jako povinnost.Na mě také každý kašlal.

Ikona diskutujiciho Jarka 2022-10-31 18:28:02
Ikona diskutujiciho
sipka

tauri * souhlas s tím, že když rodiče nemají čas na děti nemají si je pořizovat…mě to přijde jako, že děti někdo bere jako „cvičený opice“, který všude vystavují hlavně děti „celé-blit“…. někdo má děti jen proto, že to tak má být a ne že by po nich toužil jestli víš jak to myslím. Nezastavam se rozmazlených, drzých a nevychovaných pidi skřetů. Taky mi to není příjemné něco takovýho potkat.

Ikona diskutujiciho tauri 2022-10-31 20:18:07
Ikona diskutujiciho
sipka

vap:
Každý máme nějaké potřeby, ať si pořídí auto, pokud je z vesnice a není tam fakt spoj, popř. se musí kus pěšky a ještě jede jeden za den…to rozhodně chápu. Ale co nechápu je, když někdo má velmi dobré spoje a může jezdit autobusem/vlakem, aby ušetřil nejen přírodu, ale i peněženku, protože mít auto je drahá sranda, kterou většina lidí už ani nevidí a bere to jako součást pohodového života. Vydělávat na drahé auto, které je stavěné dnes už na pár let a věčně chodit do práce a na přesčasy, aby mohli mít hezké pohodlí? Dřív jsme jezdili do školy busem, který byl plný asi jako vlaky v číně, nebo indií. Dnes tam člověk vidí sotva řidiče a nějakou babičku, co spěchá na slevovou akci. Vlaky co vidím u nás jsou obsazené z 1-5% V pátek a neděli je to víc, někdy plně obsazené sedačky. Ale prostě když vidím kolonu aut, kde sedí jen jeden člověk, nechápu..Ale lidi jsou z tý bedny tak ujetý, že musí vše mít, všude spěchat, protože v práci musí jet jak roboti, držet pusu a krok a za bránou za to vezmou a chovají se jak smyslů zbavení. Alespoň za bránou jsou konečně „svobodní“ lidé :))
Hele, i když se taky snažim, je kolem málo lidí, kteří jsou chytří a mam si s nimi co říct. Myšleno tak, že stále pužívají jak hlavu, tak srdce..ne jedno, nebo druhé.
A s pomáháním? Na to už já taky kašlu, vidím sám, že pomoc by lidé chtěli pořád, ale uvědomit si pár věcí jim dá zabrat. Pomoc berou jako samozřejmost, ale neváží si ji, protože jim pomůže zas někdo jiný a takhle pořád dokola.
Protože když v práci dělají za málo, vyžadují to od někoho, co s tim ani nemá co společnýho a ani neřeknou děkuju. Protože energii jim bere šéf, tak si ji vezmou jinde. No uvidíme, jak to s náma bude, i když je to těžký, musíme se snažit dál.

Jarka:
Dříve rodiče taky neměli tolik času na děti, protože měli více práce třeba na zahradě, statku a věci nebyly tak automatizované, jako dnes a taky byly děti dřív slušně vychované. Takže ne vždy se to dá jen svést na to, že děti nemají lásku rodičů, tak dělají bejkárny a jsou hloupé. Dřív totiž stačil řemen, nebo na holou a muselo to jít. Dneska se rodiče bojí okřiknout dítě, aby neposlali na rodiče sociálku. A pokud je hloupý rodič a letíš v uřvaném letadle 12hodin, to jsou teprve nervy. Tady je ale hlavní vina v chlapech, protože mužský lezou ženským jen do rozkroku a udělají vše, aby si mohli užít. Pak dovolí dětem a ženským vše. Jen aby nebyli za špatné…dřív měl prostě chlap nějaký slovo, za kterým si stál, i kdyby mělo být zle. A dnes? Chlapovi stačí, když si dá pivo a má doma teplý oběd, víc nepotřebuje. Takže je dost vina i v chlapech, který nemají nastavený správný hranice, co si mohou dovolit jeden k druhýmu. A jak děti nemají vzor, lidsvo je už stejně v háji..Proto mi nepříjde, že se lidé probudili. Spíš jen ti nahoře čekají, až dojde na každého a „uvědomí“ si alespoň hranice..teď mi příjde, že to není tak o uvědomění, ale o tom, kdo si za čím stojí a zda to myslí vážně. Na jakou stranu se teda přidá.

Ikona diskutujiciho Jarka 2022-10-31 22:26:03
Ikona diskutujiciho
sipka

tauri vše vím o čem píšeš, protože si to vše taky pamatuju… mám tři dospělé děti, takže o dětech něco málo vím..no a opravdových chlapů je opravdu málo…a sorry za odpovědi….vnímám z toho psaní, že tě ženy dost s.rou

Ikona diskutujiciho Standa 2022-10-30 20:50:16 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Článek je sice sepsán velmi přesvědčivě, ale kde je pravda? Vždyť nic z toho si nelze „osahat.“
Alue prosím, uveď alespoň zdroj, ze kterého si čerpala. Díky.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-10-31 08:46:44
Ikona diskutujiciho
sipka

© Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2022

jedná se o originální článek

Ikona diskutujiciho zuzi 2022-10-31 08:58:25
Ikona diskutujiciho
sipka

To je zajímavé. Zatímco na seznamu vydají článek o pánovi co se celý život nemyl a brzy po vykoupání zemřel a neozdrojují nic, přestože se jedná o doslovný překlad článku ze zahraničních webů, čili žádný originální obsah a nikomu to nevadí ani po seznamu nikdo nežádá aby laskavě své články ozdrojoval, jakmile aluška.org vydá zajímavý článek, přestože je copyrightovaný a podepsaný, často se ozve nějaký nevycválanec, který začne požadovat zdroj. Je to dost neuctivé k člověku který dělá kvalitní duchovní web od roku 2006 a napsal tři duchovní knihy. Někteří lidé by se opravdu měli nad sebou zamyslet. Masmédia nic nezdrojují ani když jsou to strojové překlady z wikipedie které pak tisknou v časopisech ale na menších soukromých webech s tím pořád někdo otravuje.

Ikona diskutujiciho Standa 2022-10-31 16:21:16 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Miluj pravdu, chraň pravdu.

Ikona diskutujiciho Dr.Kacenka 2023-03-12 14:25:33 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tedy vážení, tolik kritiky k lidem, dětem, jakoby vaše duše volaly o pomoc. Zřejmě žiji v nějakém jiném světě. Lidé zde jsou k sobě slušní, ne že by tu třeba nebyli žádní nešťastní, ale řeší si svoje trápení, nemoci, neubližují, pracují na sobě a to i ti oočkovaní. Samozřejmě jako všude jsou zde i lidé, kteří škodí jako např.sebestřední lékaři, kteří neléčí, ale cpou do lidí jedy v podobě pilulek a očkování bez znalosti věci. Je jich však naštěstí pomálu a těší mě, když sleduji, jak se mladí zajímají o léčení přírodou, bylinami, cvičením, postojem k životu, promlouvají se staršími, pomáhají jim, když je potřeba, zároveň si vzájemně pomáhají s vrstevníky s hlídáním dětí, stavbou domu nebo třeba jen posekáním trávy na zahradě. Nebo zapůjčením nějaké techniky, která ulehčí různé práce. Jakoby se svět zase o kousek zlepšil. V době hurikánu na Moravě se zde a okolí dala dokupy velká skupina lidí, kteří tam okamžitě vyrazila na pomoc. Bydlím nyní v městečku kousek od Prahy, kam se v posledních letech přestěhovala spousta lidí z Prahy kvůli perfektnímu vlakovému spojení a vlaky i autobusová doprava jsou dokonale využívané. Ale i moji přátelé v Praze /léta jsem tam s nimi žila/ dávají dohromady obyvatele domů, v kterých žijí a společně zakládají komunitní zahrady ve vnitroblocích obytných domů např.v Libni, pořádají sousedská posezení /zažila jsem v Nuslích/, jezdí ve skupinách čistit přírodu okolo jejich bydlišť /Vršovice, Smíchov, Braník, Karlín/, takže neklesejte na mysli, zlepšení se děje a jejich děti tyto aktivity sdílí s rodiči a učí se jim. To je přece dobré, ne? Takhle přesně jsem aktivně jsem žila před 35 lety na severu Čech, kdy jsem měla sama malé děti a učila děti na sídlišti k lásce k přírodě tak, že jsme s dětmi z našeho paneláku a i těch okolních tvořili kytičkové záhony, skalky, miniparčíky s křovinami a ty děti je pak opečovávaly, chránily. A přibíraly k té činnosti ještě další kamarády. Samozřejmě to bylo s dovolením města a s podporou místního zahradnictví, aby nám to pak nezrušili. Tyto děti mají nyní svoje malé děti a pokračují v tom dál, jen už třeba sázejí jedlé květiny, plodiny, keře a stromy. Žijí ekologičtěji než moje generace, více myslí na planetu, nejsou spotřební lidé, kteří bez rozmyslu nakupují, ale podporují obchody se zbožím bez obalu, oblečení na děti mezi sebou tzv.točí, protože proč neustále kupovat super modní oblečení na děcka, které z toho velmi rychle vyrostou. Střeží škodlivost čistících a pracích prostředků, kupují nebo si sami vyrábí jen ty, které neublíží přírodě. Navzájem si pomáhají s problémy, pomáhají si duchovně růst. Nevím, jaké procento ze všech lidí to je, ale nepřijde mi jich zrovna málo. A tak vám tím chci dát naději, že to není tak hrozné. Možná je zrovna na vás, abyste svému okolí vlídně a svým příkladem otevřeli oči, srdce… Mějte se všichni krásně a Alušce díky za velmi zajímavý článek.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek