Slované jsou pradávný mocný národ s úžasnou historií: Tyto důkazy jsou před námi zatajované!

7.7.2019 v Záhady 57

Dnes si ukážeme několik důležitých faktů, které ukazují, jak je naše starobylá kultura úžasná. A zcela očividně probíhaly po celá staletí snahy zakrýt před námi pravdu, abychom si to neuvědomili a nemohli na to být právem hrdí. Původní verzi tohoto článku mi poslal čtenář, během čtení jsem článek upravila a doplnila pro lepší srozumitelnost, ale původní význam textu zůstal zachován. Věnujte pozornost také zmíňce o Bukvici a obrazovém čtení. To, o čem jsme tu už mnohokrát mluvili, že se v kouři dají vidět bytosti, nebo seriál o čtení z kávové sediny, jsou přesně o tomto. Je to výuka obrazového čtení. Tak jako můžete číst v kávové sedlině, tak můžete číst i ze stébel trávy a z mraků. Je to výborné cvičení. Vesmír k nám promlouvá neustále. Slované to moc dobře věděli a toto umění ovládali.Slovanský, jemnohmotný a ještě podivnější svět

O Slovanech  víme z vědeckých kruhů toto: ,,Slované jsou etnická a jazyková skupina Indoevropanů, žijící především ve střední a východní Evropě. Do historie výrazně poprvé vstoupili na počátku 6. století, kdy započala jejich expanze do velké části Evropy.“

Pak je ale zajímavé, narazíte- li na obrázky, jako je tento:

V roce 1586 po Kristu se psal rok 7 093 podle Slovanského kalendáře!

A my Čechoslováci jsme hrdí na práci pana Bedřich Hrozného. Tento pán rozluštil písmo Chetitů i když i zde je mnoho rozporů…  a my jsme se o něm učili všichni ve škole.

Oficiální pavěda říká o Chetitech následující:
,,Chetitská říše cca 1600–1178 př. n. l.
Chetité byli indoevropský národ, který vytvořil říši, zahrnující dnešní Malou Asii, Sýrii, Libanon a část Palestiny. Chetité byli velicí válečníci, kteří se v bitvách spoléhali na své smrtonosné válečné vozy, a byli to také oni, kteří jako první začali používat železné zbraně. Při svých výbojích se střetli se starověkým Egyptem a tito dva rivalové spolu svedli mnoho bitev (např. bitva u Kadeše, patrně 1274 př. n. l.). Velice unikátní bylo chetitské státní zřízení, protože chetitští králové byli jediní panovníci starověkého orientu, kteří nebyli absolutními despoty. Jako většina států té doby, i chetitská říše byla závislá na zemědělství.
Původ Chetitů: Už kolem roku 1900 př. n. l. se dostali Chetité v první vlně stěhování indoevropských národů do východní Anatolie: jsou spolu s Churrity údajně nejstarším indoevropským národem, který se dostal na Přední východ, kde se asimiloval a pokusil se zakládat mocné říše. Zcela nesprávnými se ukázaly být teorie vycházející z Bible, že Chetité byli původním obyvatelstvem dnešního Turecka a Sýrie. Chybný je názor některých tureckých historiků, že Turci jsou přímými potomky Chetitů a že se turečtina vyvinula z chetitštiny. Někteří vědci zastávali názor, že se jejich pravlast nacházela u Kaspického moře, jejíž obyvatelé se v několika vlnách dostali do Malé Asie. Jiní historici zastávají názor, že Chetité přišli z Balkánu.“ (zdroj wiki)

Pozoruhodné je, že nám neřekli to nejdůležitější….

Jak se řekne Chétitsky :

Chétitské „nebis“, což znamená „nebe“ a ruské „něbo“,

Chétitské  „duluga“ – „dlouhý“, ruské „dolgoj“;

Chétitské „vadar“ – „voda“ a ruské „vada“

 Chétitské „hasta“ –  „kost“ a ruské slovo „kost“.

Číslovka „tři“ ve zvuku chetitské stejně jako v ruštině: „tri“ (psaný trochu jinak: „Tari“).

Mohl bych zde dát hodně slov .. zajímavé je, že pan Hrozný pak jezdil po Rusku a měl přednášku za přednáškou… a u nás TICHO!!!!!

A pak se najde nějaký  akademik Chudinov a začne Vám tvrdit, že Etruskové psali písmem, které bez problému přečte protože je velmi blízké dnešní Běloruštině…. a že ET- Ruskové byli stejného původu jako Gruzínci – Grussia- Gornaja Russia, Prusové- Pobaltskaja Rus…….. . Hitler hledal Arii… kde??? No přece na území bývalé TartÁRIE…

Podrobný článek, který vysvětluje, jak funguje Etruské písmo a že Etruskové byli ve skutečnosti Slované, najdete zde: Etruskové byli Slované! Dodnes dokážeme přečíst jejich písmo! | Doporučuji

Psát známé věci, že Čínská zeď má po opravách  střílny i do Číny a všechny možné důvody, nemá smysl….


Ukrajinci se možná zblázní, ale Čudinov má pravdu i v tom, že jejich národní znak není trojzubec, ale sokol ve střemhlavém letu, znak Cara Rurika / raroha / chramu jara … posvátná slova vysvětlím později. A Rurik pocházel z dnešní Rujány, tehdy Pobaltské Rusi…Varjag.. od slova vařit..  vařili mořskou vodu a získávali z ní sůl.

Navíc třeba – Sanskrt – písmo DEVANAGARÍ… slyšíte to???
Deva na garé – Dívka na hoře??? Co to mělo znamenat? Šiva (Devanágarí: शिव śiva) je jedním z velmi důležitých hinduistických bohů. Je mu přidělena například úloha ničitele vesmíru (který předtím Brahma tvořil a Višnu udržoval).
Jen tak narychlo jsem si našel jednu větu  „Termínem abhinaja (Ai_any, abhinaya) se rozumí herecká složka staroindického divadelního umění.
Abhibna-ja …co slyším??? Ohebná jsem? …a když jsem poslouchal přednášku…. tam bylo výrazů. ……
Jinak devanagarí to byla také Děva na kopci která tancovala.. Tanec měl jasná pravidla bez improvizace. Ona stála na hoře a za ní byl horizont.
Když tancovala svým tělem ,vytvářela složité figury. Písmena. Oproti horizontu čitelná. A na další hoře děva zatancovala… Telegraf 🙂

A jaký byl základ dnešní Ruštiny? – Bukvice.


Učí nás, že Slované byli ten hloupý národ, který měl Bukvici s 49 znaky, které  spolu však vytvářejí celek a veškerá slova se dala odvodit nebo vymyslet tak,  že i když je někdo slyšel poprvé, pochopil oč jde. A vhodnou kombinací se doslova vytvářely hologramy! Víceúrovňové čtení bylo nahrazeno abecedou s 26 písmeny bez svých vazeb, kde diakritika mohla navýšit počet písmen na 42. To je vrchol ignorance!

Staroslovanská bukvice podporuje obrazové myšlení a pracuje s ním v několika úrovních čtení. To současný jazyk nedělá! Vracíme-li se ke staroslovanské bukvici, vracíme se k obrazovému myšlení. Skrz obrazové myšlení pochopíme staroslovanskou bukvici a rozvineme schopnost víceúrovňového čtení textu.

Tady Vám nebudu psát už dále nic, protože jsou zde povolanější a stejně bych jen tlumočil to co oni učí. Každý kdo se seznámí s Bukvicí získá ohromný respekt před našimi předky, jejich moudrostí. Doporučuji:

Dále doporučuji k přečtení: https://www.veraoveckova.cz/news/staroslovanska-bukvice-uvod/ Paní Ovečková je opravdu skvělá  učitelka. Moc jí tímto děkuji za její práci.

Bylo by teď možné sbírat předlouhý materiál o Bukvici. Našli bychom Bukvici Roda, pak ještě Bukvici pro žrece, runy..atd. Ale právě Bukvice pro opravdu zasvěcené vyvolává velký údiv. V knihách Zvonící cedry Ruska, je toto písmo „jemnohmotného světa“ označováno jako Veselá písmenka. Před lety jsem v jedné velmi zajímavé knize četl, že svět je jedna ohromná energie, která se s námi snaží komunikovat při každé příležitosti. Že každá kaluž, její tvar, každá prasklina ve zdi, každý lístek, tvar větve, stéblo trávy, dokonce i stíny, které vrhají, jsou informace a ty je možné číst, jim je možné rozumět… a jak se pohybuje slunce je možné číst a číst… nic zde není jen tak…. V knihách Vladimíra Megreho, Zvonící cedry Ruska, je toto popisováno jako Veselá písmenka… Kniha života… atd. Každý kdo se k tomu dostane by si měl přečíst nebo poslechnout část, kdy se Vladimír Megre setká se svým 5 letým synem. To je školení, pokud si to umíte představit! Ale i dnes jsou lidé, kteří umí číst tyto vzkazy. Někdy si nejsem úplně jist, jestli je to dílo Univerza, nebo tvůrce, třeba malíře, ale mám pocit, že to může být i výsledek jednoty obou.  Je to spolupráce všech energií…. tak si to myslím.

Jak takové zprávy jemnohmotného světa vypadají? Doporučuji poslechnout videa s Chudinovem.

Masaru Emoto také udělal zajímavý experiment. Dodával vodě různé informace a pak sledoval jak se bude voda chovat při zmražení. A jedna a ta stejná voda vytvářela různé krystaly. To znamená, že hmota se měnila se zpožděním po obdržení informace… jemnohmotný svět promlouval… Někde stačila slova, jindy hudba…atd

 

A jemnohmotný svět k nám promlouvá i v kouři. Vidíte ďábla, jak vystupuje z hlavy papeže? To není náhoda!


tady z kouře vykukuje další ďábel

Akademik Čudinov (Chudinov latinkou a В.А.Чудинов azbukou) umí číst například z autoportrétu Leonarda Da Vinci vzkazy, a tvrdí že to byl Žrec. (Žrec je od slova zřít, zření. Ten, co vidí a zná.) Protože každý s podobnými vědomostmi byl upalován, Leonardo byl ostražitý. Čudinov rozebíral, proč Mona Lisa je tak úchvatný obraz, když na ní vlastně nic není. Na obraze je údajně jemnohmotně napsáno několik symbolů, které svazují a dávají  sílu všech “ Namodlených Ikon“ z celého světa. Podvědomí to ví, ale vědomí netuší. Jak vypadá rozluštění  Veselých písmenek??

No ale co to je na této fotce? Nějaký Fialový panáček?
Jeho koruna říká:  Mág Mim Roda Mir z Chrámu Jara, Cara Rurika… to slyšíte poprvé, že? A pro mne to zní skoro posvátně. Tuším, co je za těmito slovy.

Možná vám trošku svitne, proč je dnes Rusko takové nebezpečí pro svět, když se takové věci normálně vysílají v Ruské televizi.  Taky tam dávali info o Tisulské princezně.Tenhle chlapík se údajně narodil v roce 863 a do rakve byl dán v roce  941 a od té doby spí v anabióze… prý už se probudil a chodí. V Rusku to sledují a občas podají informaci v novinách. V EU to máte jen na „Konspiračních webech“.

To znamená, že Slovanský národ je po staletí likvidován, stavěn proti sobě, protože spojený je neporazitelný. Slované jsou nositelé světla a podle mne nejstarší národ na území Evropy a Asie.

Zajímavost: Jak se píše a jak se čte
Batuchán (c. 1205 – 1255) bol mongolský chán, vůdce Zlaté hordy. Jsem-li Rus a budu si myslet, že ,,Batuchán“ je napsáno rusky, pak přečtu:

B=V

a=a

t=t

u=i

ch=x

a=a

n=n

Vatixan ….. Vatikan ??

Mohli bychom velmi dlouho rozebírat například  Staré římské nápisy, doklady o tom, že Polákům a Čechoslovákům se velmi dobře čtou, Pohřební řeč švédského krále, kterou bychom společně celou přečetli a pochopili neznaje Švédsky, dopis Alexandra velikého, který bychom také přečetli, různé detaily , doklady, různé vztahy, topit se v detailech a pak se dohadovat o hloupostech.

 

Proto vše zkrátím. Věřím, že v každém se podařilo zasít semínko pochybností. Věřím že mnoho z vás se jen ze zvědavosti podívá. Podíváte se jednou, podruhé a bude těžké Vás oblbnout. Mnoho doplníte, třeba lépe pochopíte kořeny, naše předky.

originální zdroj článku: http://pravda.tode.cz/?page_id=2689
úpravy Aluška.orgKomentáře

Ikona diskutujiciho Sin Le Noble 2019-07-07 03:21:17 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Hezký článek, nutí k zamyšlení. Moc se mi líbila slova „obrazové myšlení „. Myslím, že se k němu Člověk může vrátit, čas se zrychluje ať si pod tím každý představí cokoliv, jde o tok informací, který se zvětšuje. Dlouho jsem tady na webu nebyl a rád vidím, že je tady pořád co číst a video s morčaty/bez taky pobavilo, je vidět, že má Alue talent a umí si zablbnout což je vzácné. Trochu mě zklamal nový web, chybí mi tady králík :), našlo by se toho víc, ale to je jen moje pracovní deformace, takže Děkuji za dobré čtení a zábavu 🙂

Ikona diskutujiciho armag 2019-07-07 06:23:59 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to stále dokolečka jako u blbých. Ten rok 7000 je podle byzantského kalendáře. V Rusku se do 18. století používal byzantský kalendář.

Používali totiž Byzantský letopočet: používán od 7. století n. l., zkonstruován jen na základě chronologických úvah ve snaze uvést do souladu letopočet s počítáním indikcí a se systémem juliánských přestupných let. Zároveň měl ulehčit cyklické výpočty Velikonoc. Epochou je domněle stvoření světa 1. září 5509 př. n. l. Rok 1 byzantského letopočtu pak běžel od 1. září 5509 př. n. l. do 31. srpna 5508 př. n. l. Při případném převodu kalendářních dat tohoto letopočtu na náš letopočet je nutné od čísla roku odečíst 5508 pro data mezi lednem a srpnem, pro data mezi zářím a prosincem nutno odečíst 5509. Velmi rozšířen na ortodoxním východě, zvolna se přestával používat po pádu byzantské říše, ale na Balkáně a v Rusku používán až do 18. století.

Ikona diskutujiciho Izairi 2019-07-07 07:43:27 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluško,nádherný článek. Po přečtení jsem se vrátila ke článku-Etruskové byli Slované…. a tam jsem četla
Etruskové si říkali
Rasséni.
Toto je výňatek z článku o Velké Tartárii
….učili jsme se sice
o slavném Egyptu,Perské říši,říši Osmanské či
Římské – ale to všechno byly drobečky proti obrovské Slovanské
říši,která v průběhu věků nesla názvy
Rassénie,Skýtie a
nakonec Tartárie.
Nechci být rýpavá,ale Armagu všímáš si? Etruskové tady byli od 8-7 stol.př.n.l.a žili na území Velké
Tartárie,ale tehdy to byla Rassénie. A snad nemusíme diskutovat o tom,že to bylo dřív než před
1000 roky

Ikona diskutujiciho armag 2019-07-07 09:24:33
Ikona diskutujiciho
sipka

Etruskové nemají nic společného s Tartárií, takže absolutně nechápu kam míříš. Etruskové totiž žili na území dnešní Itálie, kde byli plně pohlcení Římem ještě před našim letopočtem.
Ta vaše slavná tramtárie se na mapách rozkládá hlavně kolem území Sibiře. Itálie a Sibiř jsou docela daleko od sebe, navíc se zcela odlišnými přírodními podmínkami.

Když už čteš nějaký článek, tak je dobré na něj dát odkaz, aby člověk mohl reagovat konkrétně.

Ikona diskutujiciho Bianka 2020-05-14 09:06:39
Ikona diskutujiciho
sipka

Etruskovia- Rasseni Rusi ,po‘ prichode utecencov z Troje ktory rokmi naberali na moci a zalozenim Ryma zacalo
vytlacanie a postupna likvidacia etruskej kuturi likvidovali napisi na monumentoch privlastnovali si ich historiu na vytvorenie historie Romanskej ,Taliansky specialisti na etrusku historiu sa zhoduju na tom ze nemozu vyjadrit zdokumentovat nic lebo stopy boli tak dokladne upratane ze sa kultura etruskov prepada do tajomna aj ked sa ,,vie,, Rosseni (vzhladom, kulturou )su Rusi .

Ikona diskutujiciho Iva 2019-07-07 10:34:39 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nádherný článek. Děkuji. Je potřeba víc takových článků, abychom pochopili a abychom se rozpomněli, kdo jsme, odkud jsme vzešli a kam patříme. Na západ my nepatříme a ani jsme nikdy nepatřili, je to nechutná, léta probíhající manipulace.
Národ, který nezná svou minulost, nemá žádnou budoucnost.

Ikona diskutujiciho bogija 2019-07-07 12:28:04 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj alue….díky za vše. Prosím,taky se přimlouvám za králíčka. Schází tady. Měj se hezky…….

Ikona diskutujiciho Izairi 2019-07-07 13:09:54 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Velká Tartárie se rozkládala na téměř
celé severní polokouli a zabírala několik kontinentů.
Ty ses Armagu ale prostě rozhodl že žádná Tartárie nebyla a hotovo.
Dne 15.1.2013 Vladimír Putin v Ruské geografické společnosti slavnostně otevřel nový archív,kde veřejnosti zpřístupnil mapy Tartárie,která ovšem podle tebe nikdy neexistovala.

Ikona diskutujiciho Josef Malár 2019-07-07 16:21:10 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Etruskové mají všechno společné s tartárií, byli součásti velkoslovanské říše, o které je tu řeč. ta říše trvá už desítky tisíc let, akorát se nás západ snaží udržet rozdělené a sem tam v každém století proti nám genocidně válčit. Akorát že ta velkoslovanská říše byla svého času přes celou Evopru, většinu Asie, a část ameriky.

Ikona diskutujiciho armag 2019-07-08 03:22:56
Ikona diskutujiciho
sipka

škoda, že ji kromě tebe nikdo neviděl.

Spíše se zamysli nad sebou, proč tak moc chceš věřit něčemu, co nebylo… A ještě hledáš pro to důkazy.

A co asi dělali Frankové, Germáni, Hunové, Kelti, Normané, vikingové, Římani, Řekové, a další velké národnostní skupiny známé z minulosti. Podle toho co tu píšeš o Tartárii, tak museli být Slovani taky. Ale oni nebyli, co s tím uděláš?

Ikona diskutujiciho Josef Malár 2019-07-07 16:29:34 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Osobně doporučuju zařadit do arzenálu články o tartarii – poslední název (slovanské veleříši na 3 kontinentech), na stránkách myslenkyocemkoliv. Případně Anatolij Fomenko a jeho nová datace dějin (které jsou kompletně znetvořené), a video kanál Newearth, případně česká verze videí Až se vzbudí Atlanťané.

Ikona diskutujiciho Josef Malár 2019-07-07 16:34:06 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

pane Armagu – nejde o epochu počátku světa těch 7500 let slovanského kalendáře. je to je poslední kalendář z řady před ním, před tím následovaly kalendáře s vlastními důležitými událostmi, kalendáře trvaly tisíce a desítky tisíc let. ten poslední kalendář začíná uzavřením míru mezi Slovany a Čínou kdesi v chrámu. Symbolem čínské porážky je jezdec zabíjející kopím draka. definitivně před 7500 lety nezačínal svět. to jen podle židů začal, ti mají nějakých 5000 let nazpět.

Ikona diskutujiciho Mikuláš Gera 2019-07-07 17:17:07 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Opäť raz pohladenie mojej starej slovanskej duše ….. 🙂

Ďakujem.

Ikona diskutujiciho Tomáš 2019-07-07 21:19:19 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

K tomu Vatikánu. Jednou jsem se hrabal v historii Říma. Našel jsem na webu jednu hodně starou mapu. Bylo to ještě z doby, kdy byl Řím jen na jednom břehu Tiberu. Na tom druhém břehu nebylo ještě skoro nic, tedy žádná městská zástavba. Tu prázdnou oblast na druhém břehu nazývali Římané Campus Vaticanus. Na tom místě pak vznikl dnešní Vatikán. Jmenuje se to tedy podle toho místa. Byl tam menší pahorek. No a na netu jsem našel, že: … Jméno Vatikán je odvozeno od stejnojmenného pahorku Vaticanus Mons, což je odvození od slova vates, a to znamená věštec. Proto také někdy překládáno jako Pahorek věštců a v období starověkého Říma byla na tomto pahorku věštírna. To jen pro zajímavost.

Ikona diskutujiciho Jana 2019-07-08 20:55:51
Ikona diskutujiciho
sipka

A co Koloseum ? Také má slovanský základ kolo.

Ikona diskutujiciho Motyčka 2019-07-07 23:23:55 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Gratuluji, po nějakých 150 letech autor článku objevil podobnosti mezi jazyky, doporučuji si najít na wikipedii „indoevropská jazyková rodina“. Dá se to dokonce studovat na škole. Akorát ty uvedené podobnosti neznamenají, že chetitština a ruština k sobě mají nějak blízko, jenom to, že se vyvinuly ze stejného prajazyka, navíc podobná slova najdeme i v jiných jazycích.
například v avestském textu Yasna 44 stanza 4 stojí:
kasná deretá zamcá ade nabascá…
což znamená zhruba „kdo drží zemi a nebesa“. Akorát to fakt nijak nesouvisí s tím, že ve slovanské větvi ty slova znějí podobně, akorát ty jazyky shodně provedly stejné změny hlásek od původního stavu.
slovo pro vodu je stejné skoro všude, anglické water, řecké hydór
kost – védské asthi, řecké ostó
a číslovka tři – tady autor asi spal líp než šípková růženka, to zní podobně asi ve všech jazycích.
A devanágarí – déva znamená v sanskrtu bůh – jako v latinském deus, českém divný (nadpřirozený – najdete např. v textech o svatých ze středověku), řeckém zeus, nebo angl. divine – božský. Takže ne, žádná holka co tancuje na hoře.
Bohužel rozložit všechny bludy, co se tam píšou by byla práce tak na 20 stran, ale kdyby to někoho seriózně zajímalo, tak mu rád odpovím.

Ikona diskutujiciho Izairi 2019-07-14 20:23:17
Ikona diskutujiciho
sipka

Řecky se bůh řekne
Theos, Zeus je jméno vládce všech bohů kteří sídlili na posvátné hoře Olymp.Tedy je to jméno stejně jako
Hera,Afrodita,Diana,
Athena,Hádes,
Poseidon atd. atd.

Ikona diskutujiciho Motyčka 2019-07-17 01:12:56
Ikona diskutujiciho
sipka

Však jsem neříkal, že Zeus znamená v řečtině bůh. Stejně jako české div taky neznamená bůh, jenom se jedná historicky o stejné slova. A to že je to jméno je celkem jedno, každé jméno má taky svůj původ.

Ikona diskutujiciho MUDrland Wenca 2019-07-08 05:39:30 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Existovala Tartárie, nebo Tataři z Mongolska? Tartárie byla slovanská, Tataři byli Mongolové. V názvu je dělí pouhé jedno písmeno, ale dějepisný rozdíl je obrovský. Podle tatarsko – mongolské verze, jsou slované naprosto nevýznamní otroci bez vlastní státnosti. Je to opravdu tak?

Díval jsem se na historický dokument a dozvěděl jsem se že Bulharsko ve 12.stol.ovládl tatarský chán Nogaj. Tataři údajně pocházeli z mongolských stepí.
¨
Hle, sám veliký chán Nogaj! Už jen podle jména, Mongol jak poleno!

Ikona diskutujiciho armag 2019-07-08 15:46:31
Ikona diskutujiciho
sipka

Nějaký chytrolín totiž objevil mapy, které ale byly v angličtině a vůbec mu nedošlo, že anglicky se země jmenují jinak v češtině nebo ruštině. Bohužel ho nenapadlo podívat se do slovníku co v angličtině znamená Tartar.
Kdyby to udělal, tak by to vyšumělo, protože Tartar v češtině znamená Tatar a je jasno.

Ale na tom by nemohl vydělat kapitál, ale je vidět, že se snadno nechá nachytat spousta lidí…

časem jim to možná dojde. Ještě bych jim doporučil, aby si našli zápisy toho, jak Tataři jednali s poraženými. Třeba Tamerlánovou oblíbenou zábavou bylo stavění věží z hlav poražených…

Ikona diskutujiciho MUDrland Wenca 2019-07-08 19:03:44
Ikona diskutujiciho
sipka

Armagu, nejde jen o překlady, ale také o zkomoleniny a přesmyčky. Soused nazývá lžičku žličkou, známý říká Husquarně přesmyčkově Huksvarna a původní název územního celku Mokrava se změnil na Moravu. Ale o tom jsem nepsal. Psal jsem o tatarském chánovi Nogaj. Toto jméno evidentně není mongolské, ale je nad slunce jasné že je slovanské. Nogaj, česky Nohatý, nebo snad Velkonohý.

Ikona diskutujiciho armag 2019-07-09 02:47:54
Ikona diskutujiciho
sipka

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nogajsk%C3%A1_horda

Viděl jsi někdy Mongola?

Ikona diskutujiciho MUDrland Wenca 2019-07-10 07:20:24
Ikona diskutujiciho
sipka

Armagu, to je sice pěkné že Nogajci vznikli sloučením Mongolů a turkických Kypčaků, údajně, ale proč mají slovanský název? A Kypčakové mne také nepřesvědčili, že by byli turkického původu. Mimochodem, nějaký chytrolín na wikipedii umístil mapku s nápisem Nogay, z čehož by se dalo vydedukovat že v kmeni nebyli gayové a že mluvili anglicky. Proto některé písemné zmínky nemusí mít žádnou váhu.

Ikona diskutujiciho df 2019-07-08 17:23:37 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A taky by bylo dobrý kdyby některý jedinec přestal uvažovat v horizontu 7,5k. Nám teda za sociku říkali ještě o tísíc míň, ale pokračovat na 12,5k 25 a 50tis. a ještě dál. Prapůvodní Slované (konstruktivní bytosti) byli kříženi s degeneráty (vznikli dnešní západní lidé), které přesídlili poblíž k nim. Asiaté jsou výsledek operace, že do mozku kočky a psa voperovali lidskou hypofýzu a vznikla služebná rasa. Afrika je výsledek nukleárních výbuchů. Není možný na to celé koukat z pohledu chvilky. Proto není dobrý nápad si dotáhnout dom jen tak někoho a …

Ikona diskutujiciho Sochor 2019-07-08 17:48:04 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Článek má několik chyb, ignorující historickou skutečnost. A to již v úvodní části, hovořící o Slovanéch jako o indoevropanech. To je omyl. Slované…přesněji Čechové, jakožto slovanská větev, původně, před Dobou ledovou žili zde, ve střední Evropě, kam se potom, jakmile Doba ledová skončila, opět se vrátili…ale již jako potomci původních Slovanů, kteří byli s přicházející Dobou ledovou ,,uklizeni“ do Indie, stejně tak, jako mnoho jiných etnických skupin z Evropy.
Takže praotec Čech se vlastně vracel…domů!
Doba ledová totiž svým rozsahem donutila mnoho etnik Evropy před ní uprchnout a to za pomocí létající technologie, která již byla před Dobou ledovou na planetě tisíce let známa.
Indie byla určena jako útočiště pro Evropany.
Před Dobou ledovou totiž na této planetě byla vysoce vyvinutá civilisace, a to i technologicky, jenže to, co způsobilo Dobu ledovou ji zničilo! A to velmi destruktivním způsobem, na celé planetě. Včetně poškození planety.
Tou příčinou byl…Měsíc.
Ten před Dobou ledovou tady nebyl.
Samotní Slované, jehož jádro tvořili současní Čechové, byli vysoce inteligentní, trvale stabilním etnikem, jako výsledek dokonalého jazyka, kterým hovořili, a který svou přesností, a především logickou přesností, posiloval a zdokonaloval inteligenci a měl schopnost sebezdokonalování, což se, v konečmé podobě, v současnosti, potvrdilo psanou formou tohoto jazyka, kdy konstrukce abecedy je přísně fonetická, ale velmi jednoduchá, především v oblasti počtu znaků, posílených o diakritiku, taktéž jednoduchou, ale v kombinaci s písmeny definovat velice přesně jakýkoliv fonetický projev myšlenky!
Čeština je evoluční výsledek původního jazyka Slovanů a je, v současnosti, nejdokonalejším jazykem této planety.
Řeč…to jsou pouze myšlenky přenášené zvukem. Nic víc.
S etnikem to nemá nic společného, ale s inteligencí má řeč společné vše.
Čeština je přísně logická, jako výsledná logického, a tudíž správného myšlení.
Nelogická řeč je výsledek nelogického myšlení.
Před Dobou ledovou byl na celé planetě jednotný jazyk.
Jeho název není důležitý, důležité je, že byl logickým výsledkem vývoje lidského života na planetě a dosáhl dokonalosti.
Po Době ledové už to bylo jinak, jako výsledek planetární katastrofy, která doslova převrátila život planety naruby!
Planety Eden.
Takové je skutečné jméno této planety.
(informace jsou výňatkem z výzkumu skutečné historie této planety, jako součást výzkumu vzniku politika a jeho politiky, jakožto zdroj všech negativ na planetě. Výzkum potvrdil, že se jedná o deviaci, která ve skutečnosti nemá existovat).

Ikona diskutujiciho Izairi 2019-07-09 14:11:22
Ikona diskutujiciho
sipka

To co píšeš,je moc zajímavé. Taky jsem slyšela,že třeba Indie byla před pár tisíci roky
na velmi vysoké úrovni,měli např.
létající stroje,ale vypadl mi název. Já vždycky věřila tomu,že už tady kdysi musely být velmi vyspělé civilizace,ale něco je zničilo.Kdysi jsem četla že někde v Indii v buši našli zbytky zdi a její stáří odhadli na
5000 let. Jenže ta zeď vykazovala zbytkovou radiaci
(zřejmě po jaderném výbuchu)
větši než třeba v Hirošimě.

Ikona diskutujiciho Motyčka 2019-07-25 01:57:18
Ikona diskutujiciho
sipka

říkat že je nějaký jazyk lepší než ostatní je blbost, protože jazyku jsou nějaká kritéria krásy naprosto jedno, vyvíjí se prostě nějak. čeština je asi stejně logická jako výroky okamury a je plná nepravidelností a nekonzistentních řešení (což neznamená že je špatná). A fonetický pravopis nemá ani zdaleka. podle tvého kritéria by nejlepší jazyky byly aglutinační jako např. finština, která je perfektně pravidelná a logická. k létajicím strojům a tomu zbytku se vyjadřovat asi nemá smysl

Ikona diskutujiciho Izairi 2019-07-08 18:55:12 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tohle už se nedá vydržet.
Tatar je prostě tatar,fakt Armagu nevím kde jsi vzal že v angličtině tartar je v češtině tatar. Já sice anglicky neumím,ale překladač to přeložil jako zubní kámen,tak leda že je překladač blbý.
Taky nevím kde jsi vzal že Grande Tartária je Velké Mongolsko,protože to se anglicky řekne
Great Mongolia a Grande Tartária je prostě G.T. Pocházíš ty vůbec ze Slovanů? Už totiž začíná být podezřelé jak se snažíš to co se týká Slovanů shazovat. O co ti vlastně jde
a myslím,že to nezajímá jenom mě.
Jinak nerada tě zklamu,ale já vážně
Tartárii neviděla a myslím že ji neviděl ani Josef Malár na kterého tvoje poznámka mířila,to ale neznamená,že v ni nemůžeme věřit

Ikona diskutujiciho armag 2019-07-09 02:50:19
Ikona diskutujiciho
sipka

Nebudeš tomu věřit, ale existují takové knihy se seznamy slov nejdříve je uvedený anglický význam a vedle něj je napsáno co to znamená česky.
Jeden takový velký slovník mám doma, tak jsem se do něj podíval.
Je to fakt neuvěřitelné.

Ikona diskutujiciho armag 2019-07-09 02:55:29
Ikona diskutujiciho
sipka

A protože vidím, že ten slovník otevřít nedokážeš a číst z něj asi také ne.
Tak zde je přepis z anglicko českého slovníku.

Tartar – 1. Tatar 2. barbar, divoch 3. To catch a Tartar – špatně pochodit.

Vrať se na základní školu, o mongolech se učí už někdy tam.

Ikona diskutujiciho Motyčka 2019-07-09 05:26:39
Ikona diskutujiciho
sipka

prej „nevím kde jsi to vzal, já sice anglicky neumím, ale.. “ 😀
zhatovat někoho na základě toho, co mi vyplivne google překladač je už slušenej bizár. bože to je problém otevřít nějakej seriózní překladač a napsat tam jedno slovo? když napíšete do lingea „tatar“, vyhodí vám to varianty tatar a tartar. vyřešeno. do jedinýho člověka, kterej v těchhle komentech vykazuje znaky kritickýho myšlení tu všichni rejou. mimochodem češi fakt nejsou čistý slovani, je to tady směska slovanů, germánů, vikingů, keltů a jiných etnik. já jsem čech, ale moje příjmení je původem řecký, přejatý do maďarštiny, a až odtamtud se dostalo do některých slovanských jazyků.

Ikona diskutujiciho Wenger 2019-07-09 14:19:16
Ikona diskutujiciho
sipka

Zdravím priatelia.
Dobrý článok, ale príliš rozsiahly záber bez exaktnejších dôkazov, takže môže pôsobiť ako fantazmagorický. V princípe sa dá už dnes aj vďaka genetike dokázať, že Mavro Orbiny mal pravdu, keď tvrdil, že historickí Germáni boli etnickí Slovania. A taktiež je možné dokázať že kmene menom Huni, Tartari, Arijci, Uhri, Avari by sme podľa dnešných definícií rovnako mali označovať menom Slovania. Obrovské množstvo dôkazového materiálu nájdete na stránke http://www.tajnedejiny.sgo.sk/ alebo priamo v knižnej podobe http://www.tajnedejiny.sgo.sk/?p=1920
Čo sa týka Tartarov a Tartarie, v Uhorsku bola známa takzvaná Rogeriova žalostná pieseň, ktorá opisuje vpád Tatárov za panovania uhorského kráľa Bela. Brat Rogerio bol mních, ktorý prežil „hrôzy“ tohoto vpádu a napísal o tom pomerne rozsiahly dokument, ktorý je jedným z najhlavnejších zdrojov informujúci o vpáde Tatárov do Uhorska. V origináli sa však niekde termín Tatár nenachádza, ale všade sa udáva Tartar. Oskár Cvengrosch, ktorý analyzoval Rogeriovu pieseň, predkladá vo svojej knihe dôkazy, že v skutočnosti nešlo o čistý vpád Tartarov, ale v tom čase sa v Uhorsku udiala občianska vojna. Je otázne, kto boli tí Tartari, pretože jestvujú reálne historické zdroje, ktoré napríklad Tatry označujú ako Tartary Montes, t.j. Tartarské pohorie. Meno Vatuchan sa prekrýva s menom Vatha – išlo o veľmoža, ktorý viedol povstanie proti kráľovi presne 200 rokov pred vpádom Tartarov. Nie je vylúčené, že z jednej historickej udalosti naši Histerici vytvorili udalosti dve a nebolo by to po prvý krát 🙂

Ikona diskutujiciho Izairi 2019-07-08 20:31:27 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Armagu,už mi to došlo,ty Tatary obdivuješ a asi i jejich někdejší zvrhlé zábavy. Jen nevím proč bychom si o tom měli číst,to jako abychom my ubozí Slované (očividně podle tebe) věděli co by nás čekalo kdyby se někdy tvoji obdivovaní dostali k moci? Hm fakt dobrý fór, asi máš smysl pro humor

Ikona diskutujiciho armag 2019-07-10 04:40:46
Ikona diskutujiciho
sipka

Vy tady furt píšete něco o tom, že Mongolové byli Slovani. Zvláštní, že všechny národy, které byly pleněny Mongoly to vidí jinak a popisují, co všechno dělali.
Proto píšu, abyste si něco zjišťovali, potom tu nebudete psát hovadiny typu, Tartárie byla přes celou zemi a Nogaj byl slovan, protože jeho jméno připomíná slovo noha.

Ikona diskutujiciho Jana 2019-07-08 21:10:17 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Podle českého vědce Ivo Wiesnera staří Slované i jiné národnosti žili asi před 40 tisíci lety na ostrovech u severního pólu v Hyperborei, kde tehdy bylo subtropické klima a slunce nad tímto územím svítilo celý den, jen pár hodin kopirovalo obzor, precese byla velmi malá a Země byla pravděpodobně mnohem blíže ke slunci. Lidé tehdy žili kolem tisíce let. Po planetární katastrofě, se klima změnilo a ostrovy se ponořily do moře, které zamrzlo. Nastalo stěhování na jih, západ a východ.

Ikona diskutujiciho Nika 2019-07-19 07:23:38
Ikona diskutujiciho
sipka

Tiež rada čítam sci-fi

Ikona diskutujiciho Jarka 2019-07-08 23:08:32 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Možná by Vás mohl zajímat tento odkaz.

http://slovenskeslovo.sk/slovanstvo/95-sme-potomkami-najstarsej-europskej-civilizacie

Ikona diskutujiciho Izairi 2019-07-09 14:47:42 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pro Armag:
vřelé díky za poučení,ale číst jsem uměla sakra dobře už před nástupem do školy.
A co se týče Mongolů,jo asi jsme se o nich učili,já ovšem pro mé nepodstatné blbosti hned zase zapomínám,protože
nechápu proč bych si něco takového měla pamatovat.

Pro Motyčka:
četl jste víc komentářů od Armaga? Asi ne,protože jinak byste věděl že má pořád nějaké problémy,a můj komentář byla jen reakce na jeho věčné výpady. Ale po vašem poučném komentáři chápu,že se vám ty jeho u tohoto článku líbí.
A jen tak mimochodem,já jsem z části Němka.

Ikona diskutujiciho Rava 2019-07-11 23:48:25
Ikona diskutujiciho
sipka

Izairi: Rozumím. Nezajímá vás skutečná historie, protože ta smyšlená lépe zapadá do vašeho světonázoru. Fakta považujete za ´pořád nějaké problémy´ a ´věčné výpady´, protože máte víru, která stojí nad fakty. Skutečně vám docela rozumím. Taky mám ráda dobrou fantasy. Ale taky vím, že realita je mnohem víc fascinující než cokoli, co si běžný člověk dokáže vymyslet.

Ikona diskutujiciho Izairi 2019-07-12 13:33:06 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pro Rava:
skutečná historie?
To jako myslítte ten paskvil co cpou ve škole dětem do hlavy? To si asi děláte legraci ne.
Pro mě, a předpokládám většinu zdejších čtenářů,je realita to co se píše tady a nebo na tadesco.cz.
A jestli pro Vás je tohle fantazie,a to co se oficiálně učí na školách pravdivá realita tak nevím co na Aluščiných stránkách děláte
Ps:znáte tomáše marného? Ten pro určité lidi používá určité pojmenování
a mě se to strašně líbí,myslím že jsem nikdy neslyšela nic trefnějšího.

Ikona diskutujiciho Rava 2019-07-14 11:54:36
Ikona diskutujiciho
sipka

Protože můj komentář nebyl zveřejněn, zkusím to ještě jednou.
Existuje něco, co nazýváme historické prameny. Z jejich zkoumání a srovnávání postupně vzniká naše představa o minulosti. Historie není film, který si můžeme kdykoli přehrát, takže naše představa nebude nikdy úplně přesná, ale snažíme se dosáhnout maximální věrnosti.
Pak je tu druhý způsob: vytvoříte si teorii, a pak už jen probíráte haldy reality a vybíráte si z nich malé kamínky, které vám zapadnou do ´mozaiky´. Zbytek reality, který vaši teorii nepodporuje, pak můžete prohlásit za nesmysl nebo padělek. Jde to i takhle, jen musíte počítat s tím, že lidi oplývající kritickým myšlením vám to žrát prostě nebudou. Záleží na tom, pro jakou cílovku tu představu o minulosti tvoříte.

Ikona diskutujiciho Jarka 2019-07-13 10:47:33 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Že někdo používá stejný nick jako mám já a chodím sem do diskuzí 6 let, může být. Každý má právo na svůj názor ať se někomu líbí nebo nelíbí. Jen nechápu proč neberete i názory nicku armag. Každý určitou situaci nebo dané téma vidí jinak. Toho pána neznám, ale sleduji názory tady v diskuzích už nějaký ten pátek.

Ikona diskutujiciho Izairi 2019-07-14 10:45:58 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pro Jarka:
promiňte,ale já tak trošku nevím jestli
Váš komentář je reakce na můj,ale
ten byl přece pro
Rava? Ptáte se proč
se neberou komentáře od Armag (samozřejmě
ne všechny).
Protože ten pán má nejspíš patent na moudrost,nebo spíš
přemoudřelost?
Vypadá to,že všude byl,všechno zná a četl,prostě takový brouk Pytlík. U dost článků má problémy a vypadá to že si myslí,že by mohl Alušku učit. Věřte mi,nemohl.Já nejsem sama koho jeho komentáře už zvedly ze židle.
Vy chodíte k Alušce
6let a neznáte tomáše marného
(předpokládám že věta-Toho pána neznám byla o něm)
a snad ani jeho stránky tadesco.cz?
Promiňte to je pro mě stejné jako byste řekla že čtete ráda Pána prstenů,ale žádného
J.R.R. Tolkiena neznáte.

Ikona diskutujiciho Rava 2019-07-15 00:01:56
Ikona diskutujiciho
sipka

Izairi, měla byste to čtení občas potrénovat. Je naprosto jasné, že věta ´Toho pána neznám´ se vztahovala na Armaga, Jarka se o vašem TM v komentáři ani nezmínila, tak se hned nečilte.

Ikona diskutujiciho Izairi 2019-07-15 15:10:58 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pro Rava:
jo takže Jarka napsala,že by jí zajímalo proč se neberou i názory nicku Armag,a vzápětí na to o něm napsala toho pána
neznám. No myslím že čtení byste měla potrénovat spíš vy.
A vůbec nechápu proč reagujete na komentář,který nebyl pro vás a ješte mi píšete abych se nečílila.
Řekla bych,že můj komentář pro Jarka byl slušný,protože opravdu nebyl důvod k opaku.Vy o mě víte velký k.s přehazovačkou,tak mě naposuzujte.Tím tuhle diskuzi končím.

Ikona diskutujiciho Rava 2019-07-15 23:57:45
Ikona diskutujiciho
sipka

„Jen nechápu proč neberete i názory nicku armag… Toho pána neznám, ale sleduji názory tady v diskuzích už nějaký ten pátek.“ Takhle už to taky vidíte? Může se přece zeptat, proč neberete v potaz jeho názory, i přesto, že ho osobně nezná a pouze sleduje jeho příspěvky. Nebo ne?
Váš komentář byl slušný, nikde netvrdím opak a absolutně vás neposuzuju. Jen reaguju na váš projev, a s tím musíte počítat, pokud píšete na veřejnou webovou stránku. K tomu o vás nepotřebuju vědět absolutně nic, stačí jen číst.
Diskusi ukončit nemůžete, protože jste diskutovat ani nezačala. Váš postoj ´jestli si myslíte něco jiného, než já, nemáte tu co dělat´ se diskusí nazvat nedá. Přeji vám hezký den.

Ikona diskutujiciho Katka 2019-07-16 18:13:38 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluško, jako nejprve chci poděkovat za článek. Je to skvělé, že píšete (nikoli poprvé) o Slovanech, nejcharakternějším národě na světě… O tom budu chtít psát někdy a někde jinde… Nicméně, nedá mi už nyní oslovit ostatní.
ZDROJE:
Diskutující, kteří hledají zdroje, které jim předkládá wiki a podobné média zapomínají, že wiki přepisuje dějiny podobně jako v Orwelovi a jeho 1984.
Musíte hledat zdroje ve starých knihách, kdy někdo neměl zájem na tom – měnit dějiny.
ALE AŤ NAJDETE COKOLI, VŽDY TO POROVNEJTE SE SVÝM VNITREM – CO NA TO ŘÍKÁ VAŠE SVĚDOMÍ, KTERÉ JAKO JEDINÉ VÍ, CO JE PRAVDA A CO UŽ NE.
Když čtu příspěvky některých, plné nenávisti ke Slovanům, opovrhování – tak mi je jasné, že zrovna tito nemají šanci v tomto naladění se dopátrat pravdy – a vyzobat tu pravdu z těch „ofiko“ zdrojů.

DUPLICITNÍ (I TRIPLICITNÍ) DĚJINY:
Někdo, kdo rovněž nenávidí Slovany, má zájem na tom, aby vnesl zmatek do dějin. http://www.nwoo.org/2018/05/07/madari-ci-mongoli-novochronologicky-pohlad-na-tatarsky-vpad-roku-1241/

PŮVOD SLOVANŮ:
Nejvíce bychom se dozvěděli z archivů Vatikánů (není divu, že je nechtějí zpřístupnit – to by byl poprask ve světě, kdyby se i ofiko potvrdila role Slovanů – a jejich vznešený původ). Tato cesta je ovšem neschůdná a nevidím tam v dohledné době žádnou možnost se dozvědět něco z této strany.

Nicméně, musím oslovit Armaga – alias Motyčku:
Chcete zdroje, které vám dokáží, že Slované byli i na území států (dnešního Maďarska), kde byste to nečekal, a že polovina Maďarů v sobě nosí DNA (zcela prokazatelně) Slovanů? Viz. například zde:
https://jurajhradsky.blog.sme.sk/c/314462/Sok-v-Madarsku-50-Madarov-ma-slovenske-geny.html

Toto jsou fakta, toto není nějaké tvrzení. Měl byste si zjistit více, a narušovat tak skvělou atmosféru pramenící z toho, že Aluška je hodně blízko k pravdě (jenomže Vy to nemáte šanci cítit, kvůli svému ne/naladění, resp. kvůli tomu, že Vám vaše ego zatemnilo schopnost vnímat čistou pravdu… Až budete více naladěn, tak Vás to povede – a budete naprosto uchvácen (jako ostatní diskutující), z toho, co vše objevíte… Do té doby byste se měl zdržet Vašich zcestných a rušivých komentářů, které se nezakládají na faktech, ale domněnkách podepřenými pochybnými zdroji, jejichž cílem je dehonestovat Slovany…

Ikona diskutujiciho armag 2019-07-19 15:24:37
Ikona diskutujiciho
sipka

Nemůžu reagovat, protože Alue nezveřejňuje mé komentáře.

Jinak pokud budete slepě věřit třeba tomu článku, s odkazem nvoo, tak potěš pánbů. Tady už není pomoci.
Zaměňovat maďary s mongoly. Někdy se podívejte, jak vypadá maďar a jak vypadá mongol. myslíte, že lidi, kteří popisovali vpád mongolů nepoznali mezi těmito dvěma rasami rozdíl?

alue aspoň tento komentář zveřejni, aby věděli, proč ode mně nejsou žádné reakce.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-07-19 16:58:29
Ikona diskutujiciho
sipka

ale ale.. tak to bys ale mohl začít konečně dodržovat psaná pravidla používání diskuzí armagu. Vzhledem k tomu, že jsi mě začal ve svých příspěvcích také napadat, rozhodla jsem se, že už ti nebudu prokazovat žádné výhody, ani úlevy, ani korekce vulgarismů. Nezasloužíš si to. Porušíš pravidla, nebo budeš sprostej, poletíš. Tečka. To ti říkám naposledy, takže neskuhrej, nestěžuj si a začni se chovat.

Ikona diskutujiciho Izairi 2019-07-19 21:40:21 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pro Armag:
Katka napsala:
Duplicitní (i triplicitní) dějiny:
Někdo,kdo rovněž nenávidí Slovany,má
zájem na tom,aby vnesl zmatek do dějin, a pak je odkaz
na článek na www.nwoo.org
Podle mě tedy Katka myslela,že tento článek je lživý a má za cíl zmanipulovat dějiny
a poškodit slovany,a
ne to že Maďaři mají něco společného s Mongoly.
Naopak napsala že
Slované žili i na území dnešního
Maďarska,a že polovina Maďarů má DNA Slovanů.
Armagu já (stejně jako předpokládám
drtivá většina zdejších čtenářů)
jsem hrdá na to,že pocházím z tak vznešeného národa jako jsou Slované,tak si prosím odpusť své komentáře,které jasně říkají že ty ze
Slovanů nepocházíš
Jo a ještě něco,divíš se že Ti
Aluška nezveřejňuje
komentáře? Ty napadáš ostatní diskutující,a teď
dokonce i Alušku
(tak to je už vážně moc) a ještě děláš ublížeňého? Zamysli se trochu.

Pro Katka:
Katko prosím napište něco víc o Slovanech
Děkuji

Ikona diskutujiciho Anna 2019-07-19 23:56:59 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Rurik
(wikipedie): Za zakladatele dynastie Rurikovců je považován pololegendární varjag Rurik, jehož zná jediný písemný pramen, nejstarší ruská letopisná sbírka Povest vremennych let, která vypráví o pozvání knížat ze zámoří. Podle ní přišel Rurik roku 862 ze Skandinávie a spolu se svými bratry Sineusem a Truvorem se zmocnil vlády na ruském severu, v Novgorodu, Izborsku a Běloozeru. Později Oleg, rovněž normanský náčelník, vládnoucí jménem údajného Rurikova syna Igora spojil Novgorod s významným centrem v zemi východních Slovanů Kyjevem, což je považováno za počátek státu, který později historikové nazvali Kyjevská Rus.

Rurika ani Olega nezná jiný historický pramen než Povest vremennych let. Teprve Igora můžeme doložit i v pramenném materiálu cizí provenience. Proto se někteří historici domnívají, že se původní Nestorova verze Povesti o nich nezmiňovala a vyprávění o nich bylo zařazeno až do dalších dvou redakcí. Podle nich byl potom zakladatelem dynastie Rurikovců až Igor, který již mohl mít slovanský původ (nebo být synem slovanské ženy a varjažského bojovníka, jak by spíše napovídalo jeho severské jméno).

Ikona diskutujiciho Aquarius69 2019-08-02 17:49:45 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zajímavý článek, poučný, vede dobře k přemýšlení…….kdyby se tento národ zachoval ve své velikosti až do dnešních dob, mohlo by to být hodně zajímavé……děkuji Aluško za ten článek.

Ikona diskutujiciho Ladi Assage 2019-08-15 15:22:54 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tartarie vs BolgAri.
Bulhaři jsou první, původní a domorodé obyvatelstvo Balkánu a celého přičernomoří. Stát „Ara-Ura“ byl nazýván také „Idel“ od 15. století před naším letopočtem až do 7. století našeho letopočtu, Takže tato země ze které jsou BlgAri, byla původním územím sedmi bulharských rodů. Význam slova BlgAr: Blg-vznešený a Ari-svobodný.
V letech 198 př.nl. veliký bulharský vládce Kan Motun, jeden z těch slavných bulharských rodu jménem Dulo (syn Kana Tjumena) vytvořil největší říši v lidských dějinách. Ovládal i Čínu po 200 roků, zajmul čínského císaře Liu Pang spolu s 320 000 vojáky jeho armády a postavíl stát do závislosti na Bulharsku. Bulharský Khan Motun vládl 27 národům ve 2.století př.nl. od Kaspického moře k velkému oceánu, včetně Japonska a na jihu až ke Kašmíru. Kan Motun vydal zákon: „Ten, kdo prodá nebo dokonce daruje třeba jen píď z bulharské země cizincům – bude potrestán smrtí.“

Při cestách starodávné naučné mise, Bulhaři pojmenovávali každou neznámou horu, řeku, území, nebo města, které vystavěli. Takže dodnes vidíme v Asii, nebo v Evropě mnoho původních staro bulharských názvu, některé jsou nově přejmenováné, některé se dochovaly do dnes. V mapách jsou vidět např. Bolgar, Balkari, Bulgari, Balchara, Volga, Alpy a další počáteční slova Bal.., Bel.., Bol.., Alba.., Tar.., Plis.., Var.., Ura.., a další…
Galice v Bulharsku, Makedonii, Galické jezero na Sibiři se starým bílým městem (Belgorod). Odtud začnete hledat další bílá města. Bělehradů máte hned několik, Feherwal (Фехервал) v Itálii a Řecku, čistě bílá města a podobně. Nakonec si udělejte své vlastní závěry.

Tar t Aria (Černá Aria)
Všude tam vidíme bulharské názvy měst, řek i vrchů Bolkar, Blkar, Belograd a podobně, vidíme tedy staré bulharské názvy z dob mise, nevidíme ruské názvy, pokud ano, jsou cca 150 let staré, ne starší…
Z map můžete vidět také následující. Čínská Tartarie, hranice velké čínské zdi směřující na jih. A nyní si odpovězte na otázku, proti komu je postavena čínská zeď?
V Číně je vysoká zeď a v Thajsku je také vysoká zeď…

reakce bg čtenářů:
Bulhaři dali kulturu (kult URA), každému na této planetě při své naučné misi. To se v Evropě pozapomělo, v Asii ne.
Po bulharské přítomnosti už nemame džungle, ale města. Mezi teorií a praxí je rozdíl, ale nejprve to začíná teorií a poté přichází praxe nebo jednání.
Naši předkové stáli pevně na svých nohou a museli být tvrdými lidmi, protože Bůh je s nimi, na to nikdy nezapomeňte.
Všichni lidé jsme na stejném světě, měli jsme se sjednocovat, než se neustále dělit a hádat, kdo je kdo!
Do našich ovčích hlav vysazují nepřetržitě umělé vlastenecké myšlenky, proč asi ? Aby nás ovládaly jako stáda! Rozděl a ovládej, každý to ví, ale …?!
V Asii (Pakistán, Irán, Indie, Čína) si do dneních dnů pamatují Bulhary, že jim dali kuturu, písmo a duchovní vědění, astrologii. Mnoho starodávných měst nesou názvy Balkhara, Balkar, Bolkar atp. Nepamatuji si Rusy ?

Název „Rusové“ vznikl až v 18. století z bulharských jmen Urus,
Rus, Ross. Současná ruská populace je složená z Finů a z větší části jsou to původní Bulhaři. Bulhaři dali ruskému obyvatelstvu (moskevské Rusy) písemnictví, bibli, křesťanskou víru a kulturu.
Bulharský car Achad Moscha (syn Azgara Dulo) založil v roce 1088 město Moscha (dnešní Moskva). Časem kolem Moschi se začali shromažďovat finské kmeny, které provedly sérii nájezdů a postupně ovládli bulharskou Kyjevskou Rus. Finové dovytvořili moskevské knížectví a začali se nazývat moskovité. Moskevské knížectví ovládlo toto území, také jméno si ponechli, historii Kievské Rusi a pak moskovité se začali nazývat Rusové, přivlastnili si bulharský název “Rus”. Současné Rusko je země lokalizovaná na územích dvou hlavních bulharských států na západě Kyjevská Rus a Volžské (Volha) Bulharsko na východě. Kreml je úplnou kopií původní pevnosti bulharského Kremlinu ve městě Kazaň. Moskovité obdivovali Kremlin natolik, že postavili přesnou kopii v Moskvě a pak zničili většinu původního Kremlinu ve městě Kazaň, aby zůstala jediná adaptace v Moskvě. Kopie je postavena na reliéfu moskevského terénu.
Populace Moskvy byla pokřtěna bulharskými kněžími v Kyjevské Rusi. Jazyk na území dnešního Ruska byl pouze jeden – bulharský, ale později byl uměle vytvořený ruský jazyk. Bulharská abeceda (azbuka) v Rusku byla nazývaná Bulgarica. Cyrilice se v Rusku šíří až po nějakém čase. Během komunismu. Nepochybně prokázaným faktem zůstává (ovšem chytře zapomenutým), že do konce 19. století Rusko bylo dvojjazyčné – na jedné straně byla používána lidová řeč (mnoha národů) a na straně druhé knižní stará bulharština (pro rusy Bulgarica). To je ono místo, kde se setkávají vlivy a podobnosti mezi oběma jazyky bulharštinou a ruštinou!!!
-Bulharští feudalisti se stali zakladateli ruských šlechtických rodin v Rusku a Litvě.
-Rusové dříve propagovali, že bulharská azbuka byla vytvořena Leninem.
-Rusko skrývá své bulharské kořeny dokonce i v azbuce až do dnešních dnů.

Současná generace si umí poradit i s falzifikátory: nahlížejic do autentických starých textů, kde zjišťují, že po osvobození Bulharska od turecké nadvlády koncem 18 století, dvě velká imperia ruské a rakouskouhesrké posílají své vědce a učence, aby sepsali novou historii spustošenému a unavenému Bulharsku. Vědci měli k ruce velice cenné spisy, knihy, mapy a informace, které musejí přehlížet. Důležité informace zcela ignorují, Novému Bulharsku dopisují novou historii tak, aby splnili imperátorské vize. Takto získali další území a moc nad nově vzniklými okolními státy, dle vzoru ROZDĚL A PANUJ.

Více než 500 předních vládnoucích ruských rodin z intelektuální elity Ruska má bulharský původ. 75% Rusů nemělo přijmení (zejména na vesnicích). Majetek bulharských rodin vznesl veřejnou moc v celé ruské společnosti. Bulhaři začali rozdělovat přijmení Rusům, ale to byl zdlouhavý proces. Pořízení příjmení skončilo sovětskou mocí, masovou pasportizací od 1932 do 1933. Přijatých bulharských přijmení je asi 500. Bulharská přijmení v Rusku jsou vidět na koncovkách -OV, -EV a -IN. Postupem času vládci v ruské společnosti získávají představu, že Rusové si musí vytvořit svou vlastní identitu, aby mohli porušit svou závislost na původní bulharské kultuře.

Reakce bg čtenářu:
čtenář – „500 bulharských rodin vytvořilo Rusko“ Alfred Chalikov.

čtenář – Romanovci (ROMA-NOVA) jsou německými mluvčími, Ekaterina Veliká (Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst-Dornburg), Peter I. a další…
Vytvořil hlavní město Petrohrad odděleně od moskevské Tartarie. Moskva je hlavním městem moskevské Tartarie, Peter I. je s Peterburgem v Prusku. Zde jsou někde ukradené a zaměněné dějiny, zde to začíná s překrucováním dějin, pokračuje to pak za bolševika.

čtenář – Moscow rivers originally carried Bulgarian names: Ulen-su (Neglinnaya), Avyz-Elga – „Waxen rivulet “ (Yauza), Yavysh-Idel (Moscow-river).

ZDE JE VIDITELNÝ ROZDÍL V MYŠLENCE !
„Rusové rádi nazývají vše slovanské, aby pak mohli vše slovanské nazvat ruským“. Karel Čapek

„Vítězství není na straně nejsilnějších, nejvíce bojovných, nejmužnějších. Je na straně těch, kteří jsou schopni dát stranou své rozdíly a sjednotit se pro společné blaho“. Bulharský kníže Kubrat (Sámovo starší bratr z rodu Dulo).

Kdo byl kníže Sámo, kdo byl Rurik?
BULHARSKÉ RUNY jsou 6500 LET STARÉ!
Testy DNA prokázali , že lidé z Balkánu jsou původními obyvateli a nejstarším národem na světě.
Bulharský kalendář má 7524 let¨a je chráněný UNESCEM. Ne Ruský, nebo Slovanský.

Více info zde : https://www.facebook.com/dejinyjinak

Ikona diskutujiciho Ladi Assage 2019-08-15 15:26:31 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Arkaim je svaté město Bulharů,
v období 1965-1998, s pomocí satelitních snímků, vědci objevili v oblasti jižního Uralu a západní Sibiře část starobylé bulharské civilizace, která se nachází na ploše 150 až 400 km. Dosud bylo 17 měst s 21 pevnostmi. Starobylá města Bulharů jsou oválného tvaru: Aldansko, Isinai, Bersaut, Kizilsko a pozdější 5000 př.nl jsou kruhového tvaru: Arkaim, Syntašta, Saram-sakla.
Arkaim (město Kajle) je svaté město Bulharů, postavené s vysoce vyspělými technologiemi na tu dobu. Bulharská města mají monumentální obranná zařízení s komunikačními systémy a s výjimečným plánováním. Stavební materiál budov je moderní vědě neznámý. Tvar města je kruh s přesnými paprsky od středu kruhu (kulatá struktura je typická pro jiná starověká bulharská města) i tam je hydrotechnický systém. Arkaim byl postaven jako jeden kompletní komplex, který měl také přesnou orientaci na astronomické objekty. Neznámé inženýrské techniky, odlitky cementu s neznámým složením, mimořádné plánování, vše typické pro bulharskou civilizaci od počátku dnešního lidstva. Na dotazy z USA, na které odpovídal ruský archeolog G.B. Zdanovičov , že Arkaim je svaté město starých Bulharů. Volšžtí Bulhaři (z okolí řeky Volhy) o těchto městech vždy věděli, ale ruské úřady jim zatím nedovolovali města navštívit. Město Arkaim je město Tangri, město bohů. V mnoha mytologiích jsou tyto města popsáná jinými názvy.
P.S. ani ve Wikipedii , ani v jiných součastných publikacích žádný podobný popis zatím nenajdete, škoda. Stalin o tomto městě věděl také a o mnoho dalších, zakázal s jejich výkopem, buďto, že nebyl vhodný čas na podobné praktiky za války, nebo protože věděl , že to nejsou ruská, ale bulharská starodávná svatá města. Do dnešních dnů si Rusové nalhávají o dávnověkosti Ruska a nechtěji přiznat, že tito starodávné stavby byli výtvorem bulharského lidu, který kdysi tu žil a stavěl města a věže, těmi místy se vraceli zpátky ze své mise…

https://www.facebook.com/dejinyjinak

Ikona diskutujiciho Ladi Assage 2019-12-31 07:49:20 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Bulharská Tartarie? V dobách panování Petra I. začala být v Rusku zakládána tradice nazývat muslimské národy Tatary. Vznik této tradice spočíval v tom, že západoevropští badatelé, které Petr I. pozval do nově zakládané Akademie věd, nazývali východní národy TARTARES (za jinověrce) společně s Rusy (pravoslavnými). V době, kdy tyto osobnosti začali představovat vědu Rusku, bylo toto označení TARTARES přeneseno na muslimské národy. Je to pochopitelné, že sami sebe rusové nechtěli označovat za Tatary, bylo to urážlivé. Samotní obyvatele Kazaně a celého širokého kraje sami sebe, ale nepřetržitě nazývali Bulhary . Rozhodnutí o vytvoření tatarské republiky bylo přijato na zasedání Politbyra (RKSb) v lednu roku 1920. Již v březnu téhož roku na území Kazaňské gubernie vzplálo povstání bulharského národa proti bezbožnému jménu Tataři. Toto povstání je známé pod označením Povstání vidlí. Toto povstání bylo bezmilostně potlačeno silami regulérních vojsk Rudé armády, která ničila celé vesnice. Rolníkům zabavili celoroční sklizeň a vyvolali tak uměle strašlivý hladomor v následujících letech 1921-1922. Na následky hladomoru zemřelo mnoho obyvatel. Přeživším již nešlo o národní hrdost ani o národní jméno. Takto se bolševici vypořádali s duchem nezávislosti bulharského národa.
Leninovými dekrety byli uměle vytvořeni Tataři. To proto, aby nechali zmizet původní bulharský lid i s jejich pamětí kvůli území. Ponižujícího názvu Tataři byl volžským Bulharům násilně vnucen ! Ofociální zmizení Volžských Bulharů a vznik Kazaňských Tatarů je možné považovat 27. května 1920 …
Známý jazykovědec-turkolog L. Zaljal určil, že jazyk soudobých Tatarů je přirozeným a přímým prodloužením jazyka Bulharů. Vynikající turkolog A. J. Jakubovskij poznamenal, že obyvatelstvo zaujímající území dávného Bulharského státu (dnešní Rusko), z tohoto území nikdy neodešlo, nikým nebylo vybito a žije zde do dnešní doby; můžeme suverénně prohlásit, že etnické složení Tatarů nebo Tatarské autonomní republiky je složeno z dávných Bulharů. Hlavním závěrem vědeckého fóra vyložil akademik B. D. Nekov: Soudobí Tataři podle svého původu nemají nic společného s Mongoly, Tataři jsou přímými potomky Bulharů, etnonym Tataři je v tomto vztahu historickou chybou.
V době Alodana Dulo (Atilly ) kontrolují bulharští vojáci cesty a pevnosti celého civilizovaného světa od Pacifiku po Atlantický oceán. Dostali se do Austrálie, Jižní a Severní Ameriky a Severní Afriky. Když utíkali Bogomilové z Bulharska pronásledování církví na západ, šli po těchto bulharských obchodních cestách na místa, kde již dávno žili Bulhaři, do Itálie, Francie, nebo Španělska. Tak vznikli Bogomilské větve Patareni a Kataři. Ve 13.stol. křižáckými pochody, se také mělo docílit ovládnutí těchto obchodních cest. Bulharské letopisy uvádějí, kdo byl kým zaplacený, aby se tohle všechno událo. Z jedné stany byl Vatikán z druhé strany mongolové, tak byli Bulhaři sevření do kleští…
Vasil Kuš al-Bulgari také píše o Bulharské impérii, která v 5 století kontrolovala doslova celý svět. Hedvábná stezka je toho příkladem, nebo starodávné Evropské stopy v Severní a Jižní Americe. Do 2 sv. války věděli všechny severské národy a kmeny o svém bulharském původu, pak se to změnilo, říká A.Stojčev, který se dlouhou dobu věnuje duchovní tradici, díky které objevil i starodávné bulharské letopisy Volžských Bulharů v Kazaní…

Thrákové museli zmizet také v té době 1920 , protože to odporovalo s budováním rodící se geopolitické osy – „Moskva-Bělehrad-Atény“. V zájmu posílení postavení Athén, musela být skryta pravda o dávné historii Bulharska a thrácké kultuře.
Nepochybně prokázaným faktem zůstává , že do konce 19. století Rusko bylo dvojjazyčné – na jedné straně byla používána lidová řeč (mnoha národů) a na straně druhé knižní stará bulharština, které říkali Bulgarica…

Ikona diskutujiciho NoName 2021-02-23 12:47:35 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To v té knize se docela dobře dá přečíst…hodně slov sice nepřečtu, ale vím že je to důležitý vzkaz…DĚKUJI

Ikona diskutujiciho Miroslav Žabka 2022-05-09 20:33:30 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Docela prdel. Tímhle způsobem vysvětloval Kaddáfí, že Shakespeare byl Arab a jmenoval se šejch Espír. :))))))))
A vlastně se tím dá dokázat naprosto cokoliv.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek