Vliv Schumannovy rezonance na zrychlování času

18.1.2024 v Zprávy 20

Mnoho lidí si už všimlo, že se čas zrychluje a někdy i přeskakuje. Po tisíce let byla Schumannova rezonance – neboli Zemský pulz – v hodnotě 7,83 cyklů za sekundu. Armáda ho používala jako velmi spolehlivou referenci. Od roku 1980 však tato rezonance pomalu stoupá. Někteří vědci se domnívají, že stoupá stále rychleji a někteří fyzikové se domnívají, že jak se rozpíná vesmír, rostou i mezihvězdné vzdálenosti. Jak to kompenzuje vztah mezi prostorem, časem a rychlostí světla?Změny mezihvězdných vzdáleností jsou údajně měřitelné, rychlost světla je též konstantní a měřitelná. Ale co čas samotný, lze změny času změřit? Nebo je to paradox sám o sobě? Jak můžeme změřit potenciální změnu v samotném čase, pokud se mění, zatímco se ji snažíme měřit?

Například, hypoteticky řečeno, pokud se snažíte změřit, jak moc se metr zmenšuje na délku proti druhému metru, který se také zmenšuje na délku stejným tempem jako první, a jestli všechno ostatní kolem vás (včetně vás) se zmenšuje stejnou rychlostí, jak byste potvrdili, že k takové změně skutečně došlo?

Pokud se tedy podíváme na vztah mezi prostorem, časem a rychlostí světla, tak za předpokladu, že se prostor měřitelně rozšiřuje a rychlost světla je stále konstantní, může se díky tomu zrychlovat čas?

Lidé obecně říkají: „Čím jste starší, tím rychleji čas plyne“, ale kdyby jenom věděli… Lidstvo se neustále snaží zrychlit svá vozidla, technologie a procesy, ale zdá se, že i přes všechen shon a zrychlenost nikdy nemáme dost času, nebo si přejeme, abychom měli více času.

Čas je vzácný, takže s ním plýtvej moudře!

Kam všechen ten čas zmizel?
Roky nepochybně letí rychleji, než kdy jindy a existuje vědecké vysvětlení, proč se čas zrychluje. Souvisí to i s tím, proč se tak rychle měníme. Lidské bytosti jsou stále více vědomé a lidé jsou přitahováni ke spiritualitě a osobnímu rozvoji ve větším počtu, než kdykoli předtím. Proč se tohle děje?

Vědci před mnoha lety zjistili, že Země vydává puls. Tento puls, neboli frekvence, byl po tisíce let stabilní na přibližně 7,8 cyklech za sekundu. Kolem roku 1980 se však frekvence Země začala zrychlovat.
Někteří vědci dokonce věří tomu, že se Země přestane otáčet v momentu, kdy frekvence dosáhne 13 cyklů za sekundu. Když se Země přestane otáčet kolem své osy, předpokládají, že zůstane v klidu asi 3 dny a pak se začne otáčet opačným směrem. To způsobí obrat v magnetickém poli kolem Země, ale co se stane dál po této fázi, není jasné.
V tuto chvíli přemýšlíte o jedné ze dvou věcí: Buď si myslíte, že to zní úžasně, nebo tomu prostě nemůžete uvěřit. V podobných situacích je vhodné zachovat si otevřenou mysl a jednoduše počkat.

Díky této rostoucí  frekvenci máme pocit, jako by se čas zrychloval. Proč máme pocit, že čas běží rychleji? To, co jsme kdysi vnímali jako období 24 hodin, nyní působí jako pouhých 12-16 hodin. Naše fyzické hodiny se stále pohybují v sekundách, minutách a hodinách, stále jdou v režimu 24 hodin, ale kvůli zvýšené Schumannově rezonanci (zemský tep) to vnímáme jako pouhé dvě třetiny času.

Jakkoli se to všechno může zdát přitažené za vlasy, řada zpráv naznačuje, že kritické chvíle, neboli nulového bodu, kdy se Země přestane otáčet, dosáhneme velmi brzy.

Duchovně založení lidé si tyto jevy spojují také s přesunem do 4D, nebo 5D (V závislosti na lokalitě, zdroji a preferované terminologii. Duchovní nauky nejsou globálně sladěné v názvosloví, jelikož jim chybí společná ucelenost, kterou se může pochlubit klasický vědní obor).

Vyšší dimenze (4D,5D) je místo, kde se naše myšlenky projeví téměř okamžitě
. To je důvod, proč se tolik lidí, i když možná přímo neví proč, začíná obracet ke spiritualitě a odvrací se od materialismu, ega a hrabivosti. Cítíme všeobecně nutkání nejen udělat správnou věc sami pro sebe, pro své tělo a pro svou mysl, ale jsme mnohem ochotnější pomáhat i druhým. Míra a rychlost růstu duchovního vědomí lidstva je naprosto mimořádná. To, co dříve trvalo roky čtení, učení a nácviku, může nyní trvat jen rok, nebo dokonce měsíce. Dostupných informací je mnohem více, než kdy jindy.

Spiritualita je opravdu všude. Její snadná a levná dostupnost slouží k urychlení našeho učení a pomáhá nám dostat se pryč z temnoty a strachu ke světlu a lásce.

Když cítíme potřebu změnit směr v životě a zbavit se svých špatných návyků, začínáme se setkávat s ostatními, kteří to cítí stejně a kolektivně si pomáháme. Uvědomujeme si, že jsme součástí něčeho většího, než je naše individuální já, a to dále urychluje náš duchovní vývoj.
Opouštíme Věk Ryb, destruktivní a tísnivé období. a přesouváme se do Věku Vodnáře, období lásky a míru. Pro mnoho lidí je to těžké období, protože se snaží vyrovnat s tím, co se děje kolem nich, co se děje s jejich myslí a pocity.
Klíčem je nechat věci přirozeně jít a důvěřovat tomuto přirozenému procesu změny, nebojovat se svými pocity.

Jak se přibližujeme k páté dimenzi a jak se čas zrychluje, naše myšlenky, pocity a záměry se projeví v naší realitě mnohem rychleji, než dříve.
To znamená, že ti z nás, kteří žijí v myšlenkách na strach, bezmoc, marnost a úzkost, právě toto manifestují a způsobují si nevýslovnou bolest.
Avšak ti z nás, kteří cítí vnitřní mír a myslí konstruktivně, přináší do svého života lásku, uspokojení, pokrok a radost.

Nakonec budeme nuceni své obavy a malost opustit, jiná cesta není. Strach přestane existovat a největší příčina strachu, čas i peníze, již nebudou představovat problém, ani překážku v našem štěstí.

Schumannova rezonance a fenomén zrychlení času
Gregg Braden v současné době cestuje po Spojených státech a v médiích sdílí poznatky o vědeckých důkazech o průchodu Země fotonovým pásem a o zpomalení rotace Země. Zároveň dochází ke zvýšení Schumannovy rezonance. Když Země přestane rotovat a rezonanční frekvence vystoupá na 13 cyklů, dosáhne magnetické pole nulového bodu. Země se zastaví a za 2 nebo 3 dny se zase začne otáčet opačným směrem. To způsobí obrácení magnetických polí.

I když se údaje liší mezi různými geografickými oblastmi, po celá desetiletí byla hodnota 7,8 cyklů za sekundu. Toto bylo kdysi považováno za konstantu a globální vojenské komunikace byly vyvinuté na této frekvenci. Gregg Braden o tom našel údaje shromážděné norskými a ruskými vědci.
Gregg Braden se také domnívá, že kolísající frekvence může být faktorem přispívajícím k výkyvům počasí, jako jsou silné bouře, záplavy a teplotní výkyvy.

Magnetické pole Země slábne, zatímco rychlost Schumannovy rezonance roste
Podle profesora Bannerjeeho z University of New Mexico ztratilo magnetické zemské pole za posledních 4000 let až polovinu své intenzity. Údajně je to předzvěst magnetických polárních obratů, takže Prof. Bannerjee věří, že dojde k dalšímu obrácení pólů.
Braden věří, že geologické záznamy o Zemi naznačují, že Země za sebou má historii magnetických obratů. A v zastoupeném obrovském časovém měřítku jich bylo poměrně dost.

Hypotetické důsledky
Nulový bod, neboli Posun věků, byl předpovídán starověkými národy po tisíce let. V jistorii Země již došlo k mnoha posunům, včetně toho, který nastává každých 13 000 let, vždy v polovině cyklu 26 000 let.
Nulový bod, neboli přetočení magnetických pólů, pravděpodobně nastane brzy, podle některých teoretiků dokonce během několika příštích let.
Říká se, že po této události bude Slunce vycházet na západě a zapadat na východě, cca. Informace o této změně byly nalezeny ve starověkých záznamech. Tento obrat nás pravděpodobně zavede do 4.-5. dimenze. Zde se okamžitě projeví vše, co si myslíme, nebo po čem toužíme. Láska i strach. Náš záměr bude v té době nanejvýš důležitý.
Většina technologií, které dnes známe, pravděpodobně přestane fungovat. Možnými výjimkami by mohla být technologie založená na tzv. „nulovém bodu“, neboli volné energii.
Naše fyzické tělo se mění, jak se blížíme k tomuto nulovému bodu. Naše DNA mění svou strukturu na 12 vláken. Vytváří se nové světelné tělo a jsme stále intuitivnější.

Jak se frekvence Matky Země zvyšuje, nabízí nám příležitost udělat totéž spolu s ní. Zkuste si najít čas na spojení s přírodou, nebo na meditaci.
Představte si, že objímáte celou planetu. Pošlete Zemi tolik lásky, kolik dokážete a uvidíte, že vám ji pošle zpátky.

© aluska.org 2024

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Pavel 2024-01-18 12:06:30 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji za nádherný článek.

Ikona diskutujiciho Markéta 2024-01-18 12:10:22 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jedním slovem WOW

Ikona diskutujiciho Fialka 2024-01-18 12:50:23 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Díky moc za skvělé shrnutí 🙂

Ikona diskutujiciho Evik 2024-01-18 13:32:06 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Konečně jsem trochu v obraze, jak to s tím časem je. Děkuji za skvělý článek 🙂

Ikona diskutujiciho dodo 2024-01-18 14:17:06 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ďakujem za zaujímavý článok. SchR sa zvyšuje len občas, väčšinu času je na svojej obvyklej hodnote. V súčasnosti už vieme čo sa stane po obrate magnetických pólov. Vedomosť o tejto udalosti sa stala najväčším tajomstvom na planéte už od čias kedy boli preskúmané vzorky hornín prinesených z Mesiaca. V určitom okamihu spomalenia rotácie planéty budeme mať deň, ktorý má viac ako 24 hodín. Rotáciu spôsobuje magnetické pole, ktoré je prirodzenou ochranou proti vysokoenergetickým časticiam z vesmíru. Logicky rozmýšlajúci určite prídu na to, čo sa stane pri zabrzdení rotácie s vodou vo všetkých moriach a oceánoch. Informácia o opačnej rotácii zeme v predchádzajúcom veku pochádza väčšinou z mýtov, legiend, svätých kníh, v súčasnosti aj z geologických nálezov. Existujú dve teórie toho, čo sa udeje pri reverze magnetického poľa. Jedna hovorí o náklone zeme kedy by sa póly presunuli na rovník a druhá hovorí o obrátení rotácie zeme. Prvá je založená na informáciách z niektorých starovekých záznamov kde sa opisuje to, čo ľudia videli na oblohe počas minulého reverzu a opisujú to ako „hviezdy padli z neba“. V súčasnosti vieme, že náklon osi zeme je spôsobený blízkosťou Mesiaca. Je dosť pravdepodobné, že dôjde súčasne k obráteniu rotácie aj k náklonu i keď zrejme len malému. To by súhlasilo s tým, že po minulom reverze začali ľudia stavať stavby zarovnané na sever, ktorý bol mierne posunutý a časom, za niekoľko tisícročí sa odchylka vyrovnala.

Ikona diskutujiciho alfaomega 2024-01-19 17:05:33
Ikona diskutujiciho
sipka

Pro Dodo : o jaké rotaci země… mluvíš???

Ikona diskutujiciho dodo 2024-01-21 18:35:09
Ikona diskutujiciho
sipka

@alfaomega:
O rotácii, ktorá spôsobuje striedanie dňa a noci.

Ikona diskutujiciho sm 2024-01-18 21:11:09 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ještě jsem si duckduckgouoval a povedlo se mi k tématu najít: https://www.poradte.cz/domacnost-a-bydleni/60618-zahada-starych-hodin.html pokud si vlákno přečtete celé, zjistíte, jak psal jeden z diskutujících, že byla doba v nedávné minulosti, trvající léta, kdy šly hodiny přesně a nyní se objevují odchylky kdy se pravidelně zpožďují/zrychlují o cca 5 minut týdně.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2024-01-19 09:49:41
Ikona diskutujiciho
sipka

… protože tam možná dávají levný čínský strojky? Ošulený strojek neklape úplně přesně.

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2024-01-19 11:15:22 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Na mechanické hodiny môže vplývať magnetizmus, zmagnetizovaný hodinový strojček pôjde nepresne, preto existuje demagnetizátor na hodinky. Ako by sa dali demagnetizovať kyvadlové hodiny veľké jak kráva nemám predstavu a tam problém s magnetizmom zrejme ani nebude. Tá matička čo drží kyvadlo sa môže časom trošku sama posunúť takže kyvadlo jemne klesne – tým by sa dalo vysvetliť spomalenie kyvadlových hodín. Staré hodiny budú všeobecne asi nie moc presné, jedny pôjdu rýchlejšie druhé presne a tretie pomalšie, kedysi ľudia tak presnosť času neriešili.

Inak máme pustené rádio a len dnes doobeda už tri krát hrali skladbu The Power of Love od Frankie Goes to Hollywood. To je divné, lebo v rádiu nikdy nehrajú jednu vec v takto krátkych časových intervaloch.

Ikona diskutujiciho sm 2024-01-19 13:29:11
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to možné, stejně tak s typem strojků jak napsala Alue, však je podezřelé jak se v onom vlákně někteří shodují jak fungovaly hodiny dlouhá léta bez problému a pak se najednou teprve pár let zpět zrychlují na jaře a zpomalují na podzim. Sám třeba mám budík řizený signálem dcf77 a je fakt, že pokud se hodiny každý den seřizují znovu samy, člověk těch 5 minut/týden nemá šanci subjektivně poznat..

Ikona diskutujiciho dodo 2024-01-19 15:00:00
Ikona diskutujiciho
sipka

Slnečné hodiny sa budú tešiť veľkej obľube.

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2024-01-28 01:54:53
Ikona diskutujiciho
sipka

Kyvadlové hodiny sa tiež musia nejako naťahovať. Buď klúčom alebo sú tam závažia – kukučkové hodiny. Mal som také hodiny a mal som pocit že keď sú čerstvo natiahnuté idú svižnejšie – rýchlejšie, ako keď sú už dlhší čas po natiahnutí. Takže to že zrychlují na jaře a zpomalují na podzim by sa mohlo vysvetliť tak že na jar človek naťahuje hodiny častejšie a na podzim už menej často. Môže to byť aj nejaká časová či gravitačná anomália.

Ikona diskutujiciho kiana 2024-01-19 22:54:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Na tři dny tmy a přepólování stále ještě věřím. A zjistila jsem, že jak se (někdy cca od roku 2012?) objevují občas nárazové větry, tak příčinou tohoto jsou Sluneční bouře (bouře na Slunci i vypínají zastaralou technologii).

Ikona diskutujiciho martin ****** 2024-01-22 12:45:33
Ikona diskutujiciho
sipka

To zastaralou technologii se mi hnusí, starší technologie byly daleko lepší než ty dnešní moderní a pokrokové, což se mi také hnusí, protože tato slova stratili správný význam.

Ikona diskutujiciho martin ****** 2024-01-22 12:43:44 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jak tam máte: Většina technologií, které dnes známe, pravděpodobně přestane fungovat. Ještě by chtělo vědět jestli se přepólují i permanentní magnety případně i elektromagnety, to bude hlavní příčinou proč něco přestane fungovat nebo to bude zničeno, magnetismus se přece zas vrátí. A tu následující záminkovou větu nebudu komentovat – nemusím být u všeho…

Ikona diskutujiciho dodo 2024-01-22 14:19:57
Ikona diskutujiciho
sipka

Magnety zostanú tak ako sú, ale všetko čo obsahuje cievku a nebude dobre odtienené zhorí. Prvé na rane budú veľké VN transformátory v elektrárňach a rozvodniach. Tieto veci nemá nikto na sklade, musia sa najprv vyrobiť a bez elektriny sa to bude vyrábať dosť ťažko.

Ikona diskutujiciho peace 2024-01-22 15:26:52
Ikona diskutujiciho
sipka

Já chápu přepólování Země jen tak, že se prohodí póly. Vliv na elektroniku bude podle mě jen ta náhlá změna magnetické intenzity, respektive přepólování, tj. ve vodičích se kvůli tomu indukuje napětí a až toto napětí pokud bude větší než unesou dané součástky, tak zničí daná zařízení. Permanentní magnety budou mít pořád stejnou polaritu, respektive může je to přepólovat v závislosti na jejich indukci a fyzickém natočení k Zemi (malé magnety, které budou pólem směrem k novému přepólování Země). Elektromagnety mají polaritu určenou aktuální polaritou proudu, takže možná během výboje se jim polarita změní, ale pak bude zase určena proudem.

Ikona diskutujiciho peace 2024-01-22 15:33:38 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Co jsem četl dříve(nevím jestli i tady nebo jinde), tak údajně se čas zrychluje tím, jak se dělal Philadepský experiment, tak se tím lidově řečeno pokazil čas, a začal se zrychlovat, pak se to snažili napravit, ale každým dalším napravením to vždy zhoršili… nevím co je na tom pravdy.
Pamatuji se, jak jsem chodil do školky, tak prázdniny 2 měsíce v létě mi přišly jak rok. Teď uběhne rok a přijde mi to jak měsíc. I si pamatuji, jak jsem v dětství často poslouchal třeba při jídle v kuchyni hodiny, co jim tikala vteřinová ručička a mezi těmi tiky byla dost časová mezera. Teď když poslouchám ty samé hodiny tak ta mezera mezi tiky je dost krátká.

Ikona diskutujiciho Lu. 2024-01-30 01:51:36 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji za velmi pozitivní článek na téma „zrychlování času“. Poslední dobou to intenzivně vnímám, a teď vidím, že z toho můžu mít i radost 🙂

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek