Stránka G.cz nabádá lidi k vyvolávání Satana: Nezkoušejte to!!!

15.3.2021 v Energie 18

České alternativní čtenáře nedávno pobouřil nestydatý článek, který vyšel na webu G.cz, ve kterém se píše, že číslo ‚666 je čistá pověra a že si to můžete i klidně vyzkoušet. Byla jsem požádána o vyjádření a vysvětlení. Je docela zajímavé, že je tento web bez názvu označený pouze písmenem G. Nebudu to hlouběji rozebírat, kdo čte mé články o symbolice, ten ví o co jde. Symbol G figuruje u svobodných zednářů. Záměr, nebo úplná náhoda? To posuďte sami. Patří firmě Extra Online Media, která stojí i za jinými weby, jako bulvár Extra.cz a mnoha dalšími. Je zřejmé, že to rozhodně není web, který by zaměstnával znalce symboliky, či hermetismu.Je jasné, že daný pisálek fušuje do tématiky, o které absolutně nic neví, vůbec se v ní neorientuje a nemá ani základní znalosti nebo zkušenosti o věcech, o kterých píše. Článek je směsice různých obecně známých zdrojů. Doporučení magického postupu u zrcadla, který – a to ví každý kdo trochu čte – je velice nebezpečný a díky kterému už mnoho lidí přišlo do obrovských problémů. Jak to vypadá, když někdo fušuje do tématiky, o které nic neví? Pojďme se na to podívat a uvést věci na pravou míru.

Písmeno G je součást znaku Svobodných zednářů.

Téma se otevírá obecnými poučkami o čísle ‚666, které všichni známe a tvrdí, že číslo v lidech stále vzbuzuje obavy, přestože jde hlavně o pověrčivosti a ve skutečnosti o nic nebezpečného nejde. Jako ,,důkaz“ k tomuto tvrzení doporučuje, aby si čtenáři vyzkoušeli malý pokus. Máte jít o půlnoci před zrcadlo a nahlas před ním říct číslo ‚666, dokonce prý můžete přidat větu, že vzýváte satana. Jako vhodné místo na pokus doporučuje temný sklep.
Prý se budete cítit pravděpodobně špatně, ale to je jenom proto, že jste se tak sami psychicky nastavili, protože tomu ve větší či menší míře věříte, zatímco číslo samo o sobě přece nic nedělá. Prý se bojíte a přitom ani vlastně nevíte čeho… Na závěr pisálek míchá dohromady témata vyjadřující se k danému číslu a tvrdí, že se to dá vyložit všelijak a že je v tom zmatek. Zmatek v tom má však pouze on, protože neví o čem píše a nechápe souvislosti. Nebudu ale odbíhat k souvislým tématům, protože jsem o tom už psala, včetně článku o čárovém kódu. Který buď pisálek nepochopil, nebo nečetl. Držme se čistě daného čísla a doporučeného ,,testu“.

„A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a to číslo je šest set šedesát šest.“
– Zjevení svatého Jana 13, 16-18

Jak si správně ověřit sílu čísla ‚666
Použijete svalový test, na který nepotřebujete senzibila. Potřebujete pouze figuranta, který bude do ruky chytat předměty, symboly, potraviny, papírky s nápisy… Přesný postup jak na to (dokonce ve dvou variantách) najdete popsaný zde:
NÁVOD: Svalový test, pomocí kterého spolehlivě určíte potraviny, předměty nebo symboly

Test funguje bez ohledu na víru pokusné osoby a bez ohledu na to, jestli testující ví, co testuje. Připravte si alespoň 3 malé papírky. Jeden nechte prázdný (to je testovací papírek, který vám ukáže, jak vypadá stav nula), na druhý papírek si nakreslete čísla 666. (I s tečkou dole, aby bylo naprosto jasné, jakou mají čísla orientaci. Pokud nad ‚666 vlevo nahoru dáte tečku, měníte tím jejich orientaci a energii čísel a tím by test nebyl vypovídající. Proto i v tomto článku dávám nahoru ‚apostrof ‚, abyste nebyli dané rezonanci zbytečně vystaveni.). A na třetí papírek udělejte jeden malý rovnoramenný křížek.
První podle popsaného postupu udělejte test bez papírku, otestujete sílu figuranta bez vnějšího vlivu. Nesmí mít u sebe mobil, žádné šperky, prstýnky, symboly, trika s nápisy, energetické pomůcky… to vše by ovlivňovalo výsledek testu.
Pak zkuste otestovat prázdný papírek. Pak vezměte buď křížek, nebo číslo 666. a uvidíte, jak figurant okamžitě ztratí sílu. Když ztratí sílu, zkuste mu znova dát prázdný papírek a síla se mu vrátí. Stejně to funguje i se zmíněným čárovým kódem, kdy prázdná láhev bez etikety ukáže stav nula (bez vlivu na sílu figuranta), ale s etiketou opatřenou čárovým kodem bude brát figurantovi sílu.
Zaznamenejte si rozdíly v síle pokusné osoby. S trochou praxe budete umět rozlišit celou škálu věcí, které berou nebo dávají sílu v různé míře. Můžete takto testovat i potraviny a předměty.
Nakonec papírky poskládejte aby nebylo vidět co na nich je, zamíchejte je na hromádce a naprosto náhodně je zkoušejte. Až po testu si pak papírek rozbalte a zjistíte, co jste vytestovali. Tímto způsobem zamezíte tomu, aby jeden nebo druhý člověk věděl co testuje a tudíž nikdo nemůže ovlivnit výsledek testu.
Výsledek je takový, že prázdný papírek nereaguje, zatímco čísla ‚666 a symbol křížku, i pokud je křížek úplně malinký, okamžitě figurantovi vezmou sílu. Opravdu každému doporučuji, aby si to sám na sobě vyzkoušel i pokud na to nevěří, aby pochopil, že tyto věci jsou skutečné a fungují. Bude to fungovat i mamlasovi, který o tom nic neví, vůbec tomu nevěří, nečte, nemá přehled, ale kupodivu má audacity na to, aby o tom psal články.
Dělám tenhle test už mnoho let s mnoha lidmi, vždy se stejnými výsledky. A zdůrazňuji, že to není nové, už jsem o tom pojednávala v minulosti a pokud někdo tvrdí, že kříž a ‚666 nebo čárový kód nic nedělá, ukazuje to pouze, že nečte a nemá přehled, protože tyto věci jsou dokázané a ověřené.

FAKT: ČÍSLO 666 A SYMBOL KŘÍŽE BEROU ČLOVĚKU ENERGII A JSOU SILNĚ DESTRUKTIVNÍ. MNOHOKRÁT OVĚŘENO SVALOVÝM TESTEM.

Jakému riziku se vystavujete, pokud budete o půlnoci u zrcadla vyvolávat Satana
Zrcadla jsou přechody z naší dimenze do jiné, kumulují v sobě mnoho energie a používají se jako portály. Těmito portály mohou přecházet destruktivní bytosti z jiných dimenzí do té naší, nebo je možné prostřednictvím zrcadla vidět do jiné dimenze. Jsou to však temné dimenze, proto jsou zrcadla jako magické pomůcky velice nebezpečné, i když fungují.
O tom, co se může stát, pokud začnete zrcadla používat k těmto pokusům, jsem už vydala mnoho článků, z nedávné doby je to například:

Co se stane, když se vám podaří vyvolat Krvavou Mary

Veštění z černého zrcadla: Co se stane, když to zkusíte
Smrtelně nebezpečné zrcadlo Arpo
Magická zrcadla – okna do budoucnosti a do jiných světů
Tajemné kouzlo zrcadel: Dokument

Zejména doporučuji první článek, kde je přesně tento postup použit. Zábava se rychle zvrhla v šílený horor s trvalými následky. Je úplně jedno, jestli budete u zrcadla vyvolávat Hitlera, Krvavou Mary, nebo si troufnete přímo na Satana. Jsou to bytosti z jiných světů, slyší vaše myšlenky a pokud je do svého života pozvete, jednoduše přijdou. Ale potom je problém se jich zbavit. Dát svolení je snadné, odvolat ho, už je horší. Po světě chodí spousta lidí, kteří experimentálně vyvolávají duchy, nebo Satana a už se jim tyto bytosti nepodařilo odvolat. Mají problémy dodnes.
I v Česku a na Slovensku tito lidé jsou. Myslí si, že je to zábava, nevěří na to, nebo jsou prostě jenom zvědaví. Některé k těmto pokusům přivedou psychické problémy, samota a pocit, že jsou k ničemu a s temnotou si začnou pohrávat, aby si tím něco ,,dokázali“. Jiní v tom hledají sílu a způsob, jak dosáhnout svého, ale spíš je to semele. Někoho dřív, někoho později.
Následky jsou však katastrofální. Začnou vídat temné postavy, mají strašlivé noční můry, začnou slyšet hlasy. Některé to dožene až k psychiatrovi a dostanou papíry na hlavu. Tyto nebezpečné experimenty skutečně u některých citlivých lidí, kteří mají predispozici a jsou slabší na nervy, mohou spustit závažnou duševní nemoc, ze které se už nevyléčí a poznamená je do konce života.
Proč to vím? – Protože se na mě tito lidé obracejí. Vypráví mi jak se k tomu dostali a žádají o pomoc. Jestli si ale myslíte, že mám nějaký zázračný lék na následky po vyvolávání temných bytostí, tak vás zklamu. Pokud to zajde až tak daleko, že je člověk už tak zacyklený ve svých problémech, kdy není schopen normálně žít, ani samostatně střízlivě myslet, pomoct se mu už nedá. Rozhodně ne radou na dálku. Chcete zobat psychofarmaka a antidepresiva? – No tak zkoušejte tyhle postupy s vyvoláváním ďábla u zrcadel. Pokud se vám ale spustí schizofrenie, nechoďte za mnou s pláčem. Varuju vás před tím už mnoho let, pokud na to někdo nedá, nevěří tomu a myslí si že je to jenom sranda, je sám strůjcem svého neštěstí.
Vyvoláváním ďábla si v žádném případě vliv čísla ‚666 NEOVĚŘÍTE. Místo toho se vystavujete obrovskému riziku. A pozor, nemusíte mít ani zrcadlo, stačí to jen říct, nebo na to intenzivně myslet a už to může být spouštěč. Nezvěte si do života síly, které nechcete, protože snadno přijdou a jenom tak neodejdou.

FAKT: VYVOLÁVAT O PŮLNOCI SATANA PŘED ZRCADLEM JE EXTRÉMĚ NEBEZPEČNÉ, V KRAJNÍCH PŘÍPADECH VEDE KE SPUŠTĚNÍ SCHIZOFRENIE, OBSESIVNÍCH PORUCH A JINÝCH DUŠEVNÍCH NEMOCÍ. MNOHOKRÁT OVĚŘENO.

Pozor na nevědomé agenty
Nehorázný článek, který si dovolil web G vydat, je z března tohoto roku. V době, kdy čelíme pandemii, jsme zamčení doma, mnozí lidé bojují o přežití a nemají peníze. Jakoby už tak situace nebyla dost zlá, přijde jakýsi amatér s návodem, abyste si vyzkoušeli nesmyslnost víry na číslo ‚666 tím, že provedete extrémě rizikový rituál u zrcadla, kterým ověříte leda tak starou blažkovou… Je to náhoda?
Spousta materialistů, kteří nemají o energiích a symbolice ani páru, nevědomky slouží zlu, když se ve své aroganci vyjadřují k tématice, o které nic nevědí. Tím matou čtenáře, šíří bludy a speciálně v tomto případě vystavují naivní čtenáře riziku.
Zdůrazňuji, že tak jako neomlouvá neznalost pozemských zákonů, neomlouvá ani neznalost zákonů duchovních. Pokud vaším dílem přijde někdo jiný k úrazu, například tím, že jste mu doporučili provádět černou magii o půlnoci u zrcadla, stáváte se spoluviníky v případě, kdy se to zvrtne. Tito neuvědomělí arogantní lidé jsou to, před čím varuje série filmů Matrix. Každý neprobuzený člověk je potenciální agent. Projevuje se tím, že vás vede do slepé uličky a učí vás nebezpečné věci pod rouškou že je to jenom sranda, nebo jenom pověra, že to nic nedělá a dělá to každej…
Pokud chcete skutečně rozumět duchovním zákonům, naučit se symboliku a osvojit si postupy, které vám reálně budou v životě k něčemu a ne k ho.. ničemu, nechoďte si pro moudra k amatérům.
Mnoho materialistů, kteří vůbec na nic nevěří, mívají otřesné energie, energetické parazity a ti jim našeptávají. A protože na to materialista nevěří, klidně jim dělá prodlouženou ruku. Tak se snadno stane, že vám tyto bytosti zanechají vodítko, aby se na vás mohly dostat. Třeba v podobě článku, který vám radí, abyste je vyvolali o půlnoci před zrcadlem. To, že je vyvolávání zla rizikové pro citlivé jedince náchylné k duševním nemocem, je všeobecně známá věc. Že si to někdo dovolí doporučit svým čtenářům, je nehorázné.

© Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2021

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Nirvana 2021-03-15 01:24:23 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

„Stránka nabádá lidi k vyvolávání satana“ 😀 když jseš blbej…

zajímavý, jak jsou některý lidi mimo.

Ikona diskutujiciho kiko 2021-03-15 04:00:23 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Čo sa týka symbolov a ich účinkov, záleží na materiále z akého je symbol vyrobený/nakreslený? – vodiče,dielektriká….

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-03-15 08:00:44
Ikona diskutujiciho
sipka

na tom vůbec nezáleží

Ikona diskutujiciho kiko 2021-03-15 13:37:56
Ikona diskutujiciho
sipka

Nechcela by si možno do budúcna viacej rozviesť na akom to funguje princípe? 🙂 – ak na to už nebol v minulosti článok teda

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-03-15 14:01:48
Ikona diskutujiciho
sipka

který princip konkrétně čeho tě zajímá? třeba si vzpomenu na nějaký článek

Ikona diskutujiciho kiko 2021-03-15 14:13:10
Ikona diskutujiciho
sipka

Keď vravíš že materiál je v tomto prípade nepodstatný, tak na základe čoho má daný symbol vôbec nejaký „vplyv“? alebo inak, ak to má nejaký účinok musí dochádzať k nejakému fyzikálnemu javu, nie?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-03-15 17:58:01
Ikona diskutujiciho
sipka

Symbol funguje na základě tvaru, který odpovídá datům uloženým v morfogenetických polích, kde je vše definováno, i to, jakou to má rezonanci. Není to o materiálu. Pokud se chceš dozvědět víc o symbolice a jednotlivých symbolech, pokračuj sem: https://aluska.org/mystika/symbolika/

Ikona diskutujiciho myop 2021-03-15 06:31:35 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Říkat o půl noci před zrcadlem tři švestky a nejléepe v temném sklepě? Ubohé. Satan je ale krypl a je na to odemne asi už v téhle zednářský repupublice zvyklej … Kdo nechápe ať si dobře prohlédne jejich symboly. Podívejte se kolem toho ,,G“ a vybavte si státní vlajku.

Ikona diskutujiciho NoName 2021-03-15 07:45:29 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je pravda, že i já bývám úzkostlivá před jakýmkoliv zrcadlem, hlavně kdyz je v uzavřený místnosti a je velký, mívám vyslovenou paniku. Hrozný.

Ikona diskutujiciho romča 2021-03-15 11:43:44
Ikona diskutujiciho
sipka

Tiež to tak mám. A úplne najväčšiu hrôzu mám zo zrkadiel ktoré sú oproti sebe, napríklad niekde v obchodnom centre na wc, to radšej vydržím dalšie dve hodiny než prídem domov. Mám to tak od malička

Ikona diskutujiciho asdf 2021-03-16 01:03:44 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Stvůry už jsou nervózní, čas na Zemi se jim krátí. Tak se aspoň podobnými zoufalostmi snaží co nejvíc lidí upsat a posednout zlem (prý je to jen taková legrace, hahaha… neznalost zákonů ale neomlouvá, tak abyste se pak nedivili k čemu vlastně dáváte postupně souhlas…) aby jejich duše byly do pekel strženy s nimy a tam jim musely sloužit. Přece jen, lepší tam mít pod sebou pár otroků na schlazení žáhy než být samo tou poslední onucí… Je to takový „multi level marketing hell-a-life“…

Ikona diskutujiciho Jarda V. 2021-03-16 02:14:27 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tady je článek z roku 2014 vysvětlující založení webu g.cz https://www.mediar.cz/byvaly-sef-maximu-a-majitele-extra-cz-rozjedou-cesky-buzzfeed-g-cz/

Ikona diskutujiciho Petra N. 2021-03-20 16:56:40
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji za tento odkaz. Na webu g.cz jsem nikdy nebyla (nebo o tom nevím), ale pokud zaměřením má být přinášet obsah lidem kteří chtějí prokrastinovat…., tak to je přesně to co nepotřebuji.
Relaxovat ano, zabíjet čas NE. Zaujalo mne i co jsem se tam dočetla o webu extra.cz. Zaujímám stanovisko, vyvozuji důsledky. Ještě jednou děkuji.

Satana vyvolávat nehodlám, web těžko by mi mohl takový nápad vnuknout, potřebovala bych spíše pořádné školení jak za méně času zvládnout více práce, protože pracuji ráda, jen práci nestíhám. Rady „jak zabít nudu“ tedy na mne osobně necílí. Dokážu si ale představit, že někdo, napříkad kdo ač práceschopný se nechává živit jinými, má pak pocit nevybité energie a „nudí se“. Pak by článeček našeptáváček asi i mohl padnout na úrodnou půdu. Většina lidí naštěstí má mozek a jakžtakž ho používá. Díky za odkaz i za článek.

Ikona diskutujiciho Diana 2021-03-18 17:45:49 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj Aluško,
mám dotaz, který s tímto článkem úplně nesouvisí, ale z těch nových je tématem asi nejbližší. Je sedmicípá hvězda (samozřejmě orientovaná špičkou nahoru) konstruktivní, nebo destruktivní? Přeci jen jsi říkala, že číslo 7 je pojeno s destruktivními božstvy, ale v jiném článku bylo, že všechna lichá čísla jsou konstruktivní.

Ikona diskutujiciho Samuraj 2021-03-30 18:59:56 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ono ůplně stačí, když se člověk dostane do bezvědomí /např. při ůrazu/. Velice lehce může do „bezduchého těla“ vklouznout jiný duch a člověk se probere jako někdo ůplně jiný.

Ikona diskutujiciho Lubomiro 2021-03-30 20:53:58 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj, kedy sa konečne prestane dehonestovať číslo vďaka ktorému existuje na Zemi život ? 🙂 … neveríte …? Jeden z najdôležitejších prvkov na Zemi je uhlík nie? … má 6 elektrónov, má 6 neutrónov a má 6 protónov = 666 = pekné nie 🙂

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-03-30 22:46:11
Ikona diskutujiciho
sipka

ano… a teď zkus ještě popřemýšlet nad tím, PROČ to tak je. není to náhoda.

Ikona diskutujiciho Lubomiro 2021-03-30 23:13:38
Ikona diskutujiciho
sipka

… áno, sú tu ešte ďalšie súvislosti. Človek z úrovne tzv. „šiestej čakry“ (nie je to iba jedna čakra je ich tam viacej) môže vstupovať do troch svetov, do hmotného, do astrálneho a do kauzálneho … ale toto je vážna vec … to predsa duchovne nezrelý človek nemôže a preto mu v knihe kníh odkážeme, že to je „zlo“. Svojím spôsobom je to aj pravda, lebo nevyzretosťou a neznalosťou sa dá urobiť veľa škody.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek