Kámen Cintamani: Vlastnili kámen Cintamani Jezuité? | 15.díl

24.9.2020 v Nezařazené 23

Tento článek je patnácté pokračování série o kamenu Čintamani. Pokud jste nečetli 1. díl, doporučuji vám se k němu vrátit, abyste chápali kontext. První díl zde: Kámen Cintamani: Blogger Cobra ušil past na lidstvo | 1.díl

Čtenář Ivan mě upozornil na znak, který je namalovaný na plátně, do kterého byl kámen Cintamani zabalen, kdy přijel manželům Rerichovým. Na plátně je slunce s písmeny IHS, které jsem už rozebírala. Byl to konkrétně 8. díl, využití ve válce, kde se píše:

,,Dále zdroj popisuje látku, do které byl kámen Cintamani zabalen, která je namalovaná na obrazu s názvem ,,Svatá truhla”:

Na plátně, uvnitř kruhu ve slunci, jsou latinská písmena „I.Н.S.“, která znamenají nápis: „In hoc signo victor eris“. To znamená: „Ve znamení tomto budeš vítězem“, nebo „In Has Salus“, což znamená „Tímto budeš zachráněn.“ Toto heslo bylo napsáno i na praporu Konstantina Velikého*, starověkého římského císaře.”

Ivan si vzpomněl, že symbol zná:

,,Vo vašom 12. článku máte okrem iných obrázkov aj snímok textilnej podložky, na ktorej bol položený cintamani kameň a na tejto textílii je vyobrazené tzv. JEZUITSKÉ SLNKO, čo je oficiálny znak, logo Jezuitského rádu – Tovarišstva Ježišovho. Slnko a v jeho vnútri sú písmená – skratky IHS. Tieto skratky majú minimálne tri významy v latinčine, jeden z významov je: ,,V TOMTO ZNAMENÍ ZVÍŤAZÍŠ“.
Osobne si myslím, že cintamani kameň poslali manželom Roerichovcom asi s najväčšou pravdepodobnosťou Jezuiti.“

Existuje i fotografie tohoto plátna, která byla ukázaná ve 12.díle spolu s truhlou.


Když zadáte do Googlu heslo ,,Jezuité“, uvidíte tohle:

S proklikem do Wikipedie. Pojďme si je představit, abysme se v tom hezky všichni zorientovali a pochopili odkud vítr fouká:

Tovaryšstvo Ježíšovo (Societas Iesu, ve zkratce SI, hovorově jezuitský řád nebo jezuité) je jeden z největších a nejvýznamnějších řeholních řádů římskokatolické církve. Založen byl sv. Ignácem z Loyoly roku 1534 (papežem schválen roku 1540). V roce 1773 jej sice papež Klement XIV. na nátlak evropských panovníků zrušil, řád ale fakticky nikdy zcela nezanikl a v roce 1814 jej papež Pius VII. celosvětově obnovil.
V současné době má řád přibližně 20 200 členů. Současným generálem řádu je Arturo Sosa. Jeho činnost se soustřeďuje zejména na pastorační a misijní činnost a na oblast vědy a vzdělávání. Členové řádu připojují za své jméno zkratku řádu. Na území České republiky působí Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, která zde provozuje 8 domů. Jejím provinciálem je od dubna 2019 Petr Přádka.
V roce 2018 přijala řádová nadace La Fundación Servicio de los Jesuitas para los Refugiados od nadace Open Society Foundations George Sorose 176 452 dolarů na „podporu práv migrantů Latinské Ameriky a Karibské oblasti“ a současně jiná řádová nadace Servicio Jesuita a Migrantes – España (SJM – España) přijala 151 125 dolarů, když v roce 2016 dokonce 75 milionů dolarů.[8] Charitativní řádová nadace Jesuit Worldwide Learning Higher Education at the Margins USA působící ve školství v USA přijala od George Sorose 890 milionů dolarů v roce 2016 a dalších 410 milionů dolarů v roce 2018. Na své webové stránce označuje jako svého partnera mj. i Open Society Foundations.
(zdroj)

Tohle je fotka kostela v Římě. Jezuitské IHS se sluneční symbolikou.
Zajímavá je i fotka ,,Zdi reformace“, která je ve Švýcarsku. Tato pamětní kamenná zeď slouží k uctění protestantské reformace a jejích zakladatelů včetně Jana Kalvína.

Všichni doufám víte, kdo je Soros*.
(*George Soros je americký finančník, multimiliardář židovského původu narozený v Maďarsku, jeden z nejvýznamnějších filantropů na světě.)
Ale pozor, to ještě není všechno. Na této stránce je vysvětlení znaku IHS. Cituji:

Christogram IHS je monogram symbolizující Ježíše Krista. Z řečtiny je to zkratka jména IHΣΟΥΣ (Ježíš). Ve východní pravoslavné církvi je christogram tvořen písmeny X, P, I a X uspořádanými do kříže. Jsou to první písmena jednoho ze dvou slov v řečtině: Krista a Ježíše Krista.
V západní kultuře existují kompozice: „IHS“ a také „IHC“, což jsou první písmena (iota-eta-sigma) jména Ježíš v řecké abecedě: ΙΗΣΟΥΣ (Ίησοῦς nebo ΙΗϹΟΥϹ). Zkratka v podobě „IHS“ se poprvé objevila na mincích Justiniána II na přelomu 7. a 8. století.
Řád jezuitů, jinými slovy Tovaryšstvo Ježíšovo (Societas Iesu), přijalo IHS jako svůj stálý symbol v 17. století. Objevily se mimo jiné i latinské interpretace zkratky IHS:

Iesus Humilis Societas – Pokorná společnost Ježíšova
Iesus Hominum Salvator – Ježíš, Spasitel lidí
a také:
In hoc signo vinces – Tímto znamením zvítězíš.

Tyto vyvinuté nápisy byly s největší pravděpodobností vytvořeny, protože ve středověku lidé mylně četli písmeno E jako H.

Podle legendy tento nápis s křížem viděl císař Konstantin Veliký ve spánku před bitvou proti Maxentiovi v roce 312 na Ponte Milvio.

Komentátoři nepřátelští vůči katolické církvi někdy interpretují zkratku IHS jako odvozenou od slunečních idolů egyptské mytologie: Isis, Horus a Seth. Současné vědecké poznatky však takové interpretace nepotvrzují.“

Podrobněji je IHS vysvětlen i na této stránce, ze které evidentně čerpal i přeložený popis na wikipedii.


Co vlastně znamená slovo ,,Ježíš“?
Záměrně píšu ,,slovo“ a ne osoba. Pokud jste četli článek ,,Pravda o Ježíši, židovsko-křesťanském Bohu a Proč nemá být základ Evropy postaven na křesťanské ideologii„, víte, že ,,Kristus“ není jméno osoby, ale označení společenské role, či postavení a v minulosti existovalo několik osob, které byly takto označeny. Pro připomenutí cituji ze zmíněného článku:

,,Pojmenování osoby Ježíš je pouze řeckým výkladem hebrejského Jehošua a to v pojímání tehdejší populace znamenalo „přinašeč vítězství“, tehdy vítězství nad římskou nadvládou. Pravděpodobně dle různých záznamů byli tři významní lidé nazýváni Ježíš. Dva stanuli před Pilátem a poslední vedl odboj proti Římu v roce 136. Kdo byli ti dva před Pilátem? Ježíš – Bar Abbas a Ježíš – Kristus.

Bar Abbas není jméno, ale titul – znamená v překladu syn otce, avšak výraz Abba je vždy používán jen ve vztahu k bohu otci.

Kristus též není jméno – řecký převod židovského titulu mesiáš – ten, který se stane králem Židů! (Koptsky Chrs, toto označení pak má další významy u gnostiků, přiblížím později).
Tedy před Pilátem stáli dva vůdci rebelií, oběma se říkalo Ježíš (přinašeč vítězství) a o jednom bylo tvrzeno, že je Bar Abbas, zatímco druhého nazývali Christem.
Prvý byl obviněn z náboženského fanatismu, při kterém měl údajně i vraždit lidi, což se však neprokázalo, a druhý čelil obvinění z vedení rebelie za svržení místodržícího, aby se sám stal králem Židů.
V Novém Zákonu se pak dozvídáme, že lid si vydobyl propuštění Barnabáše! Jak vzniklo jméno Barnabáš, není nutné ani vysvětlovat.

Když jsem na toto Ivana upozornila, dopsal mi k tomu další podrobnosti:

,,Zdravím Vás. Máte úplnú pravdu, skutočne MESIÁŠ znamená TEN, KTORÝ SA STANE KRÁĽOM ŽIDOV. Samotný výraz CHRISTOS znamená POMAZANÝ. Problém však spočíva úplne v niečom inom. Biblická postava Ježiša Krista je úplne vymyslená. Je to zámerná a manipulatívna fikcia. Biblický Ježiš Kristus nikdy nežil, tým pádom nemohol byť nikdy ukrižovaný !!! Je sice pravda, že jedna bytosť s menom Ježiš Kristus v histórii skutočne žila, ale žila o 350 rokov skôr ako ten údajný biblický Ježiš. Nemal židovskú etnicitu, nebol nikdy ukrižovaný a počas svojho života jeho noha nikdy nevstúpila na územie kde sa mala údajne odohrávať tzv. „biblická dĕjeprava“. To znamená územia dnešných štátov Israhell, Jordánsko, Libanon, Sýria, Saudská Arábia, Egypt, Irák etc…Našla sa 1500 rokov stará kompletná biblia (starý + nový zákon), v ktorej nieje žiadna zmienka o ukrižovaní. Takisto aj skoro všetky postavy v novom zákone sú vymyslené. Ježišova údajná matka Maria nikdy nežila, rovnako aj Mária Magdaléna, Veronika, Lazar, dvanásti apoštoli, štyria evanjelisti – Matúš, Marek, Lukáš, Ján, to všetko je bohapustá fikcia. Všetky tzv. channelingy s Ježišom, Jehoshuom, Máriou, Máriou Magdalénou a s akoukoľvek entitou vydávajúcou sa za neviemkoho z novozákonných biblických čias sú bohapusté manipulácie a podvody. Jedná sa o komunikáciu s temnými, zlomyselnými, zlovoľnými a podvodníckymi bytosťami. Sú to príslušníci rôznych negatívnych mimozemských rás. Kompletne celá história ľudskej rasy je v oficiálnej historiografii sfalšovaná. K napísaniu prevažnej časti biblie aj k väčšine sfalšovaní dejín ľudstva došlo na Nikaejskom koncile (Nikae-dnešné turecké mesto Ifnis) v roku 325 nášho letopočtu. Autormi biblie je 5 alebo 6 bytostí, myslím že 5. Biblia nieje písmo svaté skôr písmo klaté a už vôbec nie SLOVO BOŽIE. Ani v tom najhoršom sne, nieto ešte v skutočnosti. Biblia je výsostne matrixový, zámerne manipulatívny a veriacich zotročujúci text. Nieje náhoda, že rímskokatolická cirkev o sebe tvrdí, že ona je na tomto svete jediná pravá cirkev, „CIRKEV KRISTOVA A CIRKEV BOŽIA“. Viac parodické tvrdenie snáď už ani nemôže existovať.

Zaujímavým faktom je to, že oficiálnym titulom rímskokatolíckeho pontifika (pápeža) v latinčine je: PONTIFEX MAXIMUS. A teraz si Aluška radšej sadnite ak nesedíte. A viete aké je kompletne celé meno jednej zo šiestich bytostí tvoriacich kolektívnu bytosť Satana?

Ale určite je to len „náhoda“ a „zvláštna zhoda okolností“. To meno jedného zo Satanov znie : PONTIFEX P******X MAXIMUS.

Ďalej je veľkou pravdou to, že tesne pred koncom ich času, budú musieť na „plnú hubu“ povedať populácii pravdu. Oni tú pravdu po malých čiastkach hovoria už viac rokov. Pred niekoľkými rokmi terajší „svatý otec“ František povedal, citujem:

JEŽIŠ KRISTUS NIKDY NEŽIL. JE TO VYMYSLENÁ POSTAVA. NEMODLITE SA K NEMU A NEPROSTE HO O POMOC, MOHLO BY TO BYŤ PRE VÁS NEBEZPEČNÉ…

koniec citátu. Povedal to verejne na určitom fóre. Títo špinavci moc dobre vedia, že biblický Ježiš Kristus je úmyselná fikcia. Napriek tomu s ním veriacim ovečkám neustále oblbujú hlavy. Všetky tzv. bohoslužobné úkony (diabloslužobné úkony), najmä udeľovanie tzv. cirkevných sviatostí počnúc krstom potom prvé „sväté“ prijímanie, birmovanie, sobášny obrad, spoveď, vysvätenie nejakého priestoru až po posledné pomazanie pred smrťou, to všetko sú čiernomagické rituály zakamuflované za „bohoslužobné úkony“.“

Promiňte mi tu cenzuru, ale nechci riskovat, že někdo jméno zneužije, tak jsem ho radši zamázla, stejně jako u návodu jak s kamenem cintamani někoho zabít. U ďáblova jména platí to, co bylo lidstvu jasně řečeno i ve fantasy sérii ,,Harry Potter“, kde je snad každých pět minut zopakováno, že ,,Jméno pána zla se nesmí nahlas vyslovit“. To samé platí o pro nás. Není problém si to jméno přečíst, ale nesmíte ho nahlas vyslovovat, proto ho sem raději celé nedám, aby náhodou někoho nenapadlo to schválně zkoušet a pak se divit.
Tomu, že má papež stejné jméno jako jeden ze šesti padlých andělů jsem chtěla věnovat článek, ale Ivan mi to vzal z pusy. I tak jsem ráda, že si toho někdo další všimnul.

O tom, komu slouží římskokatolická církev, už bylo napsáno mnoho. Kostelní rituály jsou nejenom že založené na černé magii, ale obsahují také podobenství kanibalismu, kdy se na mši za oltářem pije krev Kristova a pojídá tělo Kristovo. Když jsem se jako malá zděsila, že pan farář u oltáře obrazně požírá pana Ježíše a ptala se na to, babička mi řekla, že ,,to je jenom jako“. Ale mně to nedávalo smysl a ptala jsem jako proč to dělají. Odpovědí bylo, že aby na něho přešla ta svatost z Ježíše, že tím že ho symbolicky sežere, bude taky tak svatej jako on. No do pr.!!! – kanibalové taky žerou srdce svých obětí, aby na ně přešla jejich síla.

Takže si to shrneme: Papež nese ďáblovo jméno, Ježíš není osoba, je to označení pro budoucího krále židů, církevní rituály jsou založené na černé magii a kanibalismu, Jezuity bohatě sponzoruje Soros a kámen Cintamani, který dostali Rerichovi, byl zabalen v plátně se znakem Jezuitů. Z toho jednoznačně vyplývá pouze jediný logický závěr. A to nejsou žádné konspirační teorie, to jsou ozdrojovaná fakta, která si všichni můžete ověřit.

Použití slunce ve znaku je známo v tajném židovském učení a teoreticky mohlo být převzato z římských rituálů. Moc dobře věděli, že když nějakou skupinu, firmu, osobu nebo dům označíte symbolem slunce, nikdo to už nemůže zničit a pokud by zničil, tak s velmi neblahými následky pro sebe. Slunce je totiž věčné, trvalé a nezničitelné, je to univerzální ochranný symbol a jak už to tak u ochranných symbolů bývá, může se použít i zneužít na cokoliv. Může chránit vás osobně, váš dům, vaši firmu a pomáhat vám, nebo může být použito i pro logo skupiny, která dobrá není a i tu bude chránit. Dneska je to už známé, protože jsem to dala na internet, ale uvědomte si, že jezuité oficiálně vznikli v roce 1534, takže jediný kdo mohl vědět, jaký je ideální symbol pro ochranu řádu, museli být příslušníci tohoto etnika. Obyčejní lidi zvenku o tom neměli ani páru a v žádném případě to není náhoda.

Opět se tedy vracíme k tomu, na co jasně poukazují všechny přeložené zdroje v seriálu. Perfektně to sedí. Takže kámen Cintamani, který dostali manželé Rerichovi, byl majetkem řádu Jezuitů, kteří ho zapůjčovali za předpokladu dodržení smlouvy. A protože se zdroje shodují na jednom a tomtéž kameni, který v historii cestoval k různým slavným postavám, je to mnohem starší spolek, než uvádí wikipedie, akorát neměl to stejné jméno a nebyl oficiálně znám. Kdo ho vedl, je jasné.

Kde by mohl slavný jezuitský Cintamani kámen odpočívat dnes? Je v rukách dalšího ,,vůdce“, nebo je někde uložen? K tomu zdroje nejsou. Teoreticky by mohl být uložen ve Vatikánském archivu kde je uložena spousta podobných věcí, nebo ho může mít ústřední vedení řádu, které o tom pochopitelně nemluví.

pokračování příště

© Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2020

 Komentáře

Ikona diskutujiciho sycho 2020-09-24 07:54:09 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Hmmm, zajimave…
Tedy, pokud jezuite vznikli (byli ofiko zalozeni) v 16. stol., ale kamen C se datuje az nekde k salamounovi, pak mi prijde pravdepodobne, ze jezuite jsou jen prekabateny nejaky starsi rad, ktery se jmenoval buh vi jak. Beztak to bude nejaky babylonsky saturnsky kult :).

Ikona diskutujiciho adri 2020-09-24 12:25:44 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

taky mě napadlo, že jak Napoleon tak elexandr makedonský měli společné to, že byli u svých lidí a vojáků oblíbení … to všechno ten kamen no .. a že oba znali své vojáky jménem (jak si pamatovali tisíce lidí jménem je nyní fakt záhadou, že?)
nó, a tahle část článku (ostatně jako všechny) jsou fakt síla … uff

Ikona diskutujiciho Kaia 2020-09-24 14:15:31 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Bude od rijna zapisnicek? :)) Docela mi to chybi,bavilo me i cteni komentaru a ruznych novinek(nejen z tveho zivota)

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-09-24 15:21:41
Ikona diskutujiciho
sipka

Já teď na jeho správu nemám čas a nevím co bych do něj psala – snažím se dělat youtube místo toho

Ikona diskutujiciho Simon 2020-09-25 11:11:43 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jezuiti,prevzali pochodeň po templároch a tí zasa z Babylonu.Pápež František je tiež jezuita.Vo Vatikáne ale rozhoduje takz.čierny pápež.Celá história je vo V.knižnici.Jezuiti majú observatórium ktoré sa volá Lucifer a tak dalej… .

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2020-09-26 15:11:14 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nápis IHS býva i v kostoloch u nás ale obvykle asi bez slnečnej symboliky. Ale neviem či v každom, nechodím do kostola ale je to vidieť napríklad tu a videl som to i inde: https://sk.m.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:%C5%A0trba_-_R%C3%ADmskokatol%C3%ADcky_kostol_sv._Ondreja_-_interi%C3%A9r.jpg

Ikona diskutujiciho izairi 2020-09-26 17:18:11
Ikona diskutujiciho
sipka

mariane,myslím,že je to ve všech kostelech ŘKC.Bývá to také vyšité na plátně (ubrusech)které se dávají na oltář a stůl u kterého se slouží mše. A kněží to někdy mají namalované nebo vyšité na ornátech.Bývá to všude,no to je alespoň vidět kdo ŘKC ve skutečnosi řídí a komu podléhá když observatoř se jmenuje Lucifer.Jo a to IHS bývá i s tím sluncem a je prostě strašné jak se dá zneužít konstruktivní ochranný symbol.

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2020-09-26 15:17:21 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Údajne súčasný predseda Igor Matovič slúži jezuitom. A kedysi sa sám vyjadril niečo v zmysle že on sa zapíše do dejín. No Slováci radšej dúfajte že tento klaun nevlastní Cintamani lebo kto vie, čo by napáchal.

Ikona diskutujiciho varvara 2020-09-30 13:08:25
Ikona diskutujiciho
sipka

MATOVIČ je jezuita!!!! – Kotleba je OTROK jezuitov (či je aj ich „zasväteným zločinným vojakom“ to mi nie je jasné – vnímam tam rozpor) a musel sa k tomu verejne prihlásiť – rovnako tak TISO bol vysoko „vysvätený jezuita“ – na sk (a nielen na sk) je teda od tzv. „pokresťančovania“ KLÉROFAŠIZMUS – všetky kroky sú vedené klérofašistickými jezuitami – vrátane tzv. „socializmu“ – v tom čase mali dokonca ako jediní – svojich vlastných – z verejných zdrojov“ platených OTROKOV – sluhov – tzv. „gazdiné“, „kostolníci“, „záhradníci“, … – je to LOŽ, že boli prenasledovaní … megalož.
Čo myslíš, prečo sa aj FICO nechal verejne „birovať“?!? – prečo všetci kľačia na „omšiach“ na kolenách, prečo aj p-rezidenti povinne absolvujú to uznanie su(a)tanistami?!? – čo je nám hovorené?!? Čo znamená to priznaie k Cyrilo-Medodovskej vražednej – zločinnej „tradícii“?!?
Možno konštatovať, že všetci – v akejkoľvek „funkcii“ (aj „úradníci“ všetkých úrovní) sú oddanými služobníkmi temných. Prečo asi toľko tých „KUFFOVCOV“ sedí v „parlamente“, …?!?
Tzv. „biely pápež“ je len otrok a hovorca bez právomoci uviazaný na motúzikoch Čierneho pápeža s čiastočnou právomocou držiacou „líniu“ – ten je však OTROKOM „sivého pápeža“ – otroka priamych OTROKOV achrontov.

PS: Čo myslíš – o čom bola fraška s tzv. „pohrebom“ K. GOTTA?!?

Ikona diskutujiciho Magdalena 2023-08-06 17:05:31
Ikona diskutujiciho
sipka

Pro Varvara .
Já jedného z Kuffů měla za slušného člověka který pomáhá chudým lidem jako farář ale teď se mi to jeví že cez tu charitu a Krista Velkněze posouvá pozemky své rodině.
https://plus7dni.pluska.sk/domov/zemepani-kuffovci-rodina-poslanca-vlastni-rozsiahle-pozemky

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2020-09-26 18:34:04 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

kooukám na slovensku mají lidé smůlu na politiky to je lajčák motovič čaputová to je krásna trojka ja vám to vůbec nezávidím kdyby se to stalo tady v česku byla by to 3 pražská defenestrace lidi na slovensku jsou hodně nervově odolný nebo řádně zmanipulovaní

Ikona diskutujiciho varvara 2020-09-30 13:29:32
Ikona diskutujiciho
sipka

pavle,

Slovieni – hlavne na území dnešného tzv. „slovenska“ sú najviac postihnutým a najpreklínanejším náRODom práve tzv. „pokresťančovaním“ – na tomto území temní vyvraždili viac, ako 80% (ak celok je 100%) obyvateľstva – dospelých pred deťmi mučili a za živa pálili – miminká a malé deti hádzali do ohňa – – časť odvliekli v okovách do otroctva – a deti, ktoré ponechali, sa na to museli povinne dívať – trvalý zápis do DNK!!! – následné týranie, znásilňovanie, mučenie na všetkých možných úrovniach – všetky tie ich „kostoly“, „chrámy“, „kaplnky“, „kríže“, … sú všetky postavené na krvi a kostiach umučených a zavraždených našich svetlých predkov (takto uväznili ich duše a často aj živatmy) – postavených na našich miestach sily – tým si zabezpečili určitý stav hlbokej podriadenosti a otroctva – to je téma na veeeľmi dlhú rozpravu.

Árijci – tzv. „nemci“ – to boli bojovníci a bádatelia (vedci) – preto sa začalo práve tam – s cieľom postaviť ich proti svojim RODným – proti Slovanom – všetko je len o tom, aby sa títo v bratovražednej vojne vyhladili navzájom a tým si zamedzili výstup k výšinám – stali sa ak navždy OTROKMI temných.

PS: tzv. „štáty“, „republiky“, „kráľovstvá“, „cisárstva“, … sú len akési „oddelenia“ jednej firmy – takže zbytočne máš pocit, že CZECHIA je výnimka – napísané sú jedniné „notičky“ a každý OTROK tancuje presne podľa tých notičiek a nie inak.

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2020-09-26 21:38:39 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Slováci jednoducho trpia utkvelou predstavou že mladí prinesú zmenu, preto sa tu volia mladí politici, preto Čaputová a Matovič. Lajčáka nikto nevolil. Slováci by nikdy nezvolili napr. Zemana a Babiša. Ale to je fuk, zaujímalo by ma ako vlastne vznikol názov Cintamani, znie to exoticky, neeurópsky a neamericky. Američania používajú názov saffordit. Prečo bol saffordit premenovaný na Cintamani, jedná sa vôbec o ten istý kameň?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-09-27 07:56:01
Ikona diskutujiciho
sipka

Saffordit je oficiální název nerostu. Cintamani je okultní název.

Ikona diskutujiciho Simon 2020-09-27 07:36:50 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aby sťe mali predstavu,kto sú jezuiti.V roku 1776,jezuita Adam Weishaupt syn jezuitu zakladá spoločnosť Ilumináti,ktorá je len jezuitská odnož +slobodomurári,druhá odnož.Od Francúzkej revolúcie po vraždu A.Lincolna,vznik NSDAP.Dosadenie jezuitu Tisa za prezidenta 1.republiky až po jezuitské NATO a odstránenie Kennedyho,môžeťe sa spolahnúť,že to majú… .

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-09-27 08:00:27
Ikona diskutujiciho
sipka

díky to mi v článku chybí

Ikona diskutujiciho Simon 2020-09-27 12:57:18 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pre tých,ktorý hľadajú pravdu a fakty o jez.Autor:Edmond Paris:Tajné dejiny jezuitou,za túto knihy ho zabili.1800stranová kniha po jej prečítaní už nikdy nebudeťe ako pred tým,to Vám garantujem.Ďalej prof.Valter Veith Nový svetový poriadok link https://www.youtube.com/watch?v=DaWCfVReppA a 10 faktov z Tartárie https://www.youtube.com/watch?v=DaWCfVReppA ,takže na vrchole je hádajte kto?

Ikona diskutujiciho Simon 2020-09-27 13:05:24 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jezuitská prísaha:
Týmto sľubujem a prehlasujem, že budem, kedykoľvek sa naskytne príležitosť, podporovať a viesť neoblomnú vojnu, tajne aj otvorene, proti všetkým heretikom, Protestantom a Liberálom, tak, ako mi to bolo nariadené, aby som ich vykorenil a vyhladil z tváre celej zeme; a že neušetrím ani vek, ani pohlavie alebo stav; a že budem vešať, zabíjať, variť, trhať, škrtiť a pochovávať zaživa všetkých známych heretikov, rozrezávať im bruchá a loná ich žien a drviť hlavy ich detí o steny, aby som navždy zlikvidoval ich mrzkú rasu. Ale ak toto všetko nemôže byť robené otvorene, budem tajne tráviť nápoje, škrtiť povrazom, použijem oceľový hrot alebo olovenú guľku, bez ohľadu na česť, postavenie, dôstojnosť, autoritu osoby alebo osôb, nech je v akomkoľvek stave života, buď verejne alebo tajne, toto mi môže byť v akomkoľvek čase nariadené akýmkoľvek agentom Pápeža alebo Nadriadeným z Bratstva Svätej Viery Spoločnosti Ježišovej.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-09-27 13:07:19
Ikona diskutujiciho
sipka

Hm… jak poetické.

Kde jsi to našel?

Ikona diskutujiciho Robin Hood 2020-09-30 22:45:08 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tři Kristové http://www.magickriver.net/3-Christs.htm

Ikona diskutujiciho ivan 2020-10-04 23:32:30 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Simon, prísaha predcila moje veskerá ocekávání co do obsahu, rozsahu podrobností a výberu výrazu. Kdysi jsem mel na Jezuity kladný az obdivný názor. Hohoho co bylo to bylo.

Ikona diskutujiciho Martin 2020-10-07 20:45:56 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Milá Alue, rád bych doplnil nějaká klíčová fakta.

Ano, to s těmi jezuity je pravda. Oni jsou něco jako armáda Vatikánu. Vatikán je sám o sobě pekelný, ale jezuité jsou ta nejtemnější síla. Je to velmi dobře zdokumentováno v této knize… Jiří Novotný, František Polák. 1998. Edmond Paris: Tajné dějiny jezuitů, PDF ke stažení. http://www.musculus.cz/tdj/

I když samozřejmě sama katolická církev je od počátku temným nástrojem k zotročení lidstva.

http://www.ragauian.cz/vznik-islamu-a-tajne-dejiny-krestanstvi-aneb-jak-katolicka-cirkev-zabila-krista-znicila-krestanstvi-a-stvorila-islam/

Každopádně s tím tvrzením o Ježíšovi nás všechny ten váš čtenář mystifikuje. Slušně řečeno. To církev úplně zničila jeho poselství.

Ikona diskutujiciho Majkl 2021-06-17 10:22:25 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Někdo se v Česku snaží prodat černý obsidiánový náramek pod záštitou energie Feng Shui za obrovské prachy https://cz.obsidianbracelet.com/ a udělal si na to YouTube reklamu (nemůžu ji teď najít).

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek