Původ nemocí je duchovní, aneb pohled Kurandery

25.11.2022 v Zdravověda 14

Podle kuranderismu nejsou příčinou nemocí pouze fyzické procesy, ale také sociální, psychologické, emocionální a duchovní faktory. Kurandery (Kurandero je kečuánský léčitel, šaman) věří, že manipulací s energetickým a nadpřirozeným světem se dostanou ke kořenům onemocnění dříve, než se projeví.
Kurandery věří, že všechny nerovnováhy lze obnovit a vidět na duchovní úrovni, a proto mohou být všechny nemoci způsobeny, diagnostikovány a vyléčeny duchovními silami zvanými corrientes espirituales, neboli duchovními proudy.V rámci kuranderismu existuje množství pozorovatelných stavů v energetickém poli, které signalizují onemocnění. Níže uvedené příklady jsou archetypální klasiky, o kterých často hovoří šamani. Jsou to nejčastější způsoby, kterými spouštíme procesy vedoucí k nemoci.

Bilis, neboli hněv, je jedním z příkladů nemoci, která má jak fyzickou, tak duchovní povahu. Vzniká z emocionálních příčin a je běžná u lidí, kteří se cítí být druhými lidmi vyloučeni, ukřivděni a natolik postrádají v životě pocit spravedlnosti, že v sobě nosí svůj hněv uložený v podobě energie, která je dost silná na to, aby vedla k žaludečním potížím nebo vředům, pokud se správně neuvolní.
Palčivou touhou těchto lidí je, aby křivdy, které utrpěli, byly odčiněny, a zatímco se tak bohužel neděje, v jejich útrobách je cítit svíravá kyselost. To je bezmoc a potlačovaný hněv za křivdy, které zůstávají neodčiněny.

Empacho a pulsario jsou podobné stavy, které jsou rovněž důsledkem emocionálních příčin. V obou případech jde o zablokování energií v horní části žaludku, které brání jeho normální funkci a způsobují poruchy trávení.
Šamani tyto stavy popisují jako formu vykrystalizované bolesti, smutku, nebo hněvu. Častěji jsou diagnostikovány u žen a mohou souviset s hormonální nerovnováhou, ale mohou je zažívat i muži. Mezi příznaky patří neklid, úzkost a podrážděnost.

Nemoci u obou pohlaví a zejména u dětí mohou vznikat také v důsledku mal aire. To je doslova „špatný vzduch“. Označuje dusivou, špatnou atmosféru, obklopující jedince nebo rodinu.
Obzvláště náchylné jsou děti, které jsou citlivější na nálady ostatních a na své prostředí. Výsledkem může být nachlazení, třesavka a bolesti uší, které mohou mít kromě fyzické příčiny i symbolický význam. Například bolesti uší mohou být důsledkem touhy neslyšet, co se přímo dítěti, nebo v jeho okolí, říká.

V andské psychologii existují tři sféry, roviny nebo stavy vědomí, v nichž se odehrává naše cesta. První Ukupacha neboli nižší svět, odpovídá místu prvotních zkušeností a stínovému já, kde vládnou naše instinkty, intuice a strachy.
Druhý Hanaqpacha, horní nebo božský svět, je superego, morální nebo božské Já, které nás vede k etickému a soucitnému jednání.
Poslední Kaypacha, střední svět, je ego. Moderátor mezi oběma světy, který nám umožňuje rozhodovat se tak, abychom mohli ve světě efektivně působit.

Mezi problémy vyplývající ze sociálních faktorů patří envidia, závist nebo žárlivost. Například když soused touží po tom, co je vaše, nebo vám zazlívá váš úspěch. Místo toho, aby ve vás takoví lidé viděli inspiraci a sami se snažili dosáhnout stejných věcí, směřují k vám svou nezdravou energii a ta pak působí na vaši duši. Mal puesto,  neboli prokletí a mal d’ojo, neboli zlé oko (upřený pohled s touhou ublížit) souvisejí se závistivým stavem envidia a mohou u napadeného člověka vyvolat zvracení, průjem, horečku, nespavost a deprese.

Čtěte také:
Zlé oko: Poznejte sílu zlovolné kletby a braňte se
Zlé oko: Kletba, která vzniká ve vzteku
Zlé oko 1.díl: Původ kletby
Zlé oko 2.díl: Návody pro odstranění kletby
Zlé oko 3.díl: Návody pro odstranění kletby II.

Může se objevit i duchovnější problém, známý jako mal suerte nebo saladera, což znamená smůla. Když se energie postiženého člověka natolik sníží nebo je tak sklíčený, že nemůže dosáhnout ničeho konstruktivního.

Souvisejícím stavem, který je častější v Amazonii, je daño, neboli škoda. Magická nemoc, kterou často sesílá čaroděj pracující na objednávku klienta, a jedná se tedy o vážný útok. Mezi příznaky daño patří bolest, únava, problémy s dýcháním a časem i výskyt nádorů nebo jiných nemocí, které v těle nabývají fyzické podoby. Daňo pak musí být energeticky ošetřeno, aby se odstranil duchovní jed, neboli virote. To je zlý trn, či šipka, který byl na postiženého seslán. Účelem léčení je navrátit tento jed zpět k jeho zdroji.

Stav susto označuje ztrátu duše. To je stav, kdy ztratíme část svého ducha, nebo se naše energie natolik zablokuje a vyčerpá, že již nemáme přístup k plné síle, nebo k aspektům sebe sama, které potřebujeme pro své blaho a pro svůj další život. Může vzniknout v důsledku šoku, traumatu, zneužívání nebo nespravedlnosti a jeho příznaky mohou zahrnovat nervové poruchy, pocity strachu a paniky, ztrátu chuti k jídlu a energie, nedostatek důvěry ve svět, nechuť zapojení se do něj nebo celkovou malátnost a úpadek, jakoby ze zlomeného srdce. (V moderním jazyce je to v podstatě syndrom PTSD)

V pralesních tradicích ayahuaskových šamanů se nemoci často diagnostikují tak, že se na nemocného sešle čaroděj (jako v případě daño). Léčba obvykle spočívá v odstranění problému a vrácení jeho energie v plné síle tomu, kdo ji seslal. V moderním městském prostředí a v Andách, kde je lékem San Pedro (Echinopsis pachanoi, známý jako kaktus San Pedro, je rychle rostoucí sloupovitý kaktus pocházející z pohoří And v nadmořské výšce 2 000–3 000 m. Vyskytuje se v Argentině, Bolívii, Kolumbii, Chile, Ekvádoru a Peru), se tyto tvrdé metody zmírnily a umravnily, takže léčitel má větší sklon hledat zdroj utrpení nikoli zcela ve světě duchů nebo u vnějšího nepřítele zlého čaroděje, ale v pacientovi samotném.

To je v souladu i s učením ayahuaskových šamanů. Nesmíme obviňovat druhé za to, co nám způsobili, ale musíme se postavit sami sobě a své odpovědnosti, abychom našli spásu uvnitř sebe. Protože právě tam se skrývá skutečné uzdravení. Tím pochopíme souvislosti mezi námi a nerovnováhou, která vedla k našim nemocem, a zjistíme, že často souvisí s nějakým morálním nebo společenským prohřeškem i z naší strany, který naše problémy způsobil, nebo k nim alespoň přispěl řetězcem událostí, jež daly vzniknout destruktivní energii, jež způsobila naši nemoc. I když nám tedy nemoc úmyslně přál náš soupeř, musíme se i jako trpící poctivě ptát sami sebe, co jsme udělali, že jsme tento útok vůbec vyvolali. Nejsme zbaveni veškeré odpovědnosti jen pro to, že jsme obětí, ale jsme součástí sítě interakcí, které k němu vedly.
Avšak ani tento princip nelze uplatnit všeobecně, příběh každého člověka je jiný, cesta každého člověka i důvody proč má problémy, jsou individuální.

Mal Aire je toho příkladem. Běžně se diagnostikuje, že vzniká ze špatné atmosféry v domácnosti, takže nejde o zcela duchovní problém, ale souvisí také se sociální a psychologickou skladbou lidí, kteří v dané domácnosti žijí.
Kdyby byli šťastní a silní, nepřitahovali by takovou vtíravou těžkou sílu.
Vyvstávají tedy otázky: Jaká je skutečná povaha problému? Proč vlastně v domácnosti panuje nesoulad? A co lze prakticky udělat, aby se to vyřešilo?
Na pacientovi je také, aby identifikoval a napravil vše, čím oslaboval svého ducha a vystavoval se riziku. Tím, že převezme odpovědnost za svou nemoc, dává také sám sobě sílu ji vyléčit.

Dá se říci, že andské kuranderství je sofistikovanější, než pralesní medicína. Neobsahuje pouze jednu příčinu a následek nebo jeden úkon a protiúkon, ale vyžaduje hlubší zkoumání naší psychologie, včetně naší morálky a motivace, chování a základních přesvědčení.
Tímto způsobem dochází k pochopení širšího vzorce našich interakcí a jemných energetických toků, které ovlivňují náš život.

Šaman rostlinné medicíny se tedy kromě alchymisty rostlin a duchovního odborníka často stává i jakýmsi psychologem, knězem, zpovědníkem nebo terapeutem, který nemocnému může pomoci nahlédnout na své potíže v širším kontextu a pochopit svoji úlohu a pozici ve vesmíru.

© aluska.org 2022

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Pavel 2022-11-25 08:04:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji za nádherný článek.

Ikona diskutujiciho zuzi 2022-11-25 10:50:33 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Článek je výborný. Akorát bych doplnila aby lidé do Peru za kuranderos nejezdili protože je to tam samý podvodník a černý mág. Je větší pravděpodobnost že naletíte nebezpečnému člověku než že potkáte skutečného léčitele který dělá pro místní.
Taky je v tuzemsku dost podnikatelských subjektů které se na tom ilegálně přiživují a dělají na své zákazníky dlouhý chobot.

Ta filozofie je krásná ale byla zneužitá jako všechno na tomto světě. A připomínám článek o pánovi co tam skoro umřel:

https://aluska.org/brutalni-svedectvi-o-satanskem-deni-pod-rouskou-samanskeho-turismu-a-vyletu-do-peru-kdyz-se-zlo-maskuje-jako-duchovni-poznani/

Ikona diskutujiciho Koblih 2022-11-25 10:56:04
Ikona diskutujiciho
sipka

Mně úplně stačilo když jsem se dověděl že šaman co jezdí po světě aby vydělával chechtáky není skutečný šaman. Že šaman je spojený se svým kmenem který ho potřebuje a neexistuje aby někde jezdil a dělal za peníze pro cizáky a bělochy. To jenom na konto těch podvodníků co rýžujou na šamanismu, ayahuasce a výletech do Peru. Šamana podvodníka proto poznáte snadno. Místo aby seděl doma v chýši rozmlouval s duchy a byl k dispozici své skupině, jezdí po evropských esofestivalech.

Ikona diskutujiciho Q 2022-11-25 10:51:24 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mal aire, na to trpí hlavně děti a dospívající. Jsou nemocní z dusna a z nedostatku lásky doma. Ale když to řeknete rodičům tak se strašlivě urazí.

Ikona diskutujiciho Jojo 2022-11-25 17:13:25
Ikona diskutujiciho
sipka

Nejen urazí, ale vlastně ani nepochopí dobře míněnou radu. Já v takové rodině vyrůstala a jediná pomoc byla se brzo vdát a vypadnout. A bohužel následky té „krásné rodiny“ si nesu dodnes. Tedy samo, že se snažím s tím pracovat a rozpouštět ten hnus, který jsem si tam nabalila. Většinou se mi to daří, jindy zase do toho vlítnu a mám co dělat to ustát. A těžko se mi přijímá, že prý své rodiče jsem si vybrala sama …..Jsem sice paní v letech, ale chci se dožít té pravdy jak to vlastně je!!!

Ikona diskutujiciho Fialka 2022-11-25 19:06:44
Ikona diskutujiciho
sipka

To vlastně znamená „jste špatní rodiče a dítě z vás má stres“ a to nikdo slyšet nechce. Že selhal. Že má nevyspořádané vztahy. Že se jeho dítě cítí nestabilní nebo nechtěné.

Ikona diskutujiciho Karel 2022-11-25 19:11:32
Ikona diskutujiciho
sipka

Dneska jsou kurzy a školy na kde co. Dokonce jsem viděl i kurz pro ženy jak dosáhnout orgasmu. To jsem mrkal. Ale na ten nejtěžší a nejdůležitější úkol v životě člověka, na rodičovství, žádná škola není. Všichni se to učí za pochodu, ani nikdo neskládá přijímačky nebo psychotesty, takže do toho snadno spadnou nekompetentní a nezralí lidé. Je to takový zvláštní a asi to nemá řešení. Auto byste člověku bez autoškoly a bez složené zkoušky nesvěřil. Ale lidskou bytost beze všeho kdykoliv a kdokoliv.

Ikona diskutujiciho Jojo 2022-11-25 22:34:47
Ikona diskutujiciho
sipka

Přeeesně, na rodičovství na té, dle mého názoru, jedné z nejdůležitějších věcí vůbec žádná škola není. A proč asi, že? Že by opět něco pokřiveného v našem bytí? Děti místo toho, aby s mámou byly co nejdéle doma, se odtrhly a narvaly do školek, dříve do jeslí, atd……ale to je asi na jiný článek 🙂

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-11-26 00:04:51
Ikona diskutujiciho
sipka

mě to hrozně žralo. že mě vlastně vychovávají cizí lidé 🙁 je to špatně

Ikona diskutujiciho Dracena 2022-11-25 11:00:45 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To s tou závistí je dost nepříjemné 🙁 to aby se člověk co je vidět pořád čistil a prosil za ochrany protože co lidi dneska dělají je až neuvěřitelné. Četli jste na seznamu že udavači poslali podnět na ředitele hračkářství za to že napsal na internet názor co se nenosí? Ptám se proč to lidi dělají a co z toho mají? Nic jiného než závist a sebestředná neschopnost přijmout jiný názor to není. A je to hodně paradoxní protože se nám ze všech stran káže že máme být tolerantní a chápaví k úchylkám a duševním nemocem a na druhou stranu když to někdo odmítá tolerovat tak jeho rozhodnutí nikdo nerespektuje a ještě ho špiní v médiích!!

Ikona diskutujiciho Květa 2022-11-25 11:13:10 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji za příjemné čtení na dobré ráno, moc se mi dnešní článek líbil. 🌹

Ikona diskutujiciho Milan 2022-11-25 11:17:33 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

děkuji 🙂

Ikona diskutujiciho Alina 2022-11-28 10:50:49 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Opäť veľmi zaujímavý článok, hoci podstata pre mňa nie je nová, o kuranderizme som ešte nepočula. Ide vlastne o etikoterapiu a podobné prístupy, ktoré vedia, že všetko je v nás, aj pôvod všetkých chorôb, lebo nerovnováha vnútri – v našej duši sa vždy prejaví aj navonok v podobe choroby. Tým, že žijeme v takom svete, v akom žijeme, sa nerovnováhe nevyhneme, lebo sa ovplyvňujeme navzájom, aj prostredie na nás vplýva, a tak jediná cesta je nenechať sa ovplyvniť, mať silné energetické vyžarovanie, vypestovať si silnú osobnosť. Ak si budeme v sebe neustále pestovať bezpodmienečnú lásku i radosť a dokážeme ich aj vyžarovať, aj udržať za každých okolností, máme vyhraté.
Je fascinujúce, ako mnohé staré, odlišné kultúry v rôznych kútoch sveta, nezávisle od seba dospeli k totožnému poznaniu, k rovnakej skutočnosti, len podanej inými slovami, pojmami, výrazmi, v inej reči, a to bez nejakých vedeckých výskumov. Už toto je dôkazom, že to, o čom hovoria, je pravda a už to potvrdzuje aj naša moderná veda, napriek tomu sa nedejú výrazné zmeny, aby sa tieto overené poznatky urýchlene aplikovali do medicínskej praxe, a keď už nič iné, tak aspoň okamžite prepájať medicínsku liečbu pacienta s tou psychologickou. Máme funkčné poznatky, ale čo z toho, keď sa k ním človek musí dopátrať a ísť vlastnou, či alternatívnou cestou, ak sa chce vyliečiť, lebo medicína ich neuznáva, ani nebude uznávať, nakoľko to naruší ich biznis, takže by tým išla proti sebe. A tak je to v mnohých oblastiach. Je to žalostné, kam sme sa dopracovali… Už aby bol Zlatý vek.

Ikona diskutujiciho dano 2023-04-27 10:13:22 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

ludia, vo vlastnom zaujme studujte poznatky Mudr Hamera, Germansku Heilkunde, aby ste vedeli prečo ste chori, z coho choroby vznikaju a ako zanikaju … daju sa aj robit normalne studijne programy
ale pozor na podvodnikov a tzv terapeutov Germanskej, tí mozu narobiť vela skody

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek