Kdo jsou muži v černém 5+1: Mib v ženské podobě

V uplynulých letech se začala problematika UFO ubírat novým směrem. Proto se dalo očekávat, že i aktivity můžu v černém.....

Kdo jsou muži v černém 5: Armáda s tím nechce mít nic společného

Už 50 let se objevují různé hypotézy o tom, co se za fenoménem men in black doopravdy skrývá. Nejběžnější a.....

Kdo jsou muži v černém 4: Jejich vozy jsou zřejmě duté atrapy

Jen ve výjimečných případech se stanou svědky kontaktu s muži v černém další osoby jako nezávislí svědkové. Zvlášť pozoruhodný je.....

Kdo jsou muži v černém 3: Výhružky

Lidé, kteří se s men in black setkali, mívají problém s popisem jejich tváří. Což je divné, vzhledem k tomu,.....

Kdo jsou muži v černém 2: Podivíni s hypnotickými schopnostmi

Jejich chování je podivné. Muži v černém působí dojmem, jako by se náhle ocitli v pro ně neobvyklém prostředí, které.....

Kdo jsou muži v černém 1: Funebráci s podivným chováním navštěvují zájemce o paranormální jevy

Matrix se dá definovat jako jakýsi gigantický softwarový program, který vytváří naši realitu projekcí z hyperprostoru. A už jsme se.....

Lidé, kteří objevili, že žijeme v Matrixu: 5 šokujících životních příběhů

Na světě existují miliony lidí, kteří na vlastní kůži zažili chybu v matrixu a objevili, že žijeme v simulované realitě......

Jak v Matrixu poznat bioroboty a agenty 4: Debilita

Už jste se také pozastavili nad tím, jak může být někdo takový idiot, případně jak se mohl nějaký zcela zjevný.....

Jak v Matrixu poznat bioroboty a agenty 3: Objekt touhy i nenávisti

Ačkoliv jsou si bioroboti navzájem podobní, nejsou všichni stejní. Spíše by se dali dělit do skupin, kdy u každé skupiny.....

Jak v Matrixu poznat bioroboty a agenty 2: Zlomyslní skřeti

Když jsem začala chodit s jedním klukem (jedna z prvních „lásek“, nebo jsem si to alespoň myslela), co kouřil, náš.....