Modlitba-jak dosáhnout andělského požehnání

Andělé lásky, stůjte při mně a ochraňujte mě na mé cestě za světlem. Andělé požehnejte každý okamžik mého života. Žehnejte.....

Síla konstruktivního myšlení

Pozitivní myšlení je dar, který byl lidem seslán z říše andělů. Pozitivní myšlenky jsou součástí řeči ohně a světla, a.....

Afirmace-přitahování andělských léčivých sil

Jsem otevřen andělským léčivým silám. Láska andělů proměňuje můj život k lepšímu. Moji andělé mne vedou za tím nejlepším léčitelem/lékařem/terapeutem/poradcem,.....

Modlitba-andělé uzdravení a pomoci

Kéž mi andělé poskytnou boží ochranu. Kéž jsem obklopen léčivou láskou andělů, ať jsem kdekoliv. Prosím, abych mohl být prostředníkem.....

Svobodná vůle a osobní zodpovědnost

Andělé nás nemohou zbavit naší samostatnosti a nikdy to neudělají. Naopak se nám snaží pomoci dosáhnout vyšší úrovně osobní zodpovědnosti......

Odpouštějte a bude vám odpuštěno

Odpuštění je jednou z oblastí lidské zkušenosti a duchovního vývoje, která je často špatně chápána. Mnoho z nás si myslí,.....

Odzbrojení osoby, která nám činí příkoří, působí újmu, poškozuje naši pověst

Pohodlně se usaď a soustřeď se na danou osobu; v mysli utvoř její obraz, nasměruj k ní svoje myšlenky a.....

Přeměna destruktivní situace v konstruktivní

V klidu se posaď. Představ si, jak před tebou hoří oheň a ty do něj přidáváš sladce vonící olej. Pak.....

Cvičení na posílení myšlenkové energie lásky

Toto cvičení prováděj, když se cítíš nemilovaný, neschopný milovat nebo při jakékoliv jiné nerovnováze. Cvičení se provádí 10 minut hned.....

Cvičení na posílení myšlenkové energie přijetí

Použije se když cítíme, že nejsme přijímáni, jsme outsideři, a nejsme schopni určitou situaci správně přijmout: Pohodlně se posaď a.....