Přeměna destruktivní situace v konstruktivní

V klidu se posaď. Představ si, jak před tebou hoří oheň a ty do něj přidáváš sladce vonící olej. Pak.....

Cvičení na posílení myšlenkové energie lásky

Toto cvičení prováděj, když se cítíš nemilovaný, neschopný milovat nebo při jakékoliv jiné nerovnováze. Cvičení se provádí 10 minut hned.....

Cvičení na posílení myšlenkové energie přijetí

Použije se když cítíme, že nejsme přijímáni, jsme outsideři, a nejsme schopni určitou situaci správně přijmout: Pohodlně se posaď a.....

Andělská medicína / Andělské uzdravující světlo

Zdravé lidské tělo zrcadlí perspektivu člověka-což nazýváme duší nebo charakterem. Duch je vždy jasný, ale duše může klesat pod tíhou.....

Cvičení na posílení myšlenkové energie nezávislosti

Provádíme, když máme pocit, že nám v životě chybí směr, nebo činíme důležitý krok pro svůj život a vytváříme si.....

Léčba vzteku – cvik

Použijeme, ať vztek pochází od nás, nebo je proti nám namířen.Cvičení se provádí alespoň 3x týdně. Posaď se, zavři oči.....

Zaříkání na odstranění překážek-cvik

ZAŘÍKÁNÍ NA ODSTRANĚNÍ PŘEKÁŽEK Mé srdce bije stejně jako jiná srdce, ale jen krátce, Dýchám jako jiné bytosti, ale jen.....

Andělská Medicína / Anti-sentimentální nepřilnavá pěna Brissy

Při pobytu v Brisbaně (které bývá důvěrně nazýváno “Brissy”) v Austrálii jsem si všimla, že vlákna vznikající při nových citových.....

Andělská Medicína / Přetínání pout závislosti

V poloze vsedě přemýšlejte o jakémkoliv návykovém chování nebo situacích, jichž byste se rádi zbavili. Buďte si jisti, že se.....

Andělská Medicína / Přetínání pout k hmotným předmětům

Neklamným znamením toho, že jste étericky připoutáni k nějakému hmotnému předmětu, je to, že se nedá za žádnou cenu prodat......