Sliby z minulého života

Máte někdy pocit, že si nedokážete finančně polepšit? Zdá se vám, že ve vašich vztazích se vyskytují stále stejné problémy?.....

Modlitba-spojení se zázraky

Modlitba-spojení se zázraky Prosím, abych se sjednotil se zázračnou povahou vesmíru. Prosím, aby mě andělé obdařili hojností zázraků. Kéž jsem.....

Řešení problémů z minulých životů

Pokud máte podezření nebo dokonce jistotu, že jste prožili traumatický minulý život, a kvůli němu jste rezignovali na své intuitivní.....

Modlitba-jak dosáhnout andělského požehnání

Andělé lásky, stůjte při mně a ochraňujte mě na mé cestě za světlem. Andělé požehnejte každý okamžik mého života. Žehnejte.....

Síla konstruktivního myšlení

Pozitivní myšlení je dar, který byl lidem seslán z říše andělů. Pozitivní myšlenky jsou součástí řeči ohně a světla, a.....

Afirmace-přitahování andělských léčivých sil

Jsem otevřen andělským léčivým silám. Láska andělů proměňuje můj život k lepšímu. Moji andělé mne vedou za tím nejlepším léčitelem/lékařem/terapeutem/poradcem,.....

Modlitba-andělé uzdravení a pomoci

Kéž mi andělé poskytnou boží ochranu. Kéž jsem obklopen léčivou láskou andělů, ať jsem kdekoliv. Prosím, abych mohl být prostředníkem.....

Svobodná vůle a osobní zodpovědnost

Andělé nás nemohou zbavit naší samostatnosti a nikdy to neudělají. Naopak se nám snaží pomoci dosáhnout vyšší úrovně osobní zodpovědnosti......

Odpouštějte a bude vám odpuštěno

Odpuštění je jednou z oblastí lidské zkušenosti a duchovního vývoje, která je často špatně chápána. Mnoho z nás si myslí,.....

Odzbrojení osoby, která nám činí příkoří, působí újmu, poškozuje naši pověst

Pohodlně se usaď a soustřeď se na danou osobu; v mysli utvoř její obraz, nasměruj k ní svoje myšlenky a.....