Dechové cvičení

Z knihy Meditace-z německého originálu přeložila Eva Mezerová ___________________________________________________________ Postav se doprostřed místnosti. Nech své ruce na stranách viset dolů.....

Popisy andělů z různých dob, kultur a náboženství

Z knihy Lexikon andělů od Jeanne Ruland _____________________________________________ Andělé (dobří duchové strážní velkého ducha) jsou univerzální světelné bytosti, které jsou.....

Pravda a telepatie

Opis z knihy Léčení s vílami od Doreen Virtue Ph.D. _______________________________________ “Nemusíš se bát, máš za sebou sílu, jež ti.....

Znalci andělů / Z Knihy andělů od Sophy Burnhamové

V Novém zákoně nenacházíme žádné anděly pomsty ani smrti, andělé nekonají hrdinské činy, nevypalují města ani nezabíjejí asyrské nebo egyptské.....

Rozhovor s nemocí – cvik

Z knihy Jedna duše, mnoho těl od Brian L. Weiss ____________________________________________________ Vyberte si-opravdu jen jeden-symptom, duševní nebo tělesný, kterému byste.....

Andělé v Asii

V Malajsii se pihám říká andělské polibky. Taoisté nepřičítají andělům žádné oficiální místo, jak to činíme my, pokud se však.....

Léčivá vizualizace – cvik

Z knihy Jedna duše, mnoho těl od Brian L. Weiss __________________________________________________ Zavřete oči a uvolněte se a přeneste se na.....

Andělská Medicína / Přetínání absolutních pout

Kromě dvou metod uvedených výše doporučuji projít následujícím krokem: S úmyslem přeseknout pouta strachu s nimi spojená vybavte si tyto.....

Skepticismus, Pragmatismus a Víra

Lidé, kteří vnímají anděly nejčastěji skrze mysl často tápou v otázce víry. Pokud jste orientovaní na myšlení, je snadné vmanipulovat.....

Poselství pro služebníky světla

Hluboko v srdcích a kostech každého služebníka světla je uloženo vědomí časové naléhavosti. To jej pak volá k bezodkladné potřebě.....